Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægelig bemyndigelse til jordemødre ansat ved Jordemodercenter Vendsyssel med tjeneste på fødegangen i Hjørring

 

Jævnfør cirkulære fra jordemødre (Sundhedsstyrelsens cirkulære af august 2001)

 

Jordemødre kan selvstændigt ordinere:

 • • Anvende inhalationsanalgesi med N2O-O2, blanding med mindst 50% ilt

 • • Anlægge steriltvandspapler

 • • Anlægges infiltrations- og overfladeanalgesi af perineum (Carbocain 10 mg/ml, Carbocain 5 mg/ml)

 • • Give barnet K-vit (injektionsvæske Phytomenadion, 10 mg/ml, dosis 0,1 ml = 1 mg)

 • • Uteruskontraherende midler efter fødslen, (injektionsvæske Oxytocin 10 IE/ml, injektionsvæske Methylergometrin 0,2 mg/ml og tabletter Methylergometrin 0,125 mg)

 • • Anlægge intravenøs adgang og give isotonisk saltvand

 

Jordemødre må ordinere, etablere og administrere efterfølgende emner under forudsætning af, at jordemoderen:

Gør sig bekendt med evt. allergi hos patienten.

 • • Er oplært i emnets virkning, administration, indikation og kontraindikationer.

 • • Har modtaget praktisk oplæring og har opnået rutine i administrationen.

 • • Kender til midler til afhjælpning af komplikationer og brug af udstyr til samme.

 

 1. 1. Injektion af Morfin, dosis 0,1 mg/kg (5-10mg) intramuskulært. Må administreres 1 gang til normalt fødende:

 • • Efter fulde 36 uger.

 • • Normalt fosterskøn.

 • • Klart fostervand.

 • • Para 0 med orificium <5 cm.

 • • Multipara med orificium <4 cm.

 • • Alle andre tilfælde konfereres med vagthavende læge.

 

 1. 2. Anlæggelse af lokal analgesi.

Til normale fødsler må bruges:

 • • Pudendusblokade, Lidokain med adrenalin 5 mg/ml 20 ml.

 

 1. 3. Etablering af intravenøs infusion:
  Glucose.
  Ringer lactat.

 

 1. 4. Tilsætning af medicamina i intravenøst drop.
  Ved orificium >
  2 cm, collum udslettet:

 • • Syntocinon 10 IE/1000 ml NaCl.
  Der henvises til afdelingens procedure vedrørende Syntocinondrop.

Ved atoni:

 • • Syntocinon 10 IE/100 ml NaCl.
  Der henvises til afdelingens procedure vedrørende atoni.

 

 1. 5. Injektion af Efedrin 5-10 mg i.v. i forbindelse med blodtryksfald ved epidural analgesi til vaginal fødsel.

 

 1. 6. Injektion af Narcanti til det nyfødte barn.
  I forbindelse med mistanke om respirationshæmning hos barnet, hvis moderen har fået Pethidin under fødslen.
  Der gives 0,15 ml/kg/dosis af en opløsning med 0,4 mg/ml, dvs. 0,2 mg = 0,5 ml til et barn på
  3000 gram.
  Det påhviler jordemoderen straks at tilkalde læge.

 

 1. 7. Humant anti-D Immunglobulin:
  Der henvises til afdelingens instruks: Rhesus profylakse.

 

 1. 8. Epidural smertelindring til vaginal fødsel med Marcain/Sufenta:

 

 • Anæstesilæge giver loading dosis og vedligeholdelsesdosis.

 • Ved smertegennembrud må jordemoderen give 3 ml Marcain 2,5 mg/ml (7,5 mg) i 3 ml NaCl én gang.

 • Er der yderligere behov for smertelindring kontaktes anæstesilæge.

 

Ved behov for supplerende vedligeholdelsesdosis må jordemoderen opsætte denne blanding bestående af:

 

Marcain

0,25%

25 ml

62,5 mg

Sufentamid

5 µ/ml

8 ml

40,0 µg

NaCl

 

67 ml

 

I alt

 

100 ml

  

 Blandingen påfyldes Baxterinfuser (100 ml, 10 ml/time).
Se i øvrigt afdelings instruks: Epidural analgesi til vaginalt fødende.

 

 1. 9. HSP (hindesprængning):
  Jordemoderen må foretage HSP:

 • • Som led i partus provocatus medicamentalis.

 • • Ved primær vesvækkelse og foster i hovedstilling eller sædepræsentation, forudsat der ikke er tegn på mekanisk misforhold.

 • • Ved på påvirket fosterhjertelyd. Det påhviler jordemoderen at tilkalde læge ved påvirket hjertelyd.

 1. 10. Supervision af jordemoderstuderende i forbindelse med anlæggelse af pudendusblokade.

 

 1. 11. Tabl. Stilnoct 10 mg per os til natten som sovemiddel:
  Må administreres 1 gang til normalt fødende. Andre tilfælde konfereres med vagthavende læge.

 

 1. 12. Til smertebehandling af nyfødte forløst ved vakuumekstraktion kan gives:
  Per os:

 • • Mixtura Pinex (Paracetamol 24 mg/ml, 0,5 ml (12 mg)/kg/dosis
  Rektalt:

 • • Dosis skal være 25 mg/kg/dosis.
  I begge tilfælde må der gives 1 dosis.
  Herunder konfereres med vagthavende læge.

 

 1. 13. Akupunktur til gravide og fødende i henhold til instruks:
  Speciel instruks vedrørende hjemmefødsel.
  Kvinder, der planlægger hjemmefødsel og ønsker mulighed for akupunktur:

 • • Jordemoderen fremsender brev vedrørende akupunktur til Obstetrisk Afdeling.

 • • Det noteres i kvindens journal, at hun kan få akupunktur ved hjemmefødsel efter sædvanlige retningslinjer.

 • • Såfremt der er kontraindikation for akupunktur, noteres det i kvindens journal.
  Henvisende jordemoder orienteres om dette.

 

 1. 14. Tablet Panodil 500-1000 mg højst 4 gange daglig:

 • • For efterveer.

 • • For smerter efter perinealruptur og andre læsioner i den bløde fødselsvej.

 • • For kontraktioner.

 • • For smertefulde veer i latensperioden.

 • • Panodil føstevalg.

 

 1. 15. Tablet Ibuprofen 200-400 mg højst 3 gange daglig:

 • • For efterveer.

 • • For smerter fra perinealruptur og andre læsioner i den bløde fødselsvej, når Panodil ikke har tilstrækkelig effekt.

 

 1. 16. Syntocinon i navlevene ved retentio placentae.
  Se instruks: Blødning post partum.

 

 1. 17. Cytotec 0,2 mg rectalt ved post partum blødning.

 

 1. 18. ”Cocktail”:

 • • ”Lille cocktail”: Bricanyl 0,25 mg subcutant, Pinex 1 g per os, Stilnoct 10 mg per os

 • • ”Stor cocktail”: Bricanyl 0,25 mg subcutant, Inj Morfin 5-10 mg i.m., Stilnoct 10 mg per os.

 • • Ved smertefulde kontraktioner I fødslens latensperiode:
  Se instruks ”Cocktail”

 

 1. 19. Brentancreme 2%:

 • • Påsmøre 3 gange daglig efter amning.

 • • Ved tegn på svampeinfektion af areola mammae og omgivende hud.