Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af medicin til andre sengeafsnit og ambulatorier i Psykiatrien

 

Formål

Formålet med denne instruks er at fastlægge lokale retningslinjer for udlån af medicin og dermed opfylde kravet herom i den regionale kliniske retningslinje ”Medicinering – Opbevaring af afdelingens lægemidler.

 

Definition af begreber

Ved ”andre sengeafsnit og ambulatorier” forstås i denne sammenhæng enhver enhed uden for det område, der er omfattet af nærmeste leders ansvarsområde.

 

Beskrivelse

Udenfor apotekets åbningstid eller i situationer, hvor rekvirering fra apoteket ikke kan afventes, kan der lånes medicin ud til andre sengeafsnit og ambulatorier. Den person der står for udlånet er ansvarlig for:

 

  • • At alt udlån noteres i skema eller bog, der befinder sig i medicinskabet. Notater om udlån skal gemmes mindst 12 måneder.

  • • Notatet skal omfatte dato, præparat, styrke, mængde og navnet på den person og det sengeafsnit eller ambulatorium, der udlånes til samt egne initialer.

  • • Den person der udlånes til skal være kendt eller kunne identificeres via billede-ID. Tvivlstilfælde skal foranledige kontrolopringning.

  • • Der skal udvises særlig omhyggelighed ved udlån af morfika, herunder opmærksomhed på hyppig udlån til samme person eller enhed. Eventuel mistanke om misbrug eller andet, der er i modstrid med gældende retningslinjer, skal medføre henvendelse til nærmeste leder.

 

Når lånt medicin leveres tilbage, skal den person, der modtager medicinen anføre i tilknytning til det oprindelige notat, at medicinen er leveret tilbage, dato og egne initialer. Desuden overstreges notatet, som indikation på, at udlånet er afsluttet. I øvrigt gælder:

 

  • • I forbindelse med tjek af medicinskab eller mindst en gang månedligt skal oversigten over udlånt medicin gennemgås. I den forbindelse skal det tjekkes, at udlånt medicin er tilbageleveret.

  • • Morfika, dyr medicin eller andet medicin i større mængder, der er udlånt for mere end 14 dage siden og som ikke er tilbageleveret, skal der rykkes for.

  • • Mindre mængder medicin uden for de nævnte grupper, hvor ulejligheden med at rykke ikke står i et rimeligt forhold til værdien, kan eventuelt overstreges som indikation på at udlånet er afsluttet uden tilbagelevering.

 

Referencer

Medicinering – Opbevaring af afdelingens lægemidler