Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RS-virus (Respiratory syncytial virus)/sygepleje

FORMÅL

 • • At få afklaret om et barn har RS-virus.

Smitteveje

 • • RS-virus er en forkølelsesvirus, som kan ramme både børn og voksne, med sæson hvert år i perioden november til april. RS-virus er en af de hyppigste luftvejsinfektioner hos børn under 2 år.

 • • Virus smitter direkte ved indånding af de små usynlige dråber, som spredes i op til en meters afstand ved hoste eller nysen. Dvs. dråbe- og kontaktsmitte. Virus kan overleve i kortere tid på hænder og tøj.

 • • Inkubationstiden er 2-8 dage. Sygdommen varer oftest 1-3 uger. Børn med RS-virus smitter i 1-3 uger efter udbrud af infektionen.

 • • Som hovedregel skal et barn ikke indlægges på neonatalafsnittet til observation for RS-virus af hensyn til smittespredning til andre indlagte børn. Det er dermed en lægelig afgørelse om barnet må indlægges på neonatalafsnittet.

 • • Er barnet forud for RS-virus indlagt på neonatalafsnittet, er det en lægelig vurdering om barnet må forblive i afsnittet og isoleres eller overflyttes til anden børneafdeling 301, 302, 303 eller 103.

Undersøgelse af barnet

Lægen ordinerer virussug, se:

Sterilt larynxsug

Rekvisition

 • • Rekvisitionen til Klinisk Mikrobiologisk afd. bestilles og printes i KMA.

 • • Vælg nasopharynxsekret (RS) under prøvetype.

 • • Label med rekvisitionen påklæbes glasset.

 • • Se endvidere: Lab. vejledning for RS-sug

Svar på prøven

Mikrobiologisk afdeling ringer midlertidigt svar hertil, hvis der hurtigt påvises infektion eller hvis prøven er uegnet.

Svar på nasalsug kan forventes samme dag i RS-sæsonen (pånær søndag, se LAB: vejledning)

 

Behandling og pleje

Observation og beskrivelse af barnets respiration er vigtigt.

Der findes ingen egentlig behandling af RS-virus infektion. Infektionen er selvlimiterende, dvs. at kroppen selv bekæmper den. Symptomerne kan lindres ved f.eks.:

 • • CPAP behandling

 • • Paracetamol (for hostesmerter, så barnet hoster igennem)

 • • Inhalationer (Ventoline eksempelvis efter ordination)

 • • Dryp næsen med NaCl.

 • • Sug ved behov

 • • Eleveret hovedgærde

 • • 

Ved isolation på afsnit 12 og 13, se bilag

 • • Hygiejne: Forældre informeres om grundig håndvask og afspritning.

 • • Barnet skal forblive på stuen. Forældrene isoleres på patientstuen eller i et familierum.

 • • Én sygeplejerske passer barnet så vidt muligt.

 • • Yderligere information til forældrene kan gives via pjecen fra de andre børneafdelinger ”Børn og RS-virus”. Rekvireres ved afsnit 301, 302 eller 303.

 • • Isolation på Neonatalafsnittet

Ved patientkontakt og kontakt med patientnære ting, anvendes der altid blå kittel og handsker. Ved risiko for hoste, stænk og sprøjt anvendes desuden maske og beskyttelsesbriller da RS-virus smitter gennem øjne, næse og mund. Lav en risikovurdering inden du går ind på stuen. Skal barnet evt. suges? Ligger barnet i kuvøse eller i vugge?