Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG overarm fraktur

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

Ap- og lat.

Der kan efterfølgende ordineres et transthoracalt billede.

Positionering

AP: Patienten står med ryggen mod detektorpladen. Den aktuelle arm hænger ned langs siden og hånden udadroteres (anatomisk stilling). Patienten kan bøje lidt mod den aktuelle side, så armen kommer til at hænge lige ned og unødvendig udblænding undgås.

Lat.: Patienten står med ryggen mod detektorpladen. Den aktuelle arm holdes i ”slyngeposition”.

Transthoracal: Patienten placeres med den aktuelle arm mod detektorpladen. Hånden udadroteres (anatomisk stilling). Den modsatte arm løftes over hovedet.

Centrering

AP: Centrer midt på overarmen. Blænd ud i hele overarmens længde.

Lat.: Centrer midt på overarmen.

Transthoracal: Centrer på patientens modsatte side ca. udfor scapulas nederste kant.

 

Billedkriterier

AP-billede: Skulder- og albueled skal medfotograferes. Fossa olecrani skal ligge midt mellem epikondylerne.

Lat.: Skulder- og albueled skal medfotograferes. Humerusepicondylerne skal så vidt muligt projiceres ind over hinanden.

Transthoracal: Skulder- og albueled skal medfotograferes. Patienten skal holde vejret.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

Ap

Lat

 

 

 

 

 

 

Billede 1

 

 

Billede 2

 

Transchoracal

 

Billede 3