Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omvisitering – ikke bookede henvisninger

Inden man omvisiterer: Tjek om henvisningen er manuelt indskrevet.

  • ❖ Står henvisningstekst i shift+F8 = edifact-henvisning.

  • ❖ Står henvisningstekst i F7 = manuelt indskrevet henvisning.

 

Interne henvisninger eller manuelt oprettede henvisninger kan p.t. ikke omvisiteres elektronisk.

Eksterne henvisninger – ikke bookede

Ikke manuelt indskrevet - Følg dette link:

https://pri.rn.dk/Assets/22818/Omvisitering-af-ekstern-henvisning-til-anden-region-eller-privat-aktoer.pdf

 

Ifm omvisiteringen er det så også muligt at medsende omvisiteringsblanketten (visitationsoplysninger) elektronisk. Der er også beskrevet i vejledningen i link oven for. Derfor behøver skemaet ikke at blive sendt ved siden af på papir. Er der bilag er I nødt til at faxe eller sende dem særskilt. I skal være opmærksomme på, at omvisiteringsblanketten som nu er hæftet på henvisningen ved omvisitering skal udfyldes, fuldstændig ligesom I frem til nu har udfyldt word-blanketten. Udfylder I ikke blanketten er det, det samme som at sende en blanco check til de private udbydere (de må selv bestemme, hvad de laver på patienten), hvilket jo kan have store økonomiske konsekvenser for jeres afdeling.  

Den tekst, som er på blanketten, skal ikke slettes. Blanketten skal blot udfyldes.

 

 

Manuelt indskrevet – følg nedenstående metode for interne henvisninger:

 

Interne henvisninger – ikke bookede

 

Fremgangsmåden for omvisiteringen afhænger af, om der skal

  1. 1. omvisiteres indenfor samme overafdeling (800104) f.eks. fra Aalborg til Farsø

  1. 2. omvisiteres til de øvrige røntgenafdelinger i Region Nordjylland.

For at ensrette arbejdsgangen er det bedst at skrive i shift+F1 altid, uanset om det er en intern omvisitering eller til en anden røntgenafdeling. Det man skriver i shift+F1 kommer med, når man omvisiterer til et andet sted og kan derfor læses på henvisningen på en anden røntgenafdeling.

Når man bruger bemærkningslinjen i HVF-billedet kan det kun læses internt, altså 800104 – det kommer ikke med ved omvisitering til øvrige røntgenafdelinger.

 

  1. 1. Omvisitering indenfor samme overafdeling:

    Henvisningen skal ikke afsluttes når der sker en ’omvisitering indenfor samme overafdeling’. Når man har samme overafdeling betragtes man som én afdeling. 800104 er overafdelingsnummeret for Radiologisk Afdeling, AUH


I PAS i HVF-billedet:

Skriv i Shift-F1 – dette kan læses i RIS (skriv gerne hvorfor og hvem, der har givet besked om dette)

Ændre ventegruppe

Ændre visitator

Ændre visitationsstatus til KV

Skriv på bemærkningslinjen ”skal foretages i xxxxxx” + initialer (skriv hvorfor og hvem, der har givet besked om dette.
Tryk ENTER

 

Billede 1

 

  1. 2. Omvisitering til de øvrige røntgenafdelinger i Region Nordjylland:
     

Henvisningen afsluttes i PAS i HVF således:

Skriv i Shift-F1 – dette kan læses i RIS.

Feltet afsluttet: Til: Udfyldes med sygehus/afdeling.
Afslutningsdato er dags dato.

På bemærkningslinjen skrives f.eks. ’omvisiteret til Hjørring + hvorfor + hvem der har givet besked om dette/dine initialer’

Billede 1Tryk shift F9

Tryk J for at omvisitere til pågældende røntgenafdelings postkasse – Enter.

Man kommer nu automatisk over i nedenstående billede.

Billede 7Udfyld med J + 999 + datoen man har omvisiteret/afsluttet henvisningen

 

Enter

 

Henv. status og Tildato på ventestatus udfyldes automatisk.

 

80030270 – Hjørring Sygehus

800302F0 – Frederikshavn Sygehus

7603021 – Thisted Sygehus

 

 

OBS OBS OBS

Hvis henvisningen er manuelt indskrevet, skal henvisningen FAXES til den nye modtagende afdeling – ellers vil den bare blive afsluttet herfra og ikke nå frem til modtager.