Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Skrivning – Signering

Hindring af opgavedannelse i Clinical Suite på arbejdsbilleder

I Clinical Suite har det tidligere været sådan, at ’arbejdsbilleder’ ikke dannede en opgave på opgavelisten. Især Ortopædkirurgisk Afdeling havde meget gavn af dette.

Imidlertid viste det sig, at der var andre afdelinger, som havde brug for, at ’arbejdsbilleder’ dannede en opgave, ligesom der var eksempler på, at der var for mange svar, der ikke dannede opgaver, og det gav anledning til UTH´er. Derfor er den funktionalitet fjernet, der hindrede dannelsen af opgaver.

Nu indføres det, at ’arbejdsbilleder’ ikke behøver at danne en opgave på opgavelisten. Det fungerer på denne måde

  • Hvis en afdeling ønsker, at svaret skal danne en opgave på opgavelisten, skal man blot fortsætte som vanligt.

  • Hvis en afdeling ønsker, at svaret ikke skal danne en opgave på opgavelisten, skal man i beskrivelsen inkludere ’arbejdsbilleder’ med et # først, f.eks. sådan her #arbejdsbilleder.

De stavemåder, der vil hindre dannelsen af en opgave på opgavelisten, er følgende:

#arbejdsbillede

#arbejds billede

#arbejdsbilleder

#arbejds billeder

#arbejdsbeskrivelse

#arbejds beskrivelse

#arbejdsbeskrivelser

#arbejds beskrivelser

 

Ændringen træder i kraft 01.04.20.

Det bemærkes, at der vil komme til at stå ”rbejdsbilleder” i PAS på grund af #. Ingen afdelinger har ønsket dette ændret.

RIS

Gå I RIS og vælg Beskrivelse

Billede 5

 

I Profil skal der vælges “Tilmeldte, Alle”, og i Rum skal der vælges Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 7

 

Ortopædkirurgiske patienter – Syd

Skriv ”sig o amb” i kolonnen Handling.

Billede 17

 

Følgende skal flyttes til relevant beskrivelsesspor, hvis de står på signerings-sporet – se eventuelt PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Konferenceregler:

  • RU thorax

  • MR-skanninger

  • CT-skanninger

  • UL-skanninger

 

De undersøgelser, der skal skrives en beskrivelse på, skal være 2 hverdage gamle, før der må skrives en beskrivelse. Ellers kan det give problemer for Skadestuen, da skadestuelæger ofte kommer til at lave henvisninger, hvor de bruger koden for O-kir.

 

Der skrives også en frase på de undersøgelser, der er henvist fra Aarhus.

Skriv ”sig” i kolonnen ”Handling”.

Skriv ”aar” i kolonnen ”Henvisende instans”.

 

Beskrivelser på røntgenundersøgelser

Hver enkelt åbnes, og der laves følgende beskrivelse:

 

Diagnose:

#arbejdsbilleder

 

Det er vigtigt at huske #, da henvisende instans så ikke får svaret på opgavelisten i Clinical Suite. Det er også vigtigt, at arbejdsbilleder skrives med lille a.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 26

Tryk “Gem og luk”.

Billede 6

 

 

Konstanstests – Farsø

Det er kun i Farsø, der laves konstanstests efter henvisning.

For at finde disse skrives ”kons” i kolonnen Handling.

Billede 1

 

Hver enkelt åbnes, og der laves følgende beskrivelse:

 

Konstanstest.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 8

Tryk “Gem og luk”.

Billede 4

 

 

Ophængninger til mammakonferencer – Nord

På alle ophængninger til mammakonferencer laves der en frasebeskrivelse.

For at finde disse skrives “sig” i kolonnen Handling samt “mam” i kolonnen Bakke.

Billede 10

Hver enkelt åbnes, og der skrives den konference samt dato, ophængningen har været konfereret, f.eks.:

 

Postoperativ mammakonference 15.04.20

Konfereret.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 11

Tryk “Gem og luk”.

Billede 3

 

 

RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA

Der laves også en frasebeskrivelse på RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA, med mindre der er dikteret et præliminært notat, se arbejdsgangen nedenfor.

Undersøgelserne findes på følgende måde:

Henvist fra R

Billede 13

Henvist fra TIA

Billede 12

Henvist fra NOTIA

Billede 14

 

Der skrives en beskrivelse:

Røntgenundersøgelse af thorax er foretaget

 

Diagnose:

#arbejdsbilleder

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 16

Tryk “Gem og luk”.

Billede 18

 

 

I tilfælde af præliminært notat på RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA

Hvis der er dikteret et præliminært notat på RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA, skal der ikke laves en frasebeskrivelse.

 

På de undersøgelser, hvor der i kolonnen Handling står Diktering (efter præliminær), skal det præliminære notat kopieres ind i beskrivelsesfeltet.

 

Herefter trykkes på foreløbig beskrivelse, hvor følgende billede kommer frem:

Billede 5

 

Der vælges Ny bruger.

Billede 6

 

Herefter skrives den læges navn, som har dikteret det præliminære notat + OK.

Gå i Handlinger og tryk +.

Herefter vælges verificeringssporet, som passer til det diktat-spor, som undersøgelsen er fundet på, hvilket vil sige, at hvis undersøgelsen lå på Thorax – TIA Konf Beskrivelse: Diktat, skal den lægges på Thorax: TIA Konf Beskrivelse: Verificering.

 

Tryk OK + Gem og luk.

RU thorax henvist fra Lungemedicinsk Dagafsnit og Lungemedicinsk Ambulatorium – Syd

Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – CT-teamet – RU af thorax på lungemedicinske patienter.

 

CT KAG – Kardiologisk Afdeling/læger Billeddiagnostisk Afdeling

CT KAG’er beskrives af både lægerne i kar-sektionen samt lægerne på Kardiologisk Afdeling, da undersøgelsen er delt op i to:

CT KAG Thorax beskrives af lægerne på Billeddiagnostisk Afdeling (Kar – V Konf Beskrivelse).

CT KAG uden og med intravenøs kontrast beskrives af lægerne på Kardiologisk Afdeling (signering – CT KAG).

Billede 15

Billede 2

Der skal derfor ikke foretages noget af sekretærerne på Billeddiagnostisk Afdeling i forhold til disse.