Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG apex

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder/læs thoraxbeskrivelse

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

AP-billede

Positionering

AP: Patienten sidder skråt med ryggen mod detektorpladsen.

Kun det øverste af ryggen berører pladen.

Centrering

AP: Der centreres midt sagittalt på sternum og ud for sternoklavikulærled. Minus kipning.

Hvis patienten ikke kan medvirke til at sidde skråt, skal patienten sidde med ryggen mod detektorpladen. Røntgenrøret kippes da 20 grader caudocranielt.

 

Billedkriterier

AP: Fremstilling af apex med henblik på udfyldninger. Lungerne friprojiceres fra klaviklerne. Billedet tages i maksimal inspiration.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

Billede 1