Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Højt venetryk hos dialysepatienten, håndtering og afhjælpning i Dialysen Thisted

 

Formål

At finde og løse årsagen til højt venetryk.

 

Definition af begreber

Venetryk

Det tryk, der er i det ekstrakorporale system, lige inden blodet returneres til patienten. I praksis betragtes det som værende det tryk, der er i venen. Venetrykket aflæses på dialysemaskinen og angives i mmHg. Ved kanyler max 250 mmHg. Ved kateter max 240 mmHg.

Venetrykket repræsenterer summen af det aktuelle tryk i karret, trykket mellem nålen og venetrykskammeret og trykket gennem den venøse slange og venekanyle.

 

Beskrivelse

Venetrykket aflæses på dialysemaskinen og opgives i mmHG. Trykket er afhængigt af flow, hæmatokrit, kanylestørrelse og venetryksmålerens højdeniveau i forhold til venekanylen.

 

Årsager til højt venetryk

 • • Perforation under kanyleanlæggelse

 • • Evt. perforation ved bevægelse

 • • Karspasmer/muskelspændinger

 • • Dårligt placeret kanyle

 • • Koagler i venekammeret (selv små koagler kan give højt venetryk)

 • • Overtryk i systemet forårsaget af problemer ved opstart eller under dialysen

 • • Begyndende clotning af kar evt. højere oppe på armen (stenose)

 • • Dårligt placeret kateter eller begyndende tilclotning

 • • Lukkede klemmer/afklemning af slanger

 • • For lille mængde heparin så blodet bliver for tyktflydende

 • • Trombose

 • • Stenose

 

Behandling af højt venetryk ved fistel

Se på armen, om årsagen kan findes, eventuelt hævelser. Lytte til patienten om vedkommende mærker noget usædvanligt. Ved moderat forhøjelse afventes. Ofte falder venetrykket efter lidt tid.

 

Eventuel rette på kanylen ved at:

 • • Lægge gaze under kanylen

 • • Ændre placering

 • • Evt. trække kanylen lidt tilbage, dreje nålen

 • • Anlægge ny kanyle

 • • Ved lille bule/udsivning holdes karret under nøje observation af, at problemet ikke forværres

 • • Ved mangel på alternative venesteder – ennålsdialyse

 

Behandling af højt venetryk ved kateter

 • • Skylle grundigt med NaCL med forskellig størrelse sprøjter

 • • Obs afklemning under klemmen på kateter

 • • Stillingsændring

 • • Evt. køre omvendt på kateter

 • • Evt. dreje kateter ved at holde om vingen

 • • Drøfte marevanbehandling

 • • Installere trombolysin, skal efterfølgende noteres i journalen

 • • Skift af kateter

 

Generelt både ved kateter og fistel

 • • Kontrollere, at der ikke er knæk på slangen

 • • Køre med nedsat flow i en kortvarig periode, indtil årsagen til det høje venetryk er fundet

 • • Ved overtryk i systemet ”lufte ud”

 • • Ved mistanke om begyndende clotning af filter/slangesystem, skylles igennem med saltvand (afklem før arteriestudsen)

 • • Evt. skylles venekammeret direkte med 10-20 ml NaCL

 

Referencer

Birgit Damgård: ”Den interne artero-venøse hæmodialyseadgangsvej”