Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om weekendpatienter mellem Bryst- og Plastikkirurgisk afsnit og Mave-tarm kirurgisk Afsnit A2

 

Aftalen er gældende pr. 01.02.2018

 

I det Brystkirurgiske- og Plastikkirurgiske speciale forsøges operationsprogrammet tilrettelagt således, at patienterne postoperativt kan udskrives fredag aften.
 

Såfremt det er nødvendigt, at overflytte patient(er) fra Brystkirurgisk- og/eller Plastikkirurgisk Speciale til Mave-tarmkirurgisk Afsnit A2, skal A2 orienteres så snart det er muligt evt. i dagvagten, således arbejdet på Afsnit A2 kan tilrettelægges på bedste vis.
 

Overflytningen planlægges til fredag kl. 20. Patienten transporteres af portør. Sygeplejerske fra Brystkirurgisk- og/eller Plastikkirurgisk Afsnit følger patienten og giver rapport omkring patienten.

Som udgangspunkt varetages plejen af A-sygeplejersker. I tilfælde af, at afsnit A2 ikke kan påtage sig plejen af den/de Brystkirurgiske- og Plastikkirurgiske patienter, kan der indkaldes vikar.

Vikaren kan bestilles via Hospitalets vagtkontor tlf. 61346, eller via Active Care tlf. 96 31 80 71. Udgiften til vikaren påhviler Brystkirurgisk- og Plastikkirurgisk Afsnit.

Patienten planlægges tilbageflyttet til stamafdelingen inden kl. 8.00 mandag morgen. Personalet Afsnit A2 bestiller portør til overflytningen.


Er patienten/erne i speciel medicinsk behandling, eller anvendes der specielle utensilier medsendes dette patienten ved overflytningen.


Patienten/erne registreres som indlagte i Clinical i Mave-tarmkirurgisk Afsnit A2, og tilbageflyttes mandag morgen. Overflytningen kræver ikke journaloptagelse, epikrise skrivning eller yderligere registrering.


De patienter som kunne træffe at blive indlagt akut, vil typisk være patienter med infektion. Disse patienter skal ses af bagvagten som kan være en plastikkirurg eller en A-bagvagt.

Plastikkirurgiske patienter som kommer akut, og hvor det vurderes, at der er behov for vurdering eller behandling af Plastikkirurg skal henvises til Plastikkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Puerperale mamma infektioner omvisiteres til gynækologisk/obstetrisk Speciale (jf. skrivelse fra Per Gandrup 31.05.2013)