Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuracentese – ikke ultralydsvejledt

 

Formål

At sikre optimal information om indikation, kontraindikation, procedure samt komplikationer i forbindelse med pleuracentese

 

Definition af begreber

Beskrivelse

Indikation

Proceduren foretages sædvanligvis i Medicinsk Ambulatorium efter forudgående røntgen af thorax. I vagten/weekend foretages proceduren på sengeafdelingen med assistance af afdelingens plejepersonale.

Ved små mængder pleuraexudat, tidligere komplikationer eller ved besværlig procedure foretages proceduren ultralydsvejledt af Billeddiagnostisk Afdeling. evt. ved medicinsk læge med markering af indstikssted.

Diagnostisk: ved uafklaret pleuraexudat

Terapeutisk: ved symptomgivende pleuraexudat

Kontraindikation

Svær respirationsinsufficens, hvor iatrogen pneumothorax vil være livstruende. Mulig fjernelse af stor effusion kan dog opveje denne risiko.
INR > 1,5. Heparinbehandling er ikke kontraindikation.
 

Forberedelse

Røntgen af thorax, så vidt muligt i to plan. INR hvis patienten er i AK behandling eller der er mistanke til leversygdom.

Patienten informeres om procedure, formål, ricici, ubehag/smerte og efterfølgende forholdsregler: Søg læge ved forværing/nytilkommen åndenød, brystsmerte eller andre nytilkomne symptomer.

Bakke med utensilier findes i Medicinsk Ambulatorium.

 

Procedure

 • • Patienten anbringes siddende med armstøtte med benene ud over leje/seng. Evt. støtte af en person.

 • • Punktursteddet afmærkes. Ofte imellem angulærlinien og bageste aksilærlinie i intercostalrum 8 eller 9. Ved små exudater/usikker instigsted bør punkturen foregå vejledt af ultralyd.

 • • Desinficer huden

 • • Hvis der kun er tale om diagnostisk punktur kan lokalanæstesi undlades og punkturen foretages med intramuskulær kanyle på 10/50 ml sprøjte.

 • • Ved terapeutisk punktur anlægges lokalanæstesi med lidokain i alt ca. 10 ml langs overkanten af costa i hud, muskulatur og pleura. Foretag evt. prøveaspiration.

 • • Desinficer huden igen

 • • Anlæg ca. 3 mm hudincision med skalpel

 • • Benyt steril, lukket engangs-pleuracentesesæt. Indfør kanylen i pleurahulen via den lille incision. Sættet samles efter anvisningen.

 • • Ønskes total udtømmelse anlægges ”Grisehale kath.”, som fikseres med medfølgende fixationsplade. Der holdes 30 minutters pause i udtømmelsen for hver 1,5 liter. Der udtømmes indtil der ikke er mere produktion i drænet.

 • • Aspirer væsken ved hjælp af sprøjten, trevejshanen drejes så væsken løber ned i posen. Ofte vil væsken herefter kunne løbe af sig selv. Ellers foretages gentagne aspirationer med sprøjten. Der udtømmes 1-2 liter. Ved udtømmelse af større mængder opstår ofte ubehag og trykken for brystet. Behandling af pleuraempyem kræver ofte daglige udtømninger og skylning og foretages på lungemedicinsk afdeling.

 • • Kanylen trækkes ud og der påsættes plaster

 • • Pleuravæsken/proceduren beskrives i journalen

 • • Ved diagnostisk punktur sendes væsken til undersøgelse for:

 • • Cytologi

 • • Dyrkning og resistens evt. undersøgelse for TB

 • • Proteinbestemmelse og evt. LDH

 • • Røntgen af thorax ved anlæggelsen tages kun hvis tegn på komplikationer

 • • Efter fjernelse af drænet tages kontrol røntgen af thorax umiddelbart efter fjernelse

 • • Drænet bør sædvanligvis ligge i 2 døgn med mindre andet er ordineret

Risici

Pneumothorax. Ses hos få procent, ofte som lille kappepneumothorax som ofte svinder efter et par døgn. Bør røntgenkontroleres. Trykpneumothorax. Pleuraempyem. Udtømning af for store væskemængder kan udløse lungeødem.

 

Tolkning

 • • Sædvanligvis er pleuravæsken tyndtflydende og strågul.

 • • Tyktflydende ildelugtende væske tyder på empyem.

 • • Mælkehvid væske tyder på chyleothorax.

 • • Hæmoragisk væske tyder på malign pleurasygdom, tuberkuløs pleurit, thoraxtraume, lungeinfarkt.

 • • Proteinindhold > 30 g/l tyder på eksudat, < 30 g/l tyder på transudat.

 • • Ved relativ lymfocytose i tælling af leukocycter tyder på tuberkulose.

 • • Pleuravæske LDH > 2/3 af det normale serum-LDH tyder på eksudat.

 • • 

Referencer:

N Engl J Med., vol 346, No 25;1971-77
Ugeskrift for læger. 163/19. 7.maj 2001; 2639-40.