Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse dagkirurgiske patienter, samt patienter til fastende indlæggelse, Thisted K3

Formål:

Ensretning af afdelingens procedure, for modtagelse af dagkirurgiske patienter, samt patienter der kommer til fastende indlæggelse.

Beskrivelse:

Administrativ klargøring:

 • ➢ Dagkirurgiske patienter er indlagt af sekretæren, og dette fremgår af Cetrea-tavlen.

 • ➢ Nattevagten tildeler patienten en sengeplads på Cetrea, og opretter reservation af sengen.

 • ➢ Der bestilles ikke seng. Patienten modtages, og går senere ned til operation. Ved behov for leje, er der en båre i afsnittet til modtagelse.

 • ➢ Personalet ”flytter patienten i seng” på Cetrea, når patienten ankommer, og opdaterer Cetrea med dagens opgaver, faste m.m.

 • ➢ Afsnitsledende sygeplejerske eller ansvarshavende sygeplejerske, tager stilling til hvem der skal modtage patienten.

 • ➢ Journal er fundet og klargjort, af sekretæren.

 • ➢ Modtagende sygeplejerske orienterer sig ud fra journalen, i.f.t eventuelle spørgsmål fra patienten.

 • ➢ Anæstesiskema tjekkes i.f.t eventuelle mangler på værdier (BT, puls, højde, vægt), blodprøver, EKG, samt morgenmedicin og præmedicin.

Forberedelse af patient til anæstesi, Fællesklinik Thisted

 • ➢ Evt. nyankomne ordinationer fra anæstesien, vil være bestilt af aften- eller natsygeplejersken, og dokumenteret i CCS.

 

Patienten ankommer til afdelingen:

 • ➢ Patienten henvises til opholdsstuen. Informeres om evt. ventetid.

 • ➢ Patienten skal modtages i enerum.

 • ➢ Patienten oplyser selv sit navn og CPR-nummer, hvorefter der dokumenteres for oprigtigheden deraf, med egne initialer på armbåndet, samt i Clinical. Armbåndet påsættes.

 • ➢ Oprettede ”problemer” flyttes til ny kontakt i CCS, og tilrettes med ”operation + dato for operation”

 • ➢ Stamdata i CCS kontrolleres. Der skal altid være oplyst 2 pårørende.

 • ➢ CCS udfyldes, med relevante oplysninger, CAVE, videregivelse af information m.v.

 • ➢ Der udføres TOKS-måling, og reageres ud fra algoritmen.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS og Mobilt Akut Team, Fællesklinik Thisted.

 • ➢ Patienten gøres klar til operation.

Klargøring af patient til operation, Operationsafsnittet, Fællesklinik Thisted

 • ➢ Patienten informeres om det forventede præ-, per- og postoperative forløb, samt forventede postoperative invasive afgange (PVK, KAD, dræn m.m.) Informeres om postoperativ iltbehandling.

 • ➢ Patienten Tryksårsscreenes ved ankomst til afdelingen, hvor huden fysisk efterses.

Tryksårsforebyggelse - Aalborg Universitetshospital

 • ➢ Evt. Ernæringsscreening:

Alle patienter over 18 år, der er indlagt i mere end 24 timer.

Ernæringsscreening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

 • ➢ KRAM-screening:

KRAM-screeningen af patienter ved 1. kontakt med sygehuset gennemføres af sundhedsfagligt plejepersonale.

Sundhedsmæssig risikovurdering for overvægt, rygning, alkohol/stoffer og fysisk inaktivitet (KRAM)

 • ➢ Alle patienter der skal til laparaskopi eller have fortaget skulderoperation, skal have lange TED på. Der udover er det efter ordination.

 • ➢ Når patienten sendes til operation, markeres ”operation” med ”grøn” på Cetrea.

 

Vigtigt at man løbende igennem hele forløbet, holder patienten + pårørende orienteret om plan, behandling og pleje.

 

Patientvejledninger:

”Værd at vide”.