Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Øjenafdelingen

Formål

At undgå forveksling af patient eller indgreb i forbindelse med kirurgiske procedurer, hvor der ikke er anæstesi til stede.

Definitioner

Invasivt indgreb: Indgreb med penetration af hud eller naturlige legemsåbninger, fx kikkertundersøgelser; omfatter både kirurgiske og ikke-kirurgiske invasive indgreb

Forvekslingsindgreb: Alle påbegyndte invasive indgreb udført på enten den forkerte patient, det forkerte sted eller det forkerte organ. Dette omfatter også forveksling af indgrebstyper, procedurer eller implantater

Team: Operatør og steril/usteril operationssygeplejerske

Time out: Den proces, hvor patientens identitet, det planlagte indgreb, det planlagte operationssted mv. aktivt bekræftes af alt det tilstedeværende og deltagende personale på operationsstuen. Time out indebærer, at uret i overført betydning sættes i stå et kort øjeblik. Teamet opnår et frirum til at sikre sig at alt er på plads og i orden, og at alle er parate til at gå i gang

Beskrivelse

 1. 1. Informeret samtykke

 2. 2. Stedet markeres

 3. 3. Patienten identificeres

 4. 4. Dokumentation tjekkes

 5. 5. Time out

Dage, timer eller umiddelbart før indgrebet

Trin 1

Operatøren eller stedfortrædende læge gennemgår elektronisk journal og sikrer sig, at indgrebstype og sted er dokumenteret, at patienten er informeret om indgrebet, komplikationer og risikograder, og at patienten samtykker. At patienten ligeledes er informeret om evt. andre behandlingsmuligheder og konsekvensen af ingen behandling.

Trin 2

Operatør/stedfortræder markerer ved at skrive sine initialer over det aktuelle øje. Der anvendes en pen med blæk, som ikke umiddelbart kan vaskes af. Der skal markeres, ved alle operationer i lokal og generel anæstesi samt ved invasive indgreb. Markeringen skal være synlig i operationsfeltet efter afdækning. 

Patienten eller evt. patientens pårørende deltager om muligt aktivt i markeringen ved at udpege eller aktivt at bekræfte stedet.

Markeringen sammenholdes med operations/behandlingsindikation i elektronisk journal.

Minutterne før indgrebet

Trin 3

Mindst to personer fra operationsteamet identificerer patienten ved patienten selv eller evt. dennes pårørende oplyser fulde navn og CPR-nummer, samt oplyser i/ved hvilket øje indgrebet skal foretages. Ligeledes skal patienten oplyse, hvilket indgreb der er aftalt. Det er ikke tilstrækkeligt, at patienten konfirmerer egne data. 

Oplysningerne fra patienten sammenholdes med elektronisk journaloplysninger, identifikationsarmbånd og markeringen ved øjenomgivelserne.

Identifikationsarmbånd kræves ifølge RN Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland, kun på:

 • • Alle indlagte patienter

 • • Visse ambulante patienter fx i forbindelse med fluoresceinangiografi

Det skal fremgå af journalen at patienten er identificeret og på hvilken måde.

Trin 4

Umiddelbart inden indgrebet bekræfter operationssygeplejerske og operatør at:

elektronisk journaldokumentation, implantat og billeddokumentation er i overensstemmelse med patientens identitet

At nødvendige apparater og instrumenter er på plads

Sekunderne før indgrebet påbegyndes

Trin 5

I sekunderne før indgrebet påbegyndes, foretager læge eller sygeplejerske med gulvfunktion "Time Out" på operationsstuen, hvor indgrebet skal foretages.

Fra elektronisk journal oplæses:

 • • Patientens data

 • • Planlagt operation/behandling på højre/venstre øje

 • • Patienten lejring

 • • Implantat, billeddokumentation, særligt udstyr mv. er til stede

Det opererende personale kontrollerer at det rigtige øje er dækket af.

Dokumentation i elektronisk journal:
Den læge eller sygeplejerske som gennemgår trin 5 dokumenterer i elektronisk journal.

Referencer