Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Amning – kontraindikation

Amning og modermælk har en række fordele frem for modermælkserstatning. Derfor bør modermælkserstatning inkl. tilskud reduceres mest muligt. Dog findes der kontraindikationer ofr amning, ligesom der findes forbehold hvor forsigtighed må tilrådes.

  1. 1. Infektioner.
    Maternel HIV-infektion er en absolut kontraindikation.

  2. 2. Medikamenter.
    Alle medikamenter, der indtages af moderen, findes i modermælk og kan påvirke barnet. Risikoen for barnet kan reduceres ved enkeltstofterapi med velkendte medicamina, anvendelse af medicamina med kort halveringstid, kort behandlingstid og medicinindtagelse efter amning før døgnets længde ”ammepause”.

  • • Maternel indtagelse af Lithium og cytostatika er en absolut kontraindikation.

  • • Ved maternel indtagelse af psykofarmaka og antiepileptika tilrådes amning. Dog må man være opmærksom på, om barnet bliver klinisk påvirket. Hvis der er mistanke herom, bestemmes plasmakoncentrationen af stoffet.

  • • Ved maternel indtagelse af antithyreoide stoffer tilrådes amning. Dog bestemmes plasmakoncentrationen af TSH og T4 efter 5. levedag hos barnet. Hvis disse parametre er påvirkede, følges plasmakoncentrationerne og seponering af amning kan evt. komme på tale.

At barnet bliver lagt til brystet lige efter fødslen betragtes med hensyn til medikamenter ikke som amning. Ekspositionen for farmaka er minimal i forhold til in-utero.

Oplysninger om enkelte medikamenter kan søges på LactMed Drugs and Lactation Database (LactMed) - NCBI Bookshelf (nih.gov)