Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til voksne patienter med diabetes indlagt i andet afsnit end Endokrinologisk

(kontaktnumre samt vigtige links findes sidst i dokumentet)

Beskrivelse

 • • ALLE personer med diabetes skal have målt HbA1c ved indlæggelse

 • • Det er altid en god ide at have pårørende med til undervisning/vejledning

 • • Pjecer og lignende kan, efter aftale, hentes i Endokrinologisk Dagafsnit, Medicinerhuset 2. sal Vest, eller findes i PDF-center

 

Type 1 diabetes nyopdaget

Drejer det sig om en patient med nyopdaget type 1 diabetes, skal der straks lægges en plan.

 • • Diabetessygeplejerskerne på Sdr. Skovvej kontaktes straks mhp. plan for undervisning.

 • • Den nyopdagede diabetiker bør som minimum have målt blodsukker 4 gange dagligt under indlæggelsen. Før hvert hovedmåltid og inden sengetid.

Type 1 diabetes malreguleret

 • • Patienten med malreguleret type 1 diabetes er i langt de fleste tilfælde i forvejen tilknyttet Endokrinologisk Ambulatorium og kender afdelingens tilbud. De er velkomne til selv at henvende sig.

 • • Hvis afdelingen skønner, der er behov for kontakt til diabetessygeplejerske, kontaktes diabetessygeplejerskerne Sdr. Skovvej efter endokrinologisk tilsyn.

 • • Patienten med malreguleret type 1 diabetes bør som minimum have målt blodsukker x 4 dagligt under indlæggelsen. Før hvert hovedmåltid og inden sengetid.

Type 2 diabetes nyopdaget

Patienten med nyopdaget type 2 diabetes starter ofte diætbehandling kombineret med tablet Metformin.

Diæt og/eller metforminbehandling kan ikke forårsage hypoglykæmi

 • • Skønnes der at være store problemer i forhold til kostvaner og måltidsmønstre, kan der tilbydes samtale med klinisk diætist. Ellers varetages denne vejledning primært hos egen læge efter udskrivelse.

Skønnes det relevant kan afdelingens personale med fordel vejlede i:

 • • den positive virkning fysisk aktivitet har på blodsukkeret: En ganske almindelig gåtur af 20-30 minutters varighed kan få blodsukkeret til at falde 2 -6 mmol/l.

 • • bivirkninger ved Metforminbehandling; herunder pause ved sygdom

Skønnes det ikke relevant på nuværende tidspunkt, kan vejledningen foregår hos egen læge efter udskrivelse.

 • • Patienten med nyopdaget type 2 diabetes der starter tabletbehandling, bør som minimum have målt blodsukker 4 gange dagligt de første dage under indlæggelsen. Før hvert hovedmåltid og inden sengetid. Skønnes blodsukkeret at være i orden kan blodsukkermåling seponeres.

Patienten med nyopdaget type 2 diabetes starter sjældent direkte i insulinbehandling, men det kan forekomme. Insulinbehandling kan være årsag til hypoglykæmi.

 

Afdelingens personale vejleder patienten i:

 • • Injektionsteknik og penadministration samt fordeling af insulininjektioner

 • • Hypoglykæmi, årsag, forebyggelse og behandling,

Hypoglykæmi – ”vejledning til patienten” kan printes og udleveres

 • • Patienten med nyopdaget type 2 diabetes der starter insulinbehandling bør som minimum have målt blodsukker 4 gange dagligt under indlæggelsen. Før hvert hovedmåltid og inden sengetid.

 

Hvis personalet ikke ser sig i stand til at vejlede patienten, kan der i særlige tilfælde aftales

Undervisning ved diabetessygeplejerske under indlæggelsen. Kontakt sygeplejerskerne i

Endokrinologisk Dagafsnit.

Hvis patientens tilstand ikke tillader vejledning og oplæring i injektionsteknik, kontaktes hjemmesyge-plejen ved udskrivelsen med henblik på oplæring i hjemmet.

 

Afdelingens personale henviser patienten til:

 • • Oplæring i blodsukkermåling i Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit

 • • Samtale med socialrådgiver som ansøger patientens kommune om bevilling på hjælpemidler til insulinbehandling og blodsukkermåling

 • • Klinisk diætist, HVIS der skønnes at være store problemer i forhold til kostvaner og måltidsmønstre. Ellers varetages denne vejledning primært hos egen læge efter udskrivelse.

 

Skønnes det relevant, kan afdelingens personale med fordel vejlede i:

 • • den positive virkning fysisk aktivitet har på blodsukkeret: En ganske almindelig gåtur af 20-30 minutters varighed kan få blodsukkeret til at falde 2 -6 mmol/l.

