Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af personbåren alarm i ambulatorierne i Klinik Børn og Unge

 

Formål

At sikre at medarbejdere har kendskab til brugen og kan anvende det personbårne alarmsystem i forbindelse med patientkontakt.

 

Definition af begreber

Alarmkalder: Personbåren (mobil) alarm som medarbejderen bærer.

Alarmmodtager: Personbåren (mobil) modtager af alarmkaldet som en kollega bærer.

 

Beskrivelse

Brug af personbåren alarm anvendes ifølge nedenstående:

 

Hvornår:

Den personbårne alarm anvendes ved kontakter, hvor der vurderes utryghed/risiko for voldelig adfærd.

 

Hvor findes alarmen:

Den personbårne alarmkalder og alarmmodtager opbevares i skuffe hos sekretær i det enkelte ambulatorium

 

Hvordan anvendes alarmen:

  • • Alarmkalder bæres af behandler under patientkontakten.

  • • Alarmmodtager afleveres med kort orientering til kolleger, som befinder sig i nærheden.

  • • Alarmmodtagerbærer sikrer, at der er andre kolleger (min. 1-2), der ved behov straks kan tilkaldes.

  • • Såfremt der er behov for assistance i forbindelse med patientkontakten:

  • • Behandler aktiverer alarmen

  • • Kolleger reagerer på alarmkaldet og assisterer

  • • Såfremt der ikke er behov for assistance afleveres alarmkalder og alarmmodtager ved sekretær.

 

Kontrol af alarmer:

Sekretæren kontrollerer de personbårne alarmer med henblik på virkning inkl. batterier hver mandag.

 

Referencer

Beredskab ved konflikter med risiko for truende og voldelige situationer på Aalborg Psykiatriske Sygehus og psykiatrisk afdeling, Brandevej, Aalborg Øst