Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

AK-behandling og tromboseprofylakse

 

 

Formål

-

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Inddeling:

Dispositioner, risikofaktorer til venøs og arteriel trombose, særlige forhold (hormoner)

Tromboseprofylakse ved gynækologiske operationer(se punkt 1)

Superficiel venetrombose (se punkt 2)

Diagnose og terapi af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (se pkt. 3)

Operative indgreb hos patienter i peroral antikoagulationsbehandling

Dispositioner:

 • • Tidligere DVT

 • • Familiær disposition (forældre, søskende, børn) til venøstromboembolisme

 • • Trombofili (f.eks. mangel på protein C, protein S, ATIII og faktor V Leiden -, faktor II variant eller antifosfolipid syndrom). Patienten konfereres med koagulationslab.  

 • • Cancer

 • • Immobiliserede

 • • Langvarig operation (> 1 time)

 

Risikofaktorer ved venøs og arteriel trombose:

 

VTE

AM

CTA

Alder

+

+

+

Rygning

-

+

+

Overvægt

+

+

-

Hypertension

-

+

+

Diabetes

-

+

+

Hyperlipidiæmi

-

+

+

Familiær VTE

+

-

-

Familiær AMI

-

+

+

Familiær CTA

-

+

+

Migræne

-

+

+

Kendt trombofili

+

-

-

Cancer

+

-

-

Graviditet

+

-

+

Hormonbehandling

+

(+)

+

VTE = DVT + LE;

CTA = iskæmisk apoplexi = cerebral trombose + TCI (fra Ø. Lidegaard)

AM = akut myokardieinfarkt

Særlige forhold i forbindelse med tromboemboliske lidelser:

P-piller:

Risikoen for udvikling af DVT/LE er 2 - 4 gange øget under P-pillebehandling. P-pillerne kan seponeres 4 uger før større elektiv operation (= forventet operationsvarighed > 60 min) eller patienten kan Innohep-behandling i forbindelse med indlæggelsen (se nedenfor).

 • • Kvinder som tidligere har udviklet trombo-embolisk sygdom, bør ikke ordineres P-piller men må gerne benytte hormonspiral og minipiller.

 • • Til kvinder med risikofaktorer for VTE og for arteriel trombose anbefales barrieremetoder, kobberspiral, hormonspiral, minipiller eller anden ren gestagen kontraception.

Såfremt der er særlig problemstilling (AK-behov + blødningsforstyrrelser) kan gestagen-spiral overvejes.

Ved behov for antikonception til kvinder med betydelig risiko for trombose eller tidligere trombose kan hormonspiral overvejes.

Østrogen vagitorier kan anvendes til kvinder med enten risiko eller tidligere trombosetilfælde.

 

Substitutionsbehandling:

Risikoen for udvikling af DVT/LE er 2 - 4 gange øget under HRT brug

 

 

1. Tromboseprofylakse ved gynækologiske operationer

 

DVT ved gynækologisk kirurgi forekommer i 17 - 45% af åben bækkenkirurgi. Fatal lungeemboli estimeres at forekomme i 1% af disse tilfælde.

Risikofaktorer DVT ved gynækologisk kirurgi forekommer i 17 - 45% af åben bækkenkirurgi. Fatal lungeemboli estimeres at forekomme i 1% af disse tilfælde.

Risikofaktorer for udvikling af DVT

 • • Alder > 40 år

 • • Operation i bughule, bækken eller underekstremiteter

 • • Operationstid > 60 minutter

 • • Tidligere venøs trombose

 • • Malign sygdom/inflammatorisk tarmsygdom

 • • Reoperation indenfor 30 dage

 • • Hjerteklapoperation: aftales med kardiolog

 • • Hormonbehandling.

Indikation for profylakse

 1. a) Patienter, der skal gennemgå laparotomi, hysterektomi (abdominal, LAVH eller vaginal), større laparoskopiske indgreb, hvis der er mulighed for malignitet (se under b)).

 2. b) Vaginalplastik i generel anæstesi, og større vaginale indgreb.

 3. c) Alle patienter, der skal gennemgå abdominale eller vaginale indgreb, hvis patienten har

 • • Tidligere tromboemboliske komplikationer

 • • Kendt trombofili

 • • Cancer

 • • Været opereret indenfor de sidste 30 dage

 • • Svær adipositas BMI > 35

 • • Dehydratio

 • • Sepsis/aktuel sværere infektionssygdom

 • • > 60 år

 • • DM

 

Profylaktisk behandling:

Alle patienter under gruppe a) og b) skal have Innohep 4500 IE x 1 dgl s.c. på abdomen første gang 4 - 12 timer efter operationen (sammen med aftenmedicin). Derefter fortsætter patienten med Innohep 4500 IE dagligt om aftenen til udskrivelse (fuld mobilisering).

