Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs jernbehandling med Monofer®, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Indikation

Jernmangelanæmi eller lav P-Ferritin, hvor orale jernpræparater ikke kan anvendes eller ikke giver tilstrækkelig effekt på Hgb eller Ferritin, samt ved behov for hurtig tilførsel af jern.

Kontraindikation

Kendt allergi overfor jern-isomaltosid (Monofer®). Kendt alvorlig overfølsomhed over for andre parenterale jernpræparater.

Dosis

Der kan gives op til 20 mg/kg ved ét besøg.

Følgende kan bruges som doseringsvejledning:

 

Ved Hb ≥ 6,2 mmol/l gives: 1000 mg (vægt 50-70 kg) eller 1500 mg (vægt ≥ 70 kg).

Ved Hb < 6,2 mmol/l gives: 1500 mg (vægt 50-70 kg) eller 2000 mg (vægt ≥ 70 kg).

For patienter < 50 kg anvendes en individuel dosering.

 

Ved jernbehov > 20 mg/kg gives maksimal dosis ved første besøg. Anden dosis gives mindst én uge efterfølgende.

 

Infusionstid: gives over mindst 30 min.

FORBEREDELSE / FORHOLDSREGLER

Patienten informeres om forløb, og tilbydes skriftlig patientinformation (Monofer®).

 

Der måles BT og puls før infusionen startes.

 

Patienten observeres hyppigt, specielt mhp infusionsreaktion/anafylaksi.

 

Ved mistanke om bivirkning måles BT og puls, infusionen afbrydes, læge tilkaldes og behandling af patient kan følge ”action card for monofer”.

 

Patienten skal observeres i mindst 30 minutter efter hver Monofer®-infusion.

Forsigtighedsregler

Patienter med akut infektion eller akutte inflammatoriske tilstande, hepatitis, eller aktiv rheumatoid artritis behandles sædvanligvis ikke med høj totaldosis af IV-jernpræparater. Konfereres med læge.

Bivirkning

Infusionsreaktioner:

MONOFER:

Almindelige (1-10%)

Kvalme, Reaktioner på indstiksstedet, hududslæt

    Ikke almindelige (0,1-1%)

Feber, halsgener.

Opkastning, abdominalsmerter, obstipation, diarré

Hypotension, hypertension, takykardi

Dyspnø.

Hedeture.

Kramper.

Hudkløe, rødme.

Synsforstyrrelser.

    Sjældne (0,01-0,1%)

Arytmier, brystsmerter. 

Ændret sindstilstand, bevidsthedssvækkelse

Angioødem. Anafylaktisk reaktion.