Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Sygepleje til patienter med diabetes indlagt i anden afdeling end Endokrinologisk

 

 • • ALLE diabetikere skal have målt HbA1c ved indlæggelse.

 • • Det er altid en god ide at have pårørende med til undervisning/vejledning.

 • • Pjecer og lignende kan altid, efter aftale hentes hos sygeplejerskerne i Endokrinologisk Dagafsnit, medicinerhuset 2. sal.

Sygepleje til diabetikeren der starter insulinbehandling under indlæggelsen

Uanset om der er tale om type 1 eller type 2 diabetes skal patienten der starter insulinbehandling have vejledning i følgende:

 • • Oplæring i blodsukkermåling (Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit kontaktes tlf. 63603)

 • • Oplæring i injektionsteknik ved afdelingens eget personale. Det vurderes om pt. kan lære det selv, ellers sikres kontakt til hjemmesygeplejen ved udskrivelsen. Injektion af insulin til voksne,

 • • Vejledning omkring hypoglykæmi, årsag, forebyggelse og behandling. Behandling af let hypoglykæmi, Hypoglykæmivejledning til patienten, se bilag. Stikkeskema, se bilag.

Sygeplejersken skal sikre

 • • Kontakt til socialrådgiver som ansøger patientens kommune om bevilling på hjælpemidler til insulinbehandling og blodsukkermåling. (Socialrådgiver Line Tang Andersen tlf.62679)

 • • Afklare om der er behov for vejledning ved klinisk diætist. Nyopdagede diabetikere skal altid tilbydes en vejledning ved diætist. Kliniske diætister tlf. 63539/63540/63541

 • • Sikre at patienten ved udskrivelsen har insulin, nåle til pen, lancetter til fingerprikker, strimler til blodsukkerapparat samt recept med hjem, så de kan klare sig en periode

 • • Hvis personalet ikke ser sig i stand til at vejlede patienten kan der i særlige tilfælde aftales undervisning ved diabetessygeplejerske under indlæggelsen tlf. 63695/63696

 • • For patienter hvor lægen skønner det er nødvendigt med opfølgning i Endokrinologisk regi, bookes en dobbelt tid i Endokrinologisk Dagafsnit tlf. 63671

 • • Disse patienter informeres om at de efter udskrivelsen skal måle blodsukker og kontakte sygeplejersken i dagafsnittet én gang om ugen i ventetiden på første besøg

 • • Tlf. 63679/63680

Type 1 diabetes, nyopdaget eller malreguleret

Den nyopdagede type 1 diabetiker vil hurtigst muligt blive overflyttet til Endokrinologisk Afd. 8Vest.

 • • Er der omstændigheder der forhindrer dette kontaktes diabetessygeplejerskerne straks

efter endokrinologisk tilsyn. Diabetessygeplejerskerne: tlf. 63695/63696

 • • Undervises i injektionsteknik af afdelingens personale og der skal bestilles tid til oplæring i blodsukkermåling.(Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit kontaktes tlf. 63603)

 • • Den nyopdagede diabetiker bør som minimum have målt blodsukker 4 gange dagligt under indlæggelsen. Blodsukkermåling

Den malregulerede type 1 diabetiker er i langt de fleste tilfælde i forvejen tilknyttet Endokrinologisk Ambulatorium og kender afdelingens tilbud.

Hvis afdelingen skønner der er behov for kontakt til diabetessygeplejerske kontaktes denne efter endokrinologisk tilsyn. Diabetessygeplejerskerne: tlf. 63695/63696

Den malregulerede diabetiker bør som minimum have målt blodsukker 4 gange dagligt under indlæggelsen. Blodsukkermåling

Type 2 diabetes nyopdaget eller malreguleret

Den nyopdagede type 2 diabetiker starter som udgangspunkt altid behandling med metformin.

 • • Skønnes der at være store problemer omkring kostvaner og måltidsmønstre kan der tilbydes samtale med klinisk diætist. Kliniske diætister tlf. 63539/63540/63541

(Ellers varetages denne vejledning primært af egen læge).

 • • Vejledes i den positive virkning fysisk aktivitet har på deres blodsukker:

 • • En ganske almindelig gåtur af 20-30 minutters varighed kan få blodsukkeret til at falde 2 -6 mmol/l.

 • • Vejledes i bivirkninger ved Metforminbehandling.

Patienter behandlet med sulfonylurinstof (F.eks. Glimepirid eller Diamicron Uno).

 • • Vejledes som beskrevet ovenfor.

 • • Vejledes omkring hypoglykæmi, årsag, forebyggelse og behandling.

 • • Hypoglykæmi vejledning til patienten, se bilag

 • • Oplæring i blodsukkermåling (Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit kontaktes tlf. 63603)

Den malregulerede type 2 diabetiker som starter insulinbehandling

 • • Vejledes som beskrevet under Sygepleje til diabetikeren der starter insulinbehandling.

Startes der anden injektionsbehandling end insulin kan diabetessygeplejersken kontaktes

Tlf. 63695/63696