Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rubella-virus og graviditetUdbredelse

Rubella var hovedsagelig en børnesygdom.
MFR-vaccinationsprogrammet i Danmark har betydet, at rubella nu er sjælden og hovedsagelig rammer ikke-vaccinerede yngre voksne.


Diagnose

Antistofpåvisning:
IgM vil være positiv i op til 6 måneder efter infektionen.
IgG til stede resten af livet.


Risiko for moderen
Rubellainfektion i de første uger af graviditeten øger risiko for spontan abort (op til 20 %).


Risiko for barnet

1.

Rubellainfektion indtil uge 12 medfører over 50 % risiko for svære multiple misdannelser: Mikrocefali, katarakt, pulmonal stenose, persisterende ductus arteriosus og VSD.
Abortus provocatus kan tilrådes.

2.

Ved rubellainfektion fra 13. - 20. uge synes døvhed at være næsten eneste komplikation.

3.

Efter 20. svangerskabsuge er der ikke konstateret komplikationer.Profylakse

1.

Vaccination af børn og rubellaantistofnegative kvinder i fertil alder.

2.

Gravide:
Alle gravide tilbydes prøve for rubellaimmunstatus ved 1. svangrekontrol hos egen læge. Påvises IgG antistoffer er kvinden immun
Hvis kvinden er antistofnegativ tilbydes hun blodprøve hver 14. dag indtil udgangen af 18. uge for at udelukke subklinisk infektion.
Efter fødslen tilbydes kvinden vaccination.


Efter indførelsen af MFR-vaccinationsprogrammet er rubella næsten udryddet. Der er kun anmeldt 2 tilfælde hos gravide siden 1996 og ingen tilfælde af kongenit rubella-syndrom.