Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Kræft i hjernen


Forløbskoordinator:

Neurologisk sekretær: Tlf.: 97 66 22 06

 

MR-teamets sekretær er ansvarlig for koordinering af det radiologiske

udredningsforløb.

MR-bookingen kontaktes på tlf. 4098 7989 mandag til torsdag mellem kl. 07.30-15.00

og fredag mellem kl. 07.30-14.30.

 

Forløb:

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for kræft i hjernen” skal patienterne have foretaget forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

 

Henvisning:

Alle patienter henvises fra Neurologisk Afdeling til MR-skanning af cerebrum.

Der skal sendes en henvisning som ”Andet”, inkl. udfyldt metalskema til Radiologisk Afdeling via WebPAS, mærket ”kræftpakke”.

Neurologisk Afdeling SKAL i alle tilfælde tage kontakt til sekretæren i MR-bookingen.

 

Visitering/booking:

Sekretæren i MR-booking visiterer selv henvisningen.

Der er afsat faste MR-tider.

 

MR-skanningen skal foretages indenfor 4 kalenderdage efter, at den oprindelige henvisning fra egen læge er modtaget i Neurologisk Afdeling.

 

Herefter bookes og henvisningen markeres med blåt flag samt tilføjes til ”Tjekskema: Kræftpakker – MR-team”.

Henvisningen sættes på beskrivespor ”Neuro Amb Beskrivelse: Diktat” og konferencespor

”N Konference”.

 

Undersøgelse:

MR – Cerebrum – Pakkeforløb.

Ved kontraindikation for MR udføres CT af cerebrum, rutine kun med kontrast.

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse.

 

Verificering:

Sektionens læger har ansvar for daglig godkendelse.

 

Svar:

Neurologisk Afdeling skal have skriftligt svar senest 7 kalenderdage efter undersøgelsen.

 


 

Håndtering af patienter med afvigende forløb:

Ved afvigende patientforløb er det forløbskoordinatoren og de forløbsansvarlige, der i

samarbejde tager ansvar for at få patienten guidet tilbage på rette spor i det omfang, der

kan rettes op og med baggrund i årsagen til patientens uregelmæssige forløb.

Hvis et patientforløb afviger fra standard uden lægefaglig eller patientrelateret begrundelse, skal patienten informeres om sine rettigheder i forhold til klageprocedure i Patientklage-nævnet.

 

Afvigende forløb kan f.eks. være:

  • • Patienter, der får stillet kræftdiagnosen på en anden måde end via pakkeforløbet

(f.eks. ved tilfældigt fund).

  • • Patienter, der ikke kan følge et relevant pakkeforløb på grund af anden sygdom eller

  • • psykiske og sociale årsager.

 

Patienter med begrundet mistanke om tilbagefald efter tidligere behandlingsforløb.

Ser en radiolog forandringer, som kunne give mistanke om kræft eller recidiv af kræft, har radiologen pligt til at informere henvisende læge eller dennes stedfortræder om mistanken

og sikre sig, at denne viderehenviser til relevant pakkeforløb.