Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genbehandling af cystoskoper

 

Formål

At sundhedspersonalet kender retningslinjer for udførelsen af proceduren.

 

 

Definition af begreber

3E-zyme: rengøringsmiddel til cystoskoper som fjerner biofilm.

 

Beskrivelse

Før cystoskopi

Utensiler

 • • Sterile handsker

 • • Sterile trevejshaner

 • • Sterile afdækningsstykker

 • • Sterile gazestykker

 • • Steril 2 ml sprøjte

 • • Steriliseret sprit (70-85 %)

 • • Gallipot 120 ml

 • • Rullebord

 

Procedure

 • • Døren til skyllerum lukkes med påsat Adgang forbudt skilt, så den aseptiske arbejdsgang opretholdes. Der må ikke foretages urene arbejdsopgaver i skyllerummet, mens steril opdækning foretages.

 • • Opdækningsbord aftørres med spritklud/sæbeklud og de sterile elementer åbnes og ophældning af sterilfiltreret sprit foretages.

 • • Der udføres hånddesinfektion og 1 steril handske påtages.

 • • Cystoskop vaskemaskinen åbnes og kurven trækkes ud med den sterile handske.

 • • Den anden handske tages på og rullebord gøres klar med 1 sterilt afdækningsstykke.

 • • Hele cystoskopet aftørres med sterile gazestykker

 • • Cystoskopet anbringes på det sterile underlag og kanalerne sprøjtes igennem med 2 ml sterilfiltreret sprit.

 • • Kanaler sprøjtes igennem med luft fra 2 ml sprøjte.

 • • Trevejshanen og evt. ventil påsættes.

 • • Afdækningsstykke lægges over cystoskopet.

 

Cystoskopet skal anvendes indenfor 3 timer (der markeres klokkeslæt for opdækning)

Efter cystoskopi

Manuel rengøring på undersøgelsesstuen

 • • Umiddelbart efter cystoskopi aftørres overfladen af cystoskopet. Ventil og trevejshane fjernes og kanaler gennemskylles med den tilsluttede NaCl.

 

Manuel rengøring i skyllerummet udføres umiddelbart efter rengøring på undersøgelsesstuen.

Utensilier

 • • Nitril handsker

 • • Overtrækskittel i plast

 • • Kirurgisk maske og beskyttelsesbriller

 • • Rensebørste med børste i begge ender

 • • 3E-zyme (5 ml pr. liter vand)

Procedure

 • • Beskyttelsesudstyr tages på

 • • Cystoskopet nedsænkes i frisk tappet vand med 3E-zyme og overfladen afvaskes (+ evt ventil). Skal ligge heri mindst 2 min før afvaskning ved normal tilsmudsning.

 • • Rensebørste føres igennem cystoskopets kanaler i én retning x 1

 • • Cystoskopmaskinerne har forskylsprogram så cystoskoperne gennemskylles med vand i maskinerne ( aftalt med producent)

 • • Cystoskopet anbringes i cystoskop vaskemaskinen og vandslanger tilkobles kanaler.

 • • Evt ventil lægges i kurv i maskinen.

 • • Vaske- og desinfektionsprogram anvendes efter leverandørens anbefalinger.

 • • Kar/vask rengøres efter hver cystoskop.

Før opbevaring

 • • Cystoskopet tages ud af vaskemaskinen

 • • Cystoskopet kanaler tørres ved gennemskylning med 2 ml sterilt filtreret sprit og gennemblæses med medicinsk trykluft

 • • Cystoskopet opbevares i skab med cystoskop ophæng og neutral ventilation.

Nødprocedure

Anvendes til cystoskoper, hvor

 • • Cystoskopet har været til reparation

 • • Cystoskopet er nyindkøbt

 • • Cystoskopet har været opbevaret i transportkuffert

 • • Rekommendationerne for rengøring og desinfektion ikke er overholdt.

Følgende procedure følges

 • • Cystoskopet anbringes i 3E-zyme opløsning i 10 min.

 • • Normal manuel rengøring udføres

 • • Cystoskopet vaskes alene i vaskemaskinen.

 • • Cystoskopets kanaler tørres ved gennemskylning med 2 ml sterilt filtreret sprit og gennemblæses med medicinsk trykluft.

 

En gang årligt undervises i håndtering af cystoskoper og vedligeholdelse af

cystoskopvaskemaskiner ved Olympus.

 

Referencer

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer 2013