Alle patienter under gruppe b) skal fortsætter patienten med Innohep 4500 IE dagligt om morgenen som minimum indtil udskrivelse. Behandling i 2 - 4 uger postoperativt kan overvejes. I uklare tilfælde f.eks. flere risikofaktorer kan dosering og længden af behandlingen drøftes med medicinsk bagvagt. Ved Innohep behandling efter udskrivelse kan patienten evt. selv administrere medicinen. Patienten bør evt anvende støttestrømpe.

 

2) Superficiel venetrombose

Behandles med støttestrømper og venepumpeøvelser, evt hirudoid salve.

 

3) Dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)

Diagnose DVT
 • • Dyb vene trombose

 • • Ultralydscanning på røntgenafdelingen

 • • Fibrin D-dimer

 • • Diagnose lungeemboli (konfereres med kardiologisk afd. B / Medicinsk bagvagt)

 • • Fibrin D-dimer, EKG, a-punktur

 • • Røntgen af thorax

 • • Lungeventilationsperfusionsscintigrafi

 • • Ekkocardiografi

 • • CT-angiografi

 

Biokemi inden opstart af AK-behandling:
 • • APTT, trombocytter, INR, Hgb., creatinin, leukocytter, P-antitrombin, fibrin

 • • D-dimer, CRP, BT, temperatur.

Behandling (startes ved klinisk mistanke om DVT) efter konf. med medicinsk bagvagt. Medicinsk bagvagt planlægger den videre behandling, institueres i afdelingen eller patienten flyttes til medicinsk afdeling.

 

 

Operative indgreb hos patienter i peroral antikoagulationsbehandling:

Indikation for permanent tromboseprofylakse:
 • • Hjerteklap-opererede (konferer med kardiolog)

 • • Atrieflimmer og -flagren over 60 år

 • • Mangel på ATIII-, Protein-S, eller Protein-C og et eller flere trombosetilfælde

 • • 2 eller flere tilfælde af venøs tromboembolisme

 • • Antifosfolipidsyndrom.

 

Langvarig/livslang behandling med vitamin-K antagonister iværksættes i stigende omfang.

Skal et kirurgisk indgreb udføres hos en patient i AK-behandling bør man tilstræbe, at INR er ændret til følgende niveauer, afhængig af operationens art.

Ved kunstig hjerteklap bør man konferere med kardiolog om behandlingen.

Niveau kriterier:

 

Nødvendig INR niveau

Kirurgia minor

< 2.0

Kirurgia major

< 1.5

 

På operationsdagen af hensyn til hæmostasen. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at den primære kirurgiske hæmostase er omhyggelig.

Hvordan nås niveauet:

Elektive indgreb (såvel kirurgia minor, som major)

 • • Marevan pause indsættes 5 dage før operation

 • • Marcoumar pause indsættes 7 dage før operation

 • • K-vitamin antagonisten erstattes med Innoheo 4500 IE x 1 dgl.

 • • På selve operationsdagen gives ikke Innohep morgendosis

 • • Innohep genoptages med aftendosis på operationsdagen

 • • K-vitaminantagonist genindsættes postoperativ dag 2 med sædvanlig dagsdosis

 • • Innohep seponeres, når INR har været i ønskede niveau i to dage.

Akut indgreb:

K-vitamin (Konakion) injiceres langsomt intravenøst i dosis 2 - 10 mg. Virkningen når dog først sit maximum efter mere end 24 timer. Infusion af friskfrosset plasma kan forsøges, men der skal oftest bruges mere end 3 portioner hos en voksen person.

 

Kontrol:

AK-behndling overgår til egen læge ved udskrivelse, plan fremgår af UK.

 

Koder

 

Antikoagulationsbehandling  

BOHA0  

 

Antikoagulationsbehandling med acetylsalicylsyre  

BOHA01  

 

Pausering med AK-behandling med acetylsalicylsyre  

BOHA01P  

 

Antikoagulationsbehandling med vitamin K antagonist  

BOHA02  

 

Pausering med AK-behandling med vitamin K antagonist  

BOHA02P  

 

Antikoagulationsbehandling med heparin  

BOHA03  

 

Antikoagulationsbehandling med heparin, præoperativt  

BOHA03A  

 

Antikoagulationsbehandling med heparin, peroperativt  

BOHA03B  

 

Antikoagulationsbehandling med heparin, postoperativt  

 

 

 

 

Referencer