Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Skrivning – Signering

 

Alle udførte undersøgelser i RIS skal have én eller anden form for beskrivelse. Dette dokument beskriver arbejdsgangen for de udførte undersøgelser, der skal have en frasebeskrivelse.

 

Det drejer sig om:

  • Ortopædkirurgiske patienter

  • Konstanstests i Farsø

  • Ophængninger til mammakonferencer

  • RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA

  • RU thorax henvist fra Lungemedicinsk Dagafsnit og Lungemedicinsk Ambulatorium

  • RU oversigt over abdomen mhp. sondeplacering på voksne (18 år og opefter)

 

Undersøgelserne findes på sporet ”Frasebeskrivelse”.

 

RIS

Gå I RIS og vælg Beskrivelse

Billede 5

 

I Profil skal der vælges “Tilmeldte, Alle”, og i Rum skal der vælges Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 7

 

Skriv ”frase” i kolonnen ”Bakke”.

Billede 9

 

Ortopædkirurgiske patienter – Syd

Skriv ”sig o amb” i kolonnen ”Handling”.

Billede 17

 

Følgende skal flyttes til relevant beskrivelsesspor, hvis de står på signerings-sporet – se eventuelt PRI-dokumentet Sekretær – Fælles – Konferenceregler:

  • RU thorax

  • MR-skanninger

  • CT-skanninger

  • UL-skanninger

 

De undersøgelser, der skal skrives en beskrivelse på, skal være 2 hverdage gamle, før der må skrives en beskrivelse. Ellers kan det give problemer for Skadestuen, da skadestuelæger ofte kommer til at lave henvisninger, hvor de bruger koden for O-kir.

 

Der skrives også en frase på de undersøgelser, der er henvist fra Aarhus.

Skriv ”sig” i kolonnen ”Handling”.

Skriv ”aar” i kolonnen ”Henvisende instans”.

Billede 24

 

Beskrivelser på røntgenundersøgelser

Hver enkelt åbnes, og der laves følgende beskrivelse:

 

Diagnose:

Arbejdsbilleder.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 26

Tryk “Gem og luk”.

Billede 6

 

 

Konstanstests – Farsø

Det er kun i Farsø, der laves konstanstests efter henvisning.

For at finde disse skrives ”kons” i kolonnen ”Handling”.

Billede 1

 

Hver enkelt åbnes, og der laves følgende beskrivelse:

 

Konstanstest.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 8

Tryk “Gem og luk”.

Billede 4

 

 

Ophængninger til mammakonferencer – Nord

På alle ophængninger til mammakonferencer laves der en frasebeskrivelse.

For at finde disse skrives “sig” i kolonnen ”Handling” samt “mam” i kolonnen ”Bakke”.

Billede 10

Hver enkelt åbnes, og der skrives den konference samt dato, ophængningen har været konfereret, f.eks.:

 

Postoperativ mammakonference 15.04.20

Konfereret.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 11

Tryk “Gem og luk”.

Billede 3

 

 

RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA

Der laves også en frasebeskrivelse på RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA, med mindre der er dikteret et præliminært notat, se arbejdsgangen nedenfor.

Undersøgelserne findes på følgende måde:

Henvist fra R

Billede 13

Henvist fra TIA

Billede 12

Henvist fra NOTIA

Billede 14

 

Der skrives en beskrivelse:

Røntgenundersøgelse af thorax er foretaget

 

Diagnose:

Arbejdsbilleder.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 16

Tryk “Gem og luk”.

Billede 18

 

 

I tilfælde af præliminært notat på RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA

Hvis der er dikteret et præliminært notat på RU thorax henvist fra R, TIA og NOTIA, skal der ikke laves en frasebeskrivelse.

 

På de undersøgelser, hvor der i kolonnen Handling står Diktering (efter præliminær), skal det præliminære notat kopieres ind i beskrivelsesfeltet.

 

Herefter trykkes på foreløbig beskrivelse, hvor følgende billede kommer frem:

Billede 5

 

Der vælges Ny bruger.

Billede 6

 

Herefter skrives den læges navn, som har dikteret det præliminære notat + OK.

Gå i Handlinger og tryk +.

Herefter vælges verificeringssporet, som passer til det diktat-spor, som undersøgelsen er fundet på, hvilket vil sige, at hvis undersøgelsen lå på Thorax – TIA Konf Beskrivelse: Diktat, skal den lægges på Thorax: TIA Konf Beskrivelse: Verificering.

 

Tryk OK + Gem og luk.

 

RU thorax henvist fra Lungemedicinsk Dagafsnit og Lungemedicinsk Ambulatorium – Syd

Der henvises til PRI-dokumentet Sekretær – CT-teamet – RU af thorax på lungemedicinske patienter.

 

RU oversigt over abdomen mhp. sondeplacering på voksne (18 år og opefter)

Denne arbejdsgang træder i kraft pr. 01.08.22.

Henvisende læge/ansvarlig kliniker er selv ansvarlig for at kigge på undersøgelsen og vurdere, om sonden er placeret korrekt, og om den kan tages i brug. Dette noteres i NordEPJ.

Sekretær på Billeddiagnostisk Afdeling laver en frasebeskrivelse på undersøgelser udført på patienter på 18 år og opefter, mens undersøgelser udført på børn flyttes til sporet ”Mangler at blive lagt til beskrivelse”.

 

Skriv ”ru oversigt” i kolonnen ”Undersøgelse”, og skriv ”frase” i kolonnen ”Bakke”.

Billede 21

 

Frasebeskrivelse på undersøgelser udført på patienter på 18 år og opefter

Der skrives følgende beskrivelse på undersøgelser udført på patienter på 18 år og opefter:

 

Røntgenoversigt over abdomen mhp. sondeplacering

 

Diagnose:

Arbejdsbilleder.

 

Herefter vælges Endelig beskrivelse.

Billede 22

Tryk “Gem og luk”.

Billede 23

 

 

Flytning af undersøgelser udført på børn

Markér den pågældende undersøgelse og tryk på kiggeadgang.

Billede 27

Tryk på Redigér.

Billede 28

Gå i ”Handlinger”.

Billede 29

Tryk på ”+”.

Billede 30

Skriv ”mangler” og vælg ”Mangler at blive lagt til beskrivelse: Alt andet”.

Billede 31

Tryk OK.

Billede 32

 

CT KAG – Kardiologisk Afdeling/læger Billeddiagnostisk Afdeling

CT KAG’er beskrives af både lægerne i kar-sektionen samt lægerne på Kardiologisk Afdeling, da undersøgelsen er delt op i to:

CT KAG Thorax beskrives af lægerne på Billeddiagnostisk Afdeling (Kar – V Konf Beskrivelse).

CT KAG uden og med intravenøs kontrast beskrives af lægerne på Kardiologisk Afdeling (signering – CT KAG).

Billede 15

Billede 2

Der skal derfor ikke foretages noget af sekretærerne på Billeddiagnostisk Afdeling i forhold til disse.