Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut dårlige patienter - håndtering af disse på Patienthotellet samt TOKS-screening

Beskrivelse

Patienthotellet modtager patienter fra hele Aalborg Universitetshospital. Der er ingen læger på Patienthotellet, men den enkelte patient har en stamafdeling, som har ansvaret for patientens behandling mm.

Hvis en patients tilstand forværres, vurderer hotelsygeplejersken hvilken faglig assistance, der er behov for.

Ved lettere forværring kontaktes patientens stamafdeling for drøftelse af den videre plan. Der kan ordineres tiltag, som hotelsygeplejersken skal udføre, vagthavende læge kan tilse patienten på Patienthotellet eller patienten kan flyttes tilbage til stamafdelingen.

Vurderer hotelsygeplejersken at patientens tilstand er forværret i en sådan grad, at der er behov for en anæstesilæge, kontaktes R-bagvagt på tlf.: 61950 / 88-542.

I tilfælde af hjertestop kontakter hotelsygeplejersken informationen på tlf.: 22011.

Patienten flyttes hurtigst muligt fra Patienthotellet til videre behandling på relevant afdeling.

Drejer det sig om en kæbekirurgisk patient, orienteres kæbekirurgisk forvagt af Hotelsygeplejersken.

Kæbekirurgisk forvagt tilkaldes via Informationen: 66000

Driftsstandard for ambulancekørsel til Patienthotellet

Ved anmeldelse, via 112, om pludselig opstået sygdom hos indlagt patient køres der til grå dør for enden af gangsti – adgangsvej til elevator fra kælder. Der skal medtages nøglekort fra nøgleboks ved siden af døren til åbning af døren samt betjening af elevator i tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 05.00. Nøgleboksen åbnes med ambulancens medicinskabsnøgle. Dette kan være relevant for patienter på Patienthotellet med stamafdeling på Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord.
 

TOKS – på Patienthotellet

Aalborg Universitetshospital har indført TOKS (tidlig opsporing af kritisk sygdom) på alle patienter på sengeafdelinger.

Systematisk TOKS-screening er indført for at opfange afvigende vitale værdier på indlagte patienter så tidligt som muligt og der er oprettet et MAT – mobilt akut team – som kan tilkaldes ved behov for handling på resultatet af TOKS-scoren.

Den enkelte sengeafdeling udarbejder en lokal instruks, som beskriver hvem der alarmeres ved kritisk score. Det kan være MAT eller afdelingens egne læger.

Patienthotellet er ikke en sengeafdeling, og patienterne er i en sådan tilstand, at akut ændring i deres tilstand ikke forventes. Patienter, der har behov at blive TOKS-screenet dagligt, er derfor ikke egnede til at være på Patienthotellet. Der vil altid være mulighed for at indgå aftale om måling af vitale værdier på en given patient, og hotelsygeplejerskerne ved, hvordan de skal agere, hvis en patients tilstand forværres.

 

Definition af begreber

TOKS: Tidlig opsporing af kritisk sygdom

Kritisk sygdom: En tilstand, der er opstået akut over timer eller få dage, og som ubehandlet kan føre til patientens død eller varigt tab af fysisk og/eller mental funktionsevne. I praksis vil patienten ofte blive betegnet som kritisk syg, hvis der er klinisk mistanke om, at udfaldet af tilstanden kan være død eller invaliditet.

Vitale værdier: Fysiologiske vitale værdier er i forhold til TOKS defineret som:

  • • Respirationsfrekvens

  • • Iltmætning (saturation målt med pulsoximeter)

  • • Blodtryk

  • • Puls

  • • Bevidsthed (Glasgow Coma Skala)

  • • Temperatur

  • • Timediurese (hvis relevant)


Formål

Sikre at sygeplejerskerne på Patienthotellet ved, hvordan de skal agere i tilfælde af forværring i en patients tilstand og ved, hvilken retningslinje der gælder for Ambulancetjenesten – Region Nord - for kørsel med akut syge patienter fra Patienthotellet.

Lokal instruks for håndtering af TOKS-screening på Patienthotellet

Referencer

”Driftsstandard for ambulancekørsel til Patienthotellet”

Klinisk retningslinje: ”Tidlig opsporing af kritisk sygdom”