Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårtilsyn i sygeplejerskeambulatoriet

 

Formål

 • • at tydeliggøre den delegerede opgave og beskrive ansvaret i sygeplejerskeambulatoriet

 • • at kvalitetssikre sygeplejerskens selvstændige opgave i ambulatoriet

 

Sygeplejerskeambulatoriet er organisatorisk placeret i Ortopædkirurgisk ambulatorium (OKA). Sygeplejersken er vurderet som ekspertsygeplejerske i forhold til den ortopædkirurgiske kompetenceprofil og arbejder med den selvstændige opgave, som er beskrevet i instruksen.

Den ledende overlæge overvåger kvaliteten en gang om året.

 

Sygeplejersken kan se:

 • • Traumatiske sår sutureret i Skadestuen.

 • • Operationssår, hvor der skal fjernes suturer eller agraffer, og hvor patienten skal ses af operatøren senere i forløbet.

Opgavelisten tjekkes og vinges af.

 

Beskrivelse

 

Subjektivt

Patientens oplevelse/opfattelse af situationen.

 

Objektivt

 • • Er det tørt og reaktionsløs?

 • • Er der defekter, størrelse?

 • • Er det irriteret uden tegn på infektion?

 • • Er der hævelse, rødme, varme, smerter, evt. feber?

 • • Er der pus sekretion og hvordan ser det ud?

 • • Er der suggillation/misfarvning?

 • • Kapillærrespons distalt for såret?

 • • Sensibiliteten distalt for såret?

 

Information til patienten

 • • Så længe der er åbent sår, må forbindingen ikke blive våd eller snavset.

 • • Kan efter et par dage have godt af forsigtig vask og frisk luft.

 • • Ved smerter: holde legemsdelen højt og i ro.

 • • Ved smerter kan tages smertestillende tabletter (fx Paracetamol eller kodimagnyl)

 • • Der gives infektionsadvarsel, og folder udleveres (Sådan behandler du et sår)

 • • Patienten får kontaktpersonkort udleveret - husk dokumentation.

 • • Patienten bookes til kontrol hos operatøren.

 • • Patienten kan sættes til kontrol i sygeplejerskeambulatoriet

 • • Eventuelt kontakt til hjemmesygeplejerske med henblik på skiftning af sår.

 • • Der laves gul bookingseddel og tiden fremsendes til patienten.

 • • Patienten afsluttes med råd om at søge læge, hvis der tilstøder komplikationer.

 

Ved iagttagelser af ændringer i forhold til gældende retningslinier, skal der ske kontakt til speciallæge i ambulatoriet eller til bagvagten.

 

Relevante data dikteres til journalen/dokumenteres i Clinical.