Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Proteseprøvning ved sygeplejerske

Formål

 • • at patienter, der får fjernet et øje, og efterfølgende har behov for protese får et effektivt og koordineret behandlingsforløb i et kompetent og trygt miljø

 • • at sikre patienter og eventuelle pårørende medinddrages i behandlingsforløbet

 • • at patienter og eventuelle pårørende oplæres i at kunne udføre selvstændig protesepleje- og skift under hensynstagen til individuelle ressourcer

 • • at sikre relevant information/vejledning til patienter og eventuelle pårørende både før og efter operationen

Definition af begreber

Øjenprotese: Øjenproteser benyttes i tilfælde hvor et øje er blevet kirurgisk fjernet. Det kan ske efter tumor i øjet, svære traumer eller et smertefuldt blindt øje. Øjenproteser laves i acryl og glas

Conformer: Plastikskjold der isættes ved operationens afslutning og bliver siddende indtil protese isættes 1. gang

Beskrivelse

 • • Når det er besluttet, at patienten skal have en protese, skal vedkommende og evt. pårørende tale med en sygeplejerske om det praktiske i at få og have en protese. Sygeplejersken kan blandt andet vise, hvordan en protese ser ud.

 • • Proteseprøvningen kan foregå på sengeafdelingen eller øjenambulatoriet

 • • Stue klargøres med protesebakke (er i skabet ved 2A på 8. sal.) og rullebord inden modtagelse af patienten

 • • Orientere sig i patientens journal angående behandlingsforløb med henblik på bedre kendskab til patientens ressourcer, så der kan ydes individuel sygepleje

 • • Identificere patienten ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer for identifikation

 • • Spørge patienten, om hvordan det er gået (evt. spørge om smerter, nervøsitet, spørgsmål fra patient eller pårørende)

 • • Den første gang efter operationen inspiceres øjenhulen sammen med læge, og conformer fjernes. Øjenomgivelser og øjenhule inspiceres for infektion, pladsforhold, blødning, ødem og cicatricedefekter. Er ovenstående tilfredsstillende, kan midlertidig protese isættes, hvis ikke kan conformer isættes. Som udgangspunkt vælges acrylproteser, da de er mest comfortable (de holder kropstemperaturen og går ikke så let i stykker)

 • • Der prøves altid med mindste protesestørrelse først, forsøge at finde den bedst egnede protese (det modsatte øje inspiceres med henblik på irisfarve, pupilstørrelse og størrelse af øjet). Størrelsen af protesen er den vigtigste, da det kun er en midlertidig protese. Der prøves med så få proteser som muligt for at undgå unødvendige smerter hos patienten. Ved behov kan øjenhule bedøves med lokalbedøvende øjendråber af lav styrke og med kort virkningstid.

 • • Øvre øjenlåg løftes skånsomt opad, protesen indføres med den anden hånd nedefra og op, den spidse side nasalt, den runde side lateralt. Nedre øjenlåg trækkes ned og skubbes derefter op omkring protesen. Protesen kan med fordel sættes i og tages ud med gummisuger. Når protesen tages ud, trækkes nedre øjenlåg ned, fugtet gummisuger påsættes protesens forflade, protesen skubbes lidt op og vippes udad

 • • Information til patienten og eventuelle pårørende: Information om at det er normalt med sekretion fra øjenhulen, efterbehandling med øjendråber/øjensalve kan foretages med protesen i. Hvis der ikke er blødning, puslignende sekretion eller smerter kan protesen blive siddende til næste kontrol ca. 1 uge efter, kontakt til øjenambulatorium/sengeafdeling ved problemer eller spørgsmål. Pjecen ”Til dig som bærer øjenprotese” udleveres og gennemgåes med patienten og eventuelle pårørende. Desuden udleveres gummisuger. Ved behov kontaktes hjemmesygeplejerske og ”Huskeseddel til patient og hjemmesygeplejerske” medsendes patienten. Næste kontroltid gives til patienten

 • • Clinical Suite udfyldes

 • • De prøvede proteser rengøres i uparfumeret sæbe og vand og lægges i protesekasse

 • • Ved ugekontrol: Sygeplejerske observerer, hvordan protesen passer patienten, da hævelsen kan være aftagende og der kan være behov for anden protese. Øjenomgivelser og øjenhule inspiceres af læge mhp. infektion, pladsforhold, blødning, ødem og cicatricedefekter. Videre behandling aftales med læge. Sygeplejerske har efterfølgende samtale med patienten/pårørende om, hvordan det er gået. Ved behov skiftes protesestørrelse. Pjece gennemgåes med patient/pårørende omkring hygiejne, isætning- og udtagning af øjenprotese samt rengøring af øjenprotese. Hjemmesygeplejerske kontaktes ved behov og der medsendes eventuelt ny ”Huskeseddel til patient og hjemmepleje”. Har patienten/pårørende mod på oplæring gøres dette. Henvisning til Institut for Syn og Hørelse udfyldes og sendes, samt information om anskaffelse af endelig øjenprotese. Pjece fra ”Institut for Syn og Hørelse” udleveres til patienten. Herunder fortælles der eventuelt om fordele/ulemper ved henholdsvis acryl – og glasprotese. Clinical suite udfyldes. Ny tid ved sygeplejerske aftales til opfølgning og eventuelt oplæring

 • • OBS hvis det er et tidligere seende øje, hvor patienten har fået protese efter f.eks. et traume, må patienten ikke køre bil i nogle måneder, da de ikke har vænnet sig til den blinde vinkel. Spørg lægen. Se evt. i pjecen ”Trafiksyn” fra Værn om Synet, hvor der også findes information om erhvervskørekort

Referencer

Søgård Proteser ApS