Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Non-ketotisk Hyperosmolært Coma Diabeticum - Klinik Medicin, RHN

 

Formål

Sikre korrekt diagnostik og behandling af patienter med Non-ketotisk Hyperosmolært Coma Diabeticum.

Definition af begreber

Non-ketotisk Hyperosmolært Coma Diabeticum: kendetegnes af svær dehydrering, cerebrale symptomer og fund af meget høje BS, mellem 40-80 mmol/l ved type II DM, ofte DM debut hos ældre person. Udløses hyppigst af infektion. Der er ingen betydende ketoacidose, men svær hyperosmolalitet ofte >350 mmol/l.
Osmolalitet: 2 x (Na + K) + BS + karbamid (normalt 275-295 mmol/l).

Beskrivelse

Behandling er almen behandling, væsketerapi og insulin. Der tilstræbes en langsom korrektion af tilstanden pga. risiko for hjerneødem ved for hurtig korrektion. Farlig tilstand med høj mortalitet (ofte behandling på intensiv afd. inklusive CVP-måling).

Brug ketoacidoseregime-skemaet (under bilag til højre) til at følge og dokumentere behandlingen på.

Patientens respons på behandling er meget individuel og nedenstående behandling er derfor anvisninger. Det er lægens ansvar løbende at ordinere behandlingen ud fra patientens respons på væske- og insulinbehandling.
 

Ad væskebehandling

Isoton NaCl.
Ved meget højt s-Na (fx >150-160 mmol/l) gives hypoton NaCl 4,5 g/l (findes i afsnit 202A).
Såfremt der startes med hypoton NaCl skiftes til isoton NaCl, når s-Na < 150.
Der er ofte behov for >
5 l væske i første indlæggelsesdøgn.
 

Ad insulinbehandling

Nogle patienter er meget insulinfølsomme, og BS vil ofte falde meget alene grundet rehydrering.
Der gives 6 IE Insuman Rapid
s.c. som start og herefter 4-6 IE s.c./time (evt. kun hver 2.-4. time afhængigt af respons).
BS bør falde gradvist til ca. 20 - 30mmol/l inden for et døgn.

Øvrig behandling

Pausér Metformin behandling og anden P.O. antidiabetisk behandling.
Søg og behandl eventuel udløsende årsag (især infektion).
Væskeregnskab (i.v. væske føres på ketoacidoseregime-skemaet).
Diurese måles og der anlægges evt. KAD.
Som hovedregel gives antitrombotisk profylakse (fragmin 5.000 IE s.c. x 1 dgl.) i de første døgn, hvor patienten ofte er dehydreret og immobiliseret.

Blodprøver

Ved ankomst BS, væsketal (incl carbamid, hæmatokrit HbA1C), syre-base status, blod-ketoner, infektionsparametre, EKG, rtg af thorax.
Herefter væsketal og BS hver 2.-4. time. Andre prøver efter skøn.

ABCDE observationer

PRI-instruksen: ”Observation og opfølgning på kritiske observationsfund” følges, og der udover observeres patientens ABCDE-tilstand med særligt fokus på:

C: BT og puls måles i starten hver time, senere hver 2.-4. time, stigende til x 3 dagligt. Obs langsom rehydrering.

D: Obs BS må ikke falde for hurtigt. Tæt observation af bevidsthedsniveauet (GCS), da for hurtig korrektion af væskebalance og BS kan udvikle sig til hjerneødem.

 

Referencer