 

Ved udskrivelse skal afdelingens personale sikre:

 • • at patienten har insulin, nåle til pen, lancetter til fingerprikker, strimler til blodsukkerapparat samt recept med hjem, så de kan klare sig mindst 14 dage

 • • at patienten har forstået at han/hun skal kontakte egen læge for aftale om opfølgning

 • • For patienter, hvor lægen skønner, det er nødvendigt med opfølgning i Endokrinologisk regi, bookes en dobbelt tid hos sekretæren i Endokrinologisk Dagafsnit.

Patienter der får tid i Endokrinologisk dagafsnit informeres om, at de efter udskrivelsen skal måle blodsukker x 4 daglig og kontakte sygeplejersken i Endokrinologisk Dagafsnit én gang om ugen i ventetiden på første besøg. (Blodsukker x 4 er måling før hvert hovedmåltid og inden sengetid).

 

Type 2 diabetes malreguleret

Patienter med malreguleret type 2 diabetes der ændres i tabletbehandling under indlæggelsen eller starter behandling med anden injektionsbehandling end insulin informeres om følgende:

 • • De skal kontakte egen læge efter udskrivelse med henblik på opfølgning.

Startes der anden injektionsbehandling end insulin, kan diabetessygeplejerskerne i Endokrinologisk Dagafsnit ved behov kontaktes for yderligere information. (GLP-1: f.eks. Victoza, Ozempic)

Patienter med malreguleret type 2 diabetes, der allerede er i insulinbehandling, skal have målt blodsukker x 4 under indlæggelsen med henblik på justering af insulindosis.

Patienter med malreguleret type 2 diabetes der starter insulinbehandling. Insulinbehandling kan være årsag til hypoglykæmi. Patienter med malreguleret type 2 diabetes, der starter insulinbehandling skal have målt blodsukker x 4 under indlæggelsen med henblik på justering af insulindosis.

 

Afdelingens personale vejleder patienten i:

 • • Injektionsteknik og penadministration samt fordeling af insulininjektioner

 • • Hypoglykæmi, årsag, forebyggelse og behandling

Hypoglykæmi – ”vejledning til patienten” kan printes og udleveres

 

Hvis personalet ikke ser sig i stand til at vejlede patienten, kan der i særlige tilfælde aftales

Undervisning ved diabetessygeplejerske under indlæggelsen. Kontakt sygeplejerskerne i

Endokrinologisk Dagafsnit.

Hvis patientens tilstand ikke tillader vejledning og oplæring i injektionsteknik, kontaktes hjemmesyge-plejen ved udskrivelsen med henblik på oplæring i hjemmet.

 

 

Afdelingens personale henviser patienten til:

 • • Oplæring i blodsukkermåling i Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit, hvis de ikke kan måle i forvejen

 • • Samtale med socialrådgiver som ansøger patientens kommune om bevilling på hjælpemidler til insulinbehandling og blodsukkermåling

 • • Klinisk diætist HVIS der skønnes at være store problemer i forhold til kostvaner og måltidsmønstre. Ellers varetages denne vejledning primært hos egen læge efter udskrivelse.

 

Skønnes det relevant kan afdelingens personale med fordel vejlede i:

 • • den positive virkning fysisk aktivitet har på blodsukkeret: En ganske almindelig gåtur af 20-30 minutters varighed kan få blodsukkeret til at falde 2 -6 mmol/l.

 

Ved udskrivelse skal afdelingens personale sikre:

 • • at patienten har insulin, nåle til pen, lancetter til fingerprikker, strimler til blodsukkerapparat samt recept med hjem, så de kan klare sig mindst 14 dage

 • • at patienten har forstået at han/hun skal kontakte egen læge for aftale om opfølgning

 • • For patienter, hvor lægen skønner, det er nødvendigt med opfølgning i Endokrinologisk regi, bookes en dobbelt tid hos sekretæren i Endokrinologisk Dagafsnit.

Patienter, der får tid i Endokrinologisk dagafsnit, informeres om, at de efter udskrivelsen skal måle blodsukker x 4 daglig og kontakte sygeplejersken i Endokrinologisk Dagafsnit én gang om ugen i ventetiden på første besøg. (Blodsukker x 4 er måling før hvert hovedmåltid og inden sengetid).

 

Telefonnumre og kontaktafdelinger

Endokrinologisk Afdeling Aalborg UH syd

Diabetessygeplejerskerne Sdr. Skovvej

63695 / 63677

Diabetessygeplejerskerne Endokrinologisk

Dagafsnit

63679/63680

Sekretær Endokrinologisk Dagafsnit

63671

Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit

63603

Socialrådgiver

62679 / 30603464

Kliniske diætister

63539 / 63540 / 63546

Endokrinologisk Sengeafsnit 8Vest

63601

Medicinsk Ambulatorium Sygehus Vendsyssel Hjørring

Diabetessygeplejerskerne

42004

Medicinsk Ambulatorium, Thisted

Diabetessygeplejerskerne

50795

Medicinsk Ambulatorium, Farsø

Diabetessygeplejerskerne

53563

 

 

Relaterede dokumenter

Injektion af insulin til voksne

Behandling af let hypoglykæmi

Blodsukkermåling