Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skriftlig lægemiddelinformation til patienter i Psykiatrien

 

Formål

At beskrive hvilken standardiseret skriftlig lægemiddelinformation, der gives til patienter i Psykiatrien.

 

Beskrivelse

Anvendelsen af lægemidler er et væsentligt element i den samlede behandlingsindsats i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienter i Psykiatrien kan i den forbindelse både anmode om mundtlig og skriftlig information om de lægemidler, som anvendes, eller som påtænkes anvendt som led i patientens behandling. Psykiatrien skal efterkomme disse anmodninger.

 

Det er den primære behandler, som har ansvar for, at patienten modtager den fornødne information om de relevante lægemidler.

 

Med henblik på at sikre kvaliteten herunder ensartethed og formidlingsvenlighed i den skriftlige lægemiddelinformation, som patienterne tilbydes i Psykiatrien, anvendes oplysningerne på Medicin.dk som standardinformation.

 

Når det pågældende præparat er fundet via webstedets søgefunktioner, printes det let med et enkelt museklik.

 

Medarbejdere i Psykiatrien får enten adgang til Medicin.dk ved at klikke på ovenstående link, ved at skrive www.medicin.dk i webbrowserens adressefelt eller ved at klikke på ikonet ”Medicin.dk” på skrivebordet på den computer, som medarbejderen arbejder på.

 

Såfremt oplysningerne på www.medicin.dk skønnes at være utilstrækkelige, kan afdelingen anvende supplerende materiale fra andre kilder.

 

Referencer

www.medicin.dk

Bekendtgørelse af sundhedsloven

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.