Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tværfaglig konference til aktuelle indlagte patienter på Afsnit O4 i Farsø

 

Formål

At sikre patienten den bedst mulige rehabilitering og udskrivelse igennem tværfaglig samarbejde og koordinering.

Instruksen er gældende for alle patientkategorier, hvor det findes relevant for at sikre den bedst mulige rehabilitering og udskrivelse.

 

Definitioner

Tværfaglig konference: Møde mellem ergoterapeut, fysioterapeut og plejepersonale med henblik på fælles målsætning og planlægning af patientens rehabilitering og udskrivelse. Det kan vurderes ved hver enkelte patient, om denne eller pårørende skal deltage i konferencen.

Clinical Suite: Elektronisk patient journal.

Rehabilitering: En målrettet samarbejdsproces mellem patient, pårørende og personale igennem træning og pleje under indlæggelsen, og stillingstagning til videre træning/GOP ved udskrivelsen.

Cetrea tavle: Elektronisk tavle med patientinformationer, aftaler og aktiviteter.

GOP: Genoptræningsplan

 

Beskrivelse

Der indkaldes til konference snarest muligt, når de nødvendige data er indhentet. Alle faggrupper kan indkalde til konference, når der vurderes et behov.

Konferencen holdes på hverdage primært mellem kl. 10-11.30 for at muliggøre en udskrivelse til dagen efter. Er der flere dage til udskrivelse, kan det også være efter kl. 12.

Plejeforløbsplanen skal sendes afsted senest kl. 12:00 dagen før udskrivelsen (Kl. 14:00 for Aalborg Kommune).

Tidspunkt for tværfaglig konference noteres på Cetrea-tavlen af fys/ergo. Plejepersonale kan oprette handling med tidspunkt og dato i Clinical Suite.

Ved patienter, der overflyttes til afdelingen fredag eller i weekenden, tilstræbes det, at fys/ergo ser patient tidligt på dagen mandag, så den tværfaglige konference kan afholdes hurtigst muligt.

Før konferencen afklarer de forskellige faggrupper følgende:

 

Fysioterapeut:

 • • Nuværende og tidligere funktionsniveau.

 • • Evt. behov for lungefysioterapi.

 • • Smerteniveau i hvile og ved træning.

 • • Lejring/kontrakturer/ødemer.

 • • Patientens mestringsevne af situationen.

 • • Psykiske tilstand.

 • • Plan for videre træningsforløb - Evt. GOP.

 • • Vurdering af behov for transport ved udskrivelse.

 

Specifikt for anbefalinger/regime patienter:

 • • Overholder de anbefalinger/regime.

 

Specifikt for amputationspatienter:

 • • Vurdering om protesekandidat/ikke protesekandidat.

 • • Opstart af silikonemanchet/stumpsok.

 • • Evt. LÆ 165/valg af bandagist.

 

Ergoterapeut:

 • • Tidligere/nuværende funktionsniveau.

 • • Boligforhold og evt. hjælpemidler i hjemmet.

 • • Udlevere/opfølgning af måleskema om boligforhold.

 • • Afklare/vurdere hjælpemiddel-behov og hvor det udlånes fra.

 • • Vurdere om der er behov for hjemmebesøg af kommunal ergoterapeut.

 • • Patientens mestringsevne af situation/regime.

 • • Psykiske tilstand.

 • • Plan for videre træningsforløb – Evt. GOP.

 • • Ergoterapeutisk intervention (ADL, ødemprofylakse, mm).

 • • Vurdering af behov for transport ved udskrivelse.

 

Plejepersonale:

 • • Behov for hjemmepleje:

  • ➢ Afklare madlavning/mad ude fra/indkøb.

  • ➢ Personlig pleje morgen.

  • ➢ Bad.

  • ➢ Afklædning aften.

  • ➢ Toiletbesøg.

  • ➢ Rengøring, tøjvask.

  • ➢ Sårtilsyn.

  • ➢ Medicindosering + indkøb af medicinæsker.

  • ➢ Støttestrømper.

 • • Nuværende og tidligere funktionsniveau.

 • • Behov for opfølgning/kontrol ved egen læge.

 • • OBS om det er privat eller kommunal hjemmepleje.

 • • Tidligere hjælp fra kommunen.

 • • Sociale netværk – Hvem kan hjælpe?

 • • Andre lidelser.

 • • Smerter.

 • • Hindringer eller afklaringer inden udskrivelse.

 • • Psykiske tilstand.

 • • Vurdering af behov for transport ved udskrivelse.

 

Hvis der er behov for ny tværfaglig konference aftales dato og tidspunkt.

Hvis enten patient, personale, eller kommune finder udskrivningskonference relevant/nødvendigt aftales tidspunkt for dette.

 

Udskrivningskriterier / Mål

Ved den tværfaglige konference bør det afklares hvilke tiltag/mål, der iværksættes af hver enkelt faggruppe. Det er vigtigt, at dette dokumenteres i Clinical Suite, så der sker en målrettet tværfaglig indsats, der stiler mod en veltilrettelagt udskrivelse.

 

Dokumentation

Ved afholdelse af tværfaglig konference dokumenteres der i Clinical Suite under plejestatus og udskrivelse. Se bilag.