Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungefunktionsundersøgelser – Medicinsk Afdeling, RHN


Der er mulighed for at henvise til en række lungefunktionsundersøgelser på hospitalet i Hjørring.

Her er en kort oversigt over de aktuelle undersøgelser.

Spirometri = vitalografi

Der måles først og fremmest:

 • • FEV1 (Forceret ekspirationsvolumen i 1. sekund).

 • • FVC (Forceret vitalkapacitet)

 • • FEV1/FVC
  FEV1 og FVC angives både i absolutte tal og i % af forventer værdi.

Formål:

 • • Diagnostik

 • • Kvantitering af lungefunktion

 • • Vurdering af sygdomsforløb

 • • Vurdering af behandlingseffekt

Ved bestilling skal oplyses, om der ønskes:

 • • Spirometri uden reversibilitet
  Måles oftest på vanlig bronkodilaterende behandling

 • • Spirometri med reversibilitetstest
  Ved undersøgelsen laves først spirometri uden bronkodilaterende behandling.
  Herefter gives hurtigvirkende β-2-agonist og efter 30 minutter gentages spirometri.
  En stigning i FEV1 og/eller FVC på mindst 200ml og >12% er signifikant.
   

Udvidet lungefunktionsundersøgelse

Ved kropspletysmografi (i bodyboks) måles lungevolumina:

 • • TLC (Total lungekapacitet)

 • • RV (Residualvolumen)

 • • FRC (Funktionel residualkapacitet)

 • • VC (Vital kapacitet)
   

Diffusionsmåling

Ved fortyndingsprincip måles diffusionskapaciteten, dvs. mål for diffusionen fra luft til blod.

Formål:

Diagnostik og kontrol, fortrinsvis af restriktive lungesygdomme.

 

IOS (Impulsoscillometri)

Metode til at måle modstand i både centrale og perifere luftveje. Kan bruges som alternativ til spirometri. Måles ved at analysere refleksion af lydbølger ved 2 frekvenser (5 og 20 Hz).
 

Metakolintest

Metakolin, et histaminlignende stof.

 • • Inhalation af stigende koncentration af Metakolin

 • • Hver dosis efterfølges af spirometri

 • • Fald i FEV1 på 20% er signifikant

Formål:

Udredning af astma bronkiale – ved udvalgte patienter.
 

Mannitoltest

Er en indirekte osmotisk bronkial provokationstest

 • • Inhalation af stigende koncentration af Mannitol

 • • Hver dosis efterfølges af spirometri

 • • Et fald i FEV1 på 15% er signifikant.

Formål:

Udredning af astma bronkiale - ved udvalgte patienter.
 

Peakflow-registrering

Patienten får udleveret peak-flowmeter og skema, og instrueres i brug. Der måles typisk peak-flow morgen og aften, samt ved symptomer i 2 uger straks, samt 2 uger før næste kontrol.

Formål:

Diagnostik eller kontrol af astma bronkiale.
 

Arbejdstest

Måling af lungefunktion i forbindelse med belastning på cykel.

Formål:

Diagnostik af anstrengelsesudløst astma bronkiale.

 

Eukapnisk voluntær hyperventilationstest

Indirekte test. 6 minutters hyperventilation med indånding af gasmix med 2,24% CO2 for at undgå hypokapni.
 

NO-måling i udåndingsluft

NO-niveauet afspejler den eosinofile inflammation i luftvejene.

Formål:

Udredning og kontrol af astma.
 

Priktest med standardpanel: Laves ikke i Hjørring. Der måles i stedet RAST-test, luftvejspanel.

 

6-minutters gangtest

Standardiseret gangtest, der laves for at vurdere funktionsniveau.

Laves ved udredning og monitorering af lungesygdom ved udvalgte patienter.

 

 

For uddybende information se link til lungemedicin.dk, guidelines, lungefysiologiske undersøgelser.

Referencer

www.lungemedicin.dk