Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sigmoideumresektion, åben og laparoskopisk kirurgi - forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

Operationsbeskrivelse ved laparoskopisk kirurgi

Sigmoideum løsnes fri. Tarmen deles. Der laves mini laparotomi over symfysen eller til venstre for navlen. Præparatet trækkes op gennem laparotomien. Spidsen fra den cirkulære stapler sættes i proximale tarmende. Rectum skylles og den cirkulære stapler føres op i rectum og de to tarmender anastomoseres. Anastomosens tæthed kontrolleres. Mini laparotomien og porthullerne lukkes.

Billedresultat for sigmoideumresektion

 

Præoperativt anæstesitilsyn i A-anæstesi

 • • Standard præmedicin: Paracetamol 1 g, Gabapentin 300-600 mg og Dexamethason 8 mg

 • • Forberedelse til eventuel epidural kateteranlæggelse

 • • Epiduralkateter anlægges præoperativt ved planlagt åben kirurgi.

 • • BAC-test

Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi

Hvis indgrebet foretages Robot assisteret se Robotassisteret laparoskopisk kirurgi, forberedelse og anæstesi i A-Anæstesi

 • • Ventrikelsonden (ved laparoskopi, anlægges gennem munden)

 • • Antibiotika efter ordination

 • • NMT

 • • Mistral varmetæppe samt øsofagusføler

 • • Kateter á demeure, eller peroperativt suprapubisk kateter

 • • Øjenplastre ved laparoskopi

 • • Hvis fremstilling til epiduralkateter anlæggelse:
  Epiduralsæt

  To sterile ærmer
  Sterile handsker
  Mundbind

Forbinding
Mefix til fiksering
Klorhexidin 0,2 %
Lidokain 2 % med Adrenalin.

Modtagelse af operationspatienten i A-anæstesi

 • • Der anlægges velfungerende i venstre hånd.

 • • Antibiotikabehandling påbegyndes.

Hvis der anlægges epiduralkateter præoperativt, gøres dette ofte på O-stuen.
Kateteret anlægges lavt thorakalt.

Ved laparoskopisk kirurgi orienteres patienten om den specielle lejring peroperativt. Udspørg om patienten har skulder/hofte problemer, claudicatio intermittens eller lignende og tag hensyn dertil peroperativt.

Monitorering i A-anæstesi

 • • Standard monitorering

 • • A tryk

 • • NMT

Lejring

 • • Rygleje ved anæstesi indledning

Ved åben kirurgi lejres patienten i ligeud leje med begge arme ud og spredte ben.

Laparoskopisk adgang

Operationen foregår i stejl trendelenburglejring (25-30 grader) og med 14 graders kip mod højre. Dette giver nedsat cirkulation i underekstremiteterne, og derfor skal lejet stilles i neutral position i ca. 5 minutter hver anden time.

Anvendes der skulderpuder og ikke HUG U Vac

 • • Efter at patienten er bedøvet, lægges spilerdug under patienten, og denne glides nedad på lejet

 • • Specialhovedpude med plads til skulderstøtterne anvendes

 • • Højre arm ind langs siden. Denne pakkes ind i gelpude, og armpladen placeres til at fiksere og beskytte armen. Obs. at fingrene ikke kommer i klemme ved benstøtten. (NMT kan monteres på højre arm)

 • • Obs. der skal være plads til skulderpuderne, der forhindrer patienten i at glide ned af lejet (Obs. forebyggelse af plexusskade/peroperativt, tilse og masser skulderne - stor belastning på skuldrene peroperativt, skulderpuderne kan løsnes og trækkes lidt væk fra patienten peroperativt).

 • • Peroperativt lejres patienten i maksimal trendelenburg, og lejet vippes mod højre side (vær opmærksom på peroperativt at aflaste denne lejringsform efter aftale med kirurgen, gerne hver anden time - forebyggelse af lejringsskader).

 • • Obs. at øjnene er beskyttet. Anvend øjenplastre og obs. peroperativt, at kirurgen ikke læner sig ind over patientens ansigt.

Anvendes der HUG U Vac

Se venligst bilag ”Lejring af patienter i Hug–u-Vac”

Den endelige lejring i Hug-u-Vac foretages, når patienten er bedøvet. Patienten bliver lejret med begge arme ind langs siden, og Hug-u-Vac puden pakkes tæt om patienten og stenes før OP start.

Anvend den fleksible narkosebøjle.

Anæstesi/analgesi

 • • Anlæggelse af velfungerende PVK i venstre hånd

 • • Arteriekanyle i venstre hånd

 • • Indledning og anæstesi efter ordination.
  Oftest Induktion: Propofol, Remifentanil.
  Vedligeholdelse af anæstesien: Sevoflurane, Remifentanil,

 • • Epidural analgesi i A-anæstesi

 • • Patienten skal relakseres ved anæstesiens start, siden ved behov

 • • Tuben placeres i venstre side (ved laparoskopi)

 • • Ventrikelsonde nedlægges via munden

 • • Anæstesiapparatet trækkes mod venstre, så højre side er helt fri til assisterende kirurg.

Ventilationsstrategi ved laparoskopi

 • • På grund af risiko for høje luftvejstryk ventileres patienten med volumen kontrol/trykkontrolleret

 • • Når patienten lægges i trendelenburg stiger PEAK trykket ofte kraftigt. Ved tryk over 30 mbar forsøges dette reduceret, i første omgang ved at reducere tidalvolumen (TV) og øge frekvensen.

 • • Ændringer i respiratorindstillinger foretages i samråd med anæstesilægen

 • • Anæstesi til laparoskopiske indgreb i A-anæstesi

Peroperativ væsketerapi

I.v. væske: 1000 ml. Ringeracetat fra varmeskab.
Restriktivt 3 ml/kg/t og efter ordination.

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

Ved laparoskopi

 • • Kirurgen lægger infiltrations blok med Marcain ¼ % i porthullerne.

 • • Afslutning: Ondansetron 4 mg, DHB 0,25 mg, Fentanyl 100-200 µg.
   

Ved åben kirurgi:

Eventuelt postoperativt TAP-blokade og -kateter

 • • Fentanyl i.v.

 • • Afslutning: Ondansetron 4 mg, DHB 0,25 mg, evt.

Anæstesi i A-anæstesi

Smertebehandling i A-anæstesi

Postoperativ kvalme og opkastning, profylakse og behandling i A-anæstesi

Postoperativt

Formål

Forberedelse og anæstesi til laparoskopisk sigmoideumresektion.

Referencer

Sygepleje til den bedøvede patient

Dokumentsamling - A-anæstesi