Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation af et barn med påvirket bevidsthed

(se relationer for relaterede dokumenter (øverste højre hjørne))

De vigtigste årsager til bevidsthedssløring.

 1. 1. Epileptisk anfald

 2. 2. CNS-infektion

 3. 3. Shock: Hypovolæmisk, septisk…..

 4. 4. Metabolisk encefalopati:

  1. 1. Hypoglykæmi

  2. 2. Ketoacidose ved diabetes

  3. 3. Elektrolytforstyrrelser

  4. 4. Lever- og nyresvigt

  5. 5. Respirationsinsufficiens

  6. 6. Forgiftning

  7. 7. Arvelige metaboliske sygdomme.

 1. 5. Strukturelle læsioner i hjernen: hovedtraumer, tumor, blødning….

 2. 6. Hydrocephalus

 

Observation:

Børn med påvirket bevidsthed indlægges i børneafdelingens døgnafsnit.

Neurologisk observationsskema (Glasgow Coma Score (se bilag)) føres af sygeplejersken i Børnemodtagelsen/døgnafsnittet.

Lægen ordinerer, hvor intensivt barnet skal observeres, og hvilke supplerende undersøgelser, der skal laves.

 

Supplerende undersøgelser:

 1. 2. Syre/basestatus, blodsukker

 2. 3. Væsketal

 3. 4. Blodtype og forlig

 4. 5. Hæmatologiske kvantiteter

 5. 6. Levertal, S-ammoniak

 6. 7. Akut CT-skanning af cerebrum

 7. 8. Lumbalpunktur ved mistanke om CNS-infektion.

 8. 9. Urinstix

 9. 10. Urinprøve til metabolisk undersøgelse, se instruks om akut encefalopati.

 

Behandling og understøttende terapi:

Undgå sekundær hjerneskade med udgangspunkt i ætiologisk og understøttende terapi med udgangspunkt i ABCDE- vurdering.

Korriger for resirationsinsufficiens/iltmangel, dårlig cirkulation, hypoglycæmi og andet.

Behandle epileptisk anfald, jf. instruks, og behandle infektion jf. instruks.