Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delirium hos voksne patienter indlagt på intensiv afdeling

Definition af begreber

CAM-ICU: ”Confusion Assessment Method of the Intensive Care Unit” – et scoringsredskab til vurdering af delirium hos patienter indlagt på Intensiv Afdeling, se bilag.

RASS: ”Richmond Agitation and Sedation Scale” – en skala til vurdering af bevidsthedsniveauet.

Beskrivelse

Intensivt delirium er en akut opstået, svingende ændring i bevidsthed og kognition under indlæggelse på Intensiv Afdeling. Der skelnes mellem hyperaktivt, hypoaktivt og blandet delirium. Tilstanden er særdeles ubehagelig for patienten, men også meget vanskelig og udfordrende for personalet. Tilstanden medfører ofte nedsat kompliance til nødvendig behandling, ofte vanskelig at erkende og formentligt underdiagnosticeret.

Disposition

En lang række disponerede faktorer er påvist, nogle er præ-eksisterende (alder, alkohol, demens samt hypertension) og andre relateret til den kritiske sygdom (høj Apache II, angst, koma, infektion, metaboliske forstyrrelser, sedative, opioider samt antal invasive adgange).

Screening og diagnose

Screening og diagnostik bør ske med validerede screeningsværktøjer, f.eks. ”CAM-ICU”.

Forebyggelse

Forebyggende non-farmakologiske foranstaltninger bør rettes mod disponerede individer.

Behandling

  • • Tilstanden er reversible og svinder i forbindelse med effektiv behandling af grundsygdommen.

  • • Non-farmakologisk behandling omfatter brug af audiovisuelle hjælpemidler, konkret og kortfattet kommunikation med kort tidshorisont, ro med fokus på døgnrytme og uforstyrret søvn og tidlig mobilisering.

  • • Farmakologisk behandling kan omfatte antipsykotika, anxiolytika og ultimativt kortvarig sedation som en sidste udvej.

  • • Såvel non-farmakologisk som farmakologisk behandling er symptomatisk og har til formål at dæmpe frustration, angst og ledsagende agitation for dermed at bane vej for anden livsvigtig terapi.

  • • Behandlingen afhænger af om der er tale om:

  1. 1) Hypoaktivt delirium

  2. 2) Hyperaktivt og blandet delirium

  3. 3) Behandlingsrefraktært hyperaktivt delirium

 

En detaljeret beskrivelse inkl. medicinske behandlingsforslag kan ses i følgende link: http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2020/08/Samlet-sedation-udg-3.pdf