Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blandingsmisbrug

 

Formål

At vejlede i stabilisering og videre behandling af den blandingsmisbrugende patient.

Definition af begreber

Blandingsmisbrug: Regelmæssig brug af to eller flere stoffer med misbrugspotentiale, hvilket omfatter både illegale stoffer samt lægemidler. Se nedenfor for eksempler på disse.

Anvendte illegale stoffer i Nordjylland

I Aalborg har en stikprøvekontrol fra 2012 (n=26 personer i besiddelse af illegale stoffer) fundet kokain hos ca. 42%, hvilket er lavere end København og Århus, men højere end Odense og Esbjerg. Denne tendens er stigende. Amfetamin udgjorde 23%, hvilket næsten er en halvering siden 2010. Heroin udgjorde 12% og andre stoffer samlet 23%.

Antallet af narkotikarelaterede dødsfald i Nordjylland ligger relativt stabilt med ca. 30 årligt (i 2011 28, på landsplan 277, heraf 32 i Københavns Kommune).

Den akutte patient

Generelt

Den terapeutiske alliance er væsentlig og er samtidig en udfordring. Det er vigtigt at være empatisk, at undgå at patienten og venner/pårørende ikke føler sig stigmatiserede, og at autonomi og fortrolighed bevares så vidt som muligt.

Anamnese

Blandingsmisbrug kan være en diagnostisk udfordring. En god anamnese – evt. fra venner eller pårørende – er vigtig. Nogle unge er bange for at oplyse, hvis de har taget illegale stoffer. Fortæl om din tavshedspligt. Hvis personen er under 18 år kan indledes med: ”Tror du nogen har kommet noget i dit glas”? Hvis ja, spørg da ”Hvad tror du det kan være?”.

Objektivt

 • ABCDE – inkl. BT/puls, blodsukker, temperatur

 • Grundig objektiv undersøgelse, inklusive

  • Pupilforhold

  • Ydre traumer

  • Stikmærker, også i lysken

  • Grov neurologisk undersøgelse

 • A-gas og ekg

 • Blodprøver omfatter bl.a.:

  • ”De 4 første”, dvs. hæmatologi, væsketal, levertal, infektionstal

  • Glucose

  • S-ethanol, amylase

 • Evt. drug-screen (se separat instruks på PRI)

  • Testen er lavet til brug i behandlingen af bevidstløse patienter. Er derfor meget sensitiv over for selv minimale mængder!

  • Overvej hvilke stoffer der kan være tale om

  • Overvej konsekvensen af en positiv test

  • Patienten skal konfronteres med overvejelsen

  • Hvis patienten nægter, kan prøven ikke tages med tvang

  • Mistanken begrundes, inkl. objektive tegn, i journalen

Behandling og observation

Nøgleprincipper:

 • Akut stabiliserende behandling afhænger af problemstillingen. Se øvrige PRI-instrukser. Overvejelser kan omfatte:

  • Ilt, i.v.-væske

  • Antidoter (naloxone, flumazenil)

  • Aktivt kul

  • Diazepam ved kramper eller agitation

  • Antipsykotika (i samråd med psykiater)

  • Køling ved hypertermi

  • Antihypertensiva, antiarytmika

  • Behandling af rhabdomyolyse

 • Symptomatisk behandling

  • Forgiftningssymptomer (inkl. ovenfor nævnte tiltag)

  • Abstinenser

  • Smerter

 • Observation

  • Vitale parametre

  • Cerebrale tilstand

  • Evt. timediureser

 • Evt. inddragelse af Psykiatrisk Afdeling (rådgivning, tilsyn, overflytning)

 • Evt. henvisning til Center for Misbrug og Socialt Udsatte

 

Formålet med ovenstående er at sikre stabilisering af en evt. akut patient, at somatisk sygdom ikke overses, at bringe patienten til ro og få et acceptabelt søvnmønster, samt at erkende smerter og forgiftnings/abstinenssymptomer. Sidstnævnte er vigtige at erkende og behandle, eftersom de er subjektivt meget ubehagelige og kan vanskeliggøre senere misbrugsbehandling. Egentlige psykoser, der kan være primære eller sekundære til indtag af fx kokain, skal behandles i samarbejde med Psykiatrisk Afdeling.

 

Behandlingen kan kompliceres af flere faktorer:

 • Den toksiske effekt potenseres ofte af blandingsmisbrug (se eksempler nedenfor).

 • Abstinenslignende symptomer kan opstå af flere stoffer, og kan forveksles med andre bivirkninger, som fx kokainudløst psykose.

 • Blandingsmisbrugende patienter kan være svært impulsstyrede, med dårlig compliance til følge.

 • Vanskeligt at få lavet god opfølgning.

 

Eksempler på rusmidler (og lidt slang)

Alkohol eller shots = spiritus.

Hash: Hvilken kvalitet ryges? Standard, rygeren, den gode ryger eller nol. Hvordan ryger du din hash? Joint, tjillum, bong eller spand. Blandt storbrugere er bong hyppigst.

GHB (Gamma Hydroxy Butyrat) = Fantasy.

Opiater: Heroin = dope. Metadon = doner. Ketogan = ganer. Subutex. Stofferne ryges eller injiceres. Ketoganer injiceres altid i lysken.

Lightergas eller N20 fra flødeskumschiffon.

Amfetamin = speed.

Methamfetamin = ice. Stoffet er 20-40 gange kraftigere virkende end almindeligt amfetamin.

Kokain = kola. Crack er den basiske form af kokain, der kan ryges.

Ecstasy = Kiks eller MDAM. Ecstasy-tabletter indeholder et utal af forskellige stoffer.

LSD = syre eller frimærker.

Psilocybin = svampen Spids Nøgenhat, der findes over alt i Danmark.

Ketamin: Bedøvelsesmiddel, der giver hallucinationer.

Phencyclidin = PCP, som står for PeaCe Pill. Også kaldet angle dust.

Speedball = kombination af centralstimulerende (kokain/amfetamin) + heroin.

 

Eksempler på farlige kombinationer

Benzodiazepiner, opiater og alkohol

Virker alle CNS-deprimerende, og kombination kan føre til respiratorisk insufficiens.

Kokain og alkohol

Dannes cocaethylen, der potenserer den kardiotoksiske effekt. Desuden ses øgning i hjertefrekvens og kokains plasmakoncentration. Tendensen til voldelige tanker og adfærd potenseres muligvis også.

Centralstimulerende stof (kokain/amfetamin) og heroin

Øger den toksiske effekt, og påvirker både adfærd og risiko, bl.a. i form af øget mortalitet.

Desuden må mulige interaktioner med receptpligtig medicin haves in mente. Et eksempel er at opioder øger virkningen af hypnotika og antipsykotika.

Hjælp at hente

Pro.medicin.dk

Giftlinjen.dk (telefon 8212 1212)

Referencer

Narkotikasituationen i Danmark, Sundhedsstyrelsen, 2012

Gadeplansrapport, Sundhedsstyrelsen, 2012

Undersøgelse om socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug, Socialstyrelsen, 2013

Management of injecting drug users admitted to hospital. Haber PS et al, Lancet, 2009