Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tromboseprofylakse ved benign gynækologisk kirurgi

Formål

At sikre at alle patienter får korrekt tromboseprofylakse efter gynækologiske operationer på benign indikation. Gælder patienter med indgreb foretaget i fuld bedøvelse.

Definition af begreber

DVT: dyb vene trombose

LMH: lavmolekylært heparin

TED-strømper: Trombo-embolic-deterrent-strømper

IPC: Intermittent pneumatic compression

Beskrivelse

Der er god evidens for, at tromboseprofylakse med lav molekylært heparin ved gynækologiske operationer kan mindske risikoen for postoperativ tromboembolisk komplikation. DVT ved gynækologisk kirurgi forekommer i 17 - 45% af åben bækkenkirurgi. Fatal lungeemboli estimeres at forekomme i 1% af disse tilfælde.

Behandling

TED-strømper

Ved alle laparoskopier gives knælange TED strømper i afd. inden OP.

TED strømper kan overvejes ved andre indgreb i GA ved pt i højrisiko. Fx kvinde over 60 år med højt BMI der skal have lavet hysteroskopi i GA.

Lavmolekylært heparin

Tromboseprofylaksen (Innohep) gives rutinemæssigt efter følgende skema (Bilag 1). Behandling vurderes alt efteroperationstype/længe, kvindens risikofaktorer (se bilag 2) og om indgrebet er dagkirurgisk.

Valg af tromboseprofylakse skal fremgå i operatørsamtalen præoperativt og endeligt revurderes og ordineres af operatøren postoperativt.

Total laparoskopisk hysterektomi: Alle gives høj dosis Innohep (4.500IE) pga. risiko for at pt indlægges i 1 døgn og dermed ændrer risiko-gruppe.

IPC

Mekanisk tromboseprofylakse med Intermitterende pneumatic kompression kan overvejes hvis LMH er kontraindiceret, eller pt har høj blødningsrisiko. IPC har bedre tromboembolisk effekt end TED-strømper. Fås ikke i gynækologisk afd., men kan evt. lånes fra medicinsk eller kirurgisk afd.

Briging

For patienter i antitrombotiskbehandling henvises til applikation fra DSTH, med henblik på at opnå korrekt pausering/briging. Konferer evt med kardiologer eller center for trombose og hæmofili ved tvivlstilfælde. https://dsth.dk/bridging2018/index.html

  • • INR-mål forud for elektive procedurer:

 

Administrations tidspunkt

LMH kan gives 2-8 timer postoperativt.

Et epiduralkateter kan fjernes 12 timer efter seneste indgift af LMH. LMH kan genoptages 4 timer efter et er epiduralkateter er seponeret. Eksempler:

  • • lap. Salpingektomi: Kvinde med lav risiko, Knivtid < 1 time: Skal kun have TED-strømper.

  • • lap. Salpingektomi: Kvinde med lav risiko, Knivtid > 1 time: Lav profylaksedosis (Innohep 3.500IE).

  • • Lap. Cystefjernelse: lav risiko, Knivtid > 1 time: Lav profylaksedosis 2-8 timer postoperativt.

  • • Lap. Cystefjernelse, BMI > 35, ryger, alder > 45 år, Faktor V leiden, knivtid > 1 time: Høj profylakse dosis i 3 dage uafhængig af mobilisering.

  • • TLH: Alle gives høj dosis Innohep (4.500IE) som vanligt, pga. risiko for at pt indlægges 1 døgn og dermed ændrer risiko-gruppe.

  • • Abdominal hysterektomi: BMI > 35: Innohep 4500 IE i 5 dage. Skal oplæres i afd. og medgives.

 

Referencer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Forslag til tromboseprofylakse ved benign gynækologisk kirurgi

Modificeret ud fra DSOG-skema

 

 

 

 

Risiko ud fra

kirurgiform

Patientrisiko

 

Lav

 

Ingen risikofaktorer

Høj

 

≥ én af nedenstående risikofaktorer

• BMI > 35 kg/m2

• Tidligere VTE

• > 60 år

• Alvorlig trombofili*

 

Lav

 

Minimal invasiv kirurgi

< 1 time uden indlæggelse

 

Ingen tromboseprofylakse

 

Overvej TED og overvej LMH

 

Varighed

- TED-strømper fra OP start

- LMH 2-8 timer postoperativ

- Samlet indtil mobilisering

Moderat

 

Minimal invasiv kirurgi

< 1time med indlæggelse

 

eller

 

Minimal invasiv kirurgi

> 1time uden indlæggelse

 

 

TED + lav profylaksedosis

 

Varighed

- LMH 2-8 timer postoperativt

 

- Samlet indtil mobilisering

 

 

TED + høj profylaksedosis

 

Varighed

- LMH 2-8 timer postoperativt

- Samlet indtil mobilisering eller 3 dage postoperativt.

(afhængig af antal risikofaktorer)

Høj

 

Åben kirurgi

 

eller

 

Minimal invasiv kirurgi

> 1time med indlæggelse

 

TED + høj profylaksedosis

 

Varighed

- LMH 2-8 timer postoperativt

- Samlet indtil mobilisering eller 3 dage postoperativt.

(afhængig af andre risikofaktorer)

 

TED + høj profylaksedosis

 

Varighed

- LMH 2-8 timer postoperativt

- I alt 5 dage postoperativt (uafhængig af mobilisering)

 

*Antitrombin-, protein S- eller C-mangel, homozoygot for faktor V Leiden eller protrombinvariant, lupus antikoagulans

** Se bilag 2 for andre risikofaktorer

Lav profylaksedosis:  Høj profylaksedosis:

Fragmin® 2.500 IE x 1 dgl  Fragmin® 5.000 IE x 1 dgl

Innohep® 3.500 IE x 1 dgl  Innohep® 4.500 IE x 1 dgl

Klexane® 20 mg x 1 dgl  Klexane® 40 mg x 1 dgl

 

 

 

Bilag 2:

Billede 2