Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om weekendpatienter mellem Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling og Mave-tarm Kirurgisk Afsnit A1 eller A2

 

Formål

Sikre samarbejde og vidensdeling omkring plastik- og mammakirurgiske patienter, som har brug for indlæggelse i week-ender. Aftalen er gældende pr. 01.01.2021

 

Målgruppe

Klinisk og administrativt personale, som er involveret i week-end vagter på Plastik- og Mammakirurgisk Sengeafsnit samt Sengeafsnit A1/A2.

 

Problemstilling

I Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling forsøges operationsprogrammet tilrettelagt således, at patienterne postoperativt kan udskrives fredag aften. I enkelte tilfælde er det ikke muligt, hvorfor der er lavet fast samarbejde med Mave-Tarm Kirurgisk afdeling, Sengeafsnit A1/A2.

 

Procedure

Såfremt det er nødvendigt, at overflytte patient(er) fra Plastikkirurgisk sengeafsnit til Mave-tarmkirurgisk Afsnit A1/A2, skal A1/A2 orienteres så snart det er muligt, således arbejdet på sengeafsnittet kan tilrettelægges på bedste vis.
 

Overflytningen planlægges til fredag kl. 15. Patienten transporteres af portør. Der sendes advis til den modtagende Sengeafsnit. Desuden laves der en ”status” i Clinical. Samtidig flyttes patienten til Mave-tarmkirurgisk Afsnit A1/A2 i Clinical ved at bruge funktionen ”Rediger/udskriv kontakt” og faneblad ”skift opholdsadresse”, og tilbageflyttes i Clinical mandag morgen. Registreringen i Clinical skal foretages af personale fra det Sengeafsnit patienten er indlagt på.
Overflytningen kræver ikke journaloptagelse, epikrise skrivning eller yderligere registrering.

 

Som udgangspunkt varetages plejen af A-sygeplejersker. I tilfælde af, at A1/A2 ikke kan påtage sig plejen af den/de plastik- og mammakirurgiske patienter, kan der indkaldes vikar.

Vikaren kan bestilles via Hospitalets vikarservice. Udgiften til vikaren påhviler Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling. Det er også muligt at gå i dialog med Plastik- og Mammakirurgisk Afdeling om der er sygeplejersker i afdelingen, som ønsker at arbejde på frivilligt overarbejde.

Patienten planlægges tilbageflyttet til stamafdelingen mandag morgen. Personalet Afsnit A2 bestiller portør til overflytningen.
Patienterne skal have morgenmad på A1/A2 inden de overflyttes, da Plastikkirurgisk sengeafsnit IKKE modtager morgenmad om mandagen.

Er patienten/erne i speciel medicinsk behandling, eller anvendes der specielle utensilier medsendes dette patienten ved overflytningen.

 

 

Det lægefaglige ansvar ligger hos den Plastik- og Mammakirurgisk bagvagt. Telefonnummer på denne kan rekvireres i informationen.
Udskrevne Plastik- og Mammakirurgiske patienter er informeret om, at henvende sig hos vagtlægen, såfremt, der opstår spørgsmål eller komplikationer i week-enden.