Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af medicin til andre sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien

 

Beskrivelse

Udenfor apotekets åbningstid eller i situationer, hvor rekvirering fra apoteket ikke kan afventes, kan der lånes medicin ud til andre sengeafsnit og ambulatorier. Den person der står for udlånet, er ansvarlig for:

 

  • • At alt udlån noteres i skema eller bog, der befinder sig i medicinskabet. Notater om udlån skal gemmes mindst 12 måneder.

 

  • • Notatet skal omfatte dato, præparat, styrke, mængde og navnet på den person og det sengeafsnit eller ambulatorium, der udlånes til samt egne initialer.

 

  • • Den person der udlånes til skal være kendt eller kunne identificeres via billede-ID. Tvivlstilfælde skal foranledige kontrolopringning.

 

  • • Der skal udvises særlig omhyggelighed ved udlån af morfika, herunder opmærksomhed på hyppige udlån til samme person eller enhed. Eventuel mistanke om misbrug eller andet, der er i modstrid med gældende retningslinjer, skal medføre henvendelse til nærmeste leder.

 

Når lånt medicin leveres tilbage, skal den person, der modtager medicinen anføre i tilknytning til det oprindelige notat, at medicinen er leveret tilbage, dato og egne initialer. Desuden overstreges notatet, som indikation på, at udlånet er afsluttet. I øvrigt gælder:

 

  • • I forbindelse med tjek af medicinskab eller mindst en gang månedligt skal oversigten over udlånt medicin gennemgås. I den forbindelse skal det tjekkes, at udlånt medicin er tilbageleveret.

 

  • • Morfika, dyr medicin eller andet medicin i større mængder, der er udlånt for mere end 14 dage siden og som ikke er tilbageleveret, skal der rykkes for.

 

  • • Mindre mængder medicin uden for de nævnte grupper, hvor ulejligheden med at rykke ikke står i et rimeligt forhold til værdien, kan eventuelt overstreges som indikation på at udlånet er afsluttet uden tilbagelevering.

 

Definition af begreber

Ved ”andre sengeafsnit og ambulatorier” forstås i denne sammenhæng enhver enhed uden for det område, der er omfattet af nærmeste leders ansvarsområde.

Formål

Formålet med denne instruks er at fastlægge lokale retningslinjer for udlån af medicin og dermed opfylde kravet herom i den regionale kliniske retningslinje ” Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin (rn.dk)”.

 

Referencer

Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin (rn.dk)