Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klassificering af rum og apparatur i forhold til EMC i det reumatologiske område AAUH

Formål

Medicinsk apparatur, der udsættes for elektromagnestisk stråling, kan fejlfunktionere på grund af denne stråling. Se link til over ordnet PRI-dokument: klassificering af rum og apparatur i forhold til EMC

For at regulere brugen af medicinsk udstyr og radiosendere på sygehusene, er alt medicinsk udstyr opdelt i rød, gul og grøn EMC kategori, og alle arealer på sygehusene er opdelt i røde, gule og grønne EMC områder.

Reumatologisk områdes apparatur og brugen af dette er i uge 42 2013 besigtiget og drøftet med den tekniske chef.

EMC-klassificering af apparatur i reumatologisk område

Der anvendes ultralydsskannere og dråbetællere både i sengeafsnit og ambulatorieafsnit.

Ultralydsskanner: Ved udfald af skannerfunktion udgør dette ikke fare for patient eller personale. Dysfunktion vil umiddelbart være indlysende.

Dråbetæller/infusionspumpe: Der gives infusioner, herunder biologisk medicin, under tilsyn af plejepersonale. De benyttede infusioner udgør ikke risiko for patienten ved kortvarige infusionsstop eller de mindre afvigelser i infusionshastighed, der muligvis kunne forekomme.

Konklusion

Alle arealerne i det reumatologiske område bedømmes derfor grønne.

I grønt område må der anvendes radiosendere med en sendeeffekt under 2 W som trådløst netværk, mobiltelefoner, DECT telefoner og lign.