Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kirurgisk abort før uge 12 - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Kirurgisk abort før uge 12 - se relation ”Forundersøgelse før provokeret abort i 1. trimester ved sygeplejeske – sygeplejestandard (G)” samt ” Abort-kirurgisk provokeret abort i 1. trimester”

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer kirurgisk abort

Instruksen indeholder også sygeplejerskens selvstændige og tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

Fra præbookingskema overføres i CCS

 • Sygeplejeanamnese

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Tjekke om ”Anmodning om svangerskabsafbrydelse” er underskrevet og ligger i journal

 • OBS om der er ordineret Cytotec (Cytotec må anvendes af ammende kvinder).

 • Tjekke om der er foretaget anæstesitilsyn

 • Tjekke blodtype med henblik på Rhesus profylakse. Obs evt. ordinere Anti –D – se relation ” Rhesusprofylakse”

 • Alle < 30 år podes for chlamydia. Hvis positiv, lægges journal til læge mhp. behandling

 • Vigtige noter på Cetrea

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • Bookingsystem åbnes - melde at patienten er mødt

 • Identificere patient med navn og CPR, påsætte id armbånd

 • Gøre patienten klar til operation - se relation OBS at pt må beholde eget tøj på under operation.

 • OBS at pt har taget smertestillende præmedicin hjemmefra.

 • Ved Cytotec-ordination: spørge ind til om pt har lagt stikpillerne op kl 6.00. Kvitteres at pt selv har administreret i Columna medicin.

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 • Hvis patienten skal have spiral, medsendes den til OP.

 • Pt’s personlige ejendele låses inde i skab. Værdigenstande kan evt medbringes i dertil egnet kasse med label på.

 • Pt sendes gående og medbringende tjekliste ned til venterum på 3. sal – senest kl 8.00 sendes 2 ptt ned, fredag, ringer op om hvornår den sidste må gå ned.

 • Bestille ren seng i Columna fra dagkir til op-gang uden navneskilt på, til efter indgreb.

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og almen befindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Observation og vurdering af vaginalblødning foretages umiddelbart ved ankomst til afdelingen

 • Venflon proppes

 • Tilbyde mad og drikke

 • Ved behov for p.n. smertestillende: VAS – score før + ½ time efter indgift

 • Vaginal blødning observeres inden udskrivelsen

 • Vandladning inden udskrivelsen

 • Obs om der skal gives anti-D - se relation ” Rhesusprofylakse”

 • Venflon seponeres umiddelbart inden udskrivelsen

 

Udskrivningssamtale – udskrivningsark Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort”

Patienten udskrives ved sygeplejerske

Patienten informeres om:

 • Blødning den første uge svarende til menstruation, herefter aftagende med evt. pletblødning frem til næste menstruation

 • Grundet infektionsrisiko: Undgå brug af tamponer inden næste menstruation Undgå svømmehal, hav bad eller karbad. Undgå samleje så længe der er blødning (brug af kondom hvis samleje ønskes)

 • Der tilrådes sygemelding i en 1 – 2 dage efter indgrebet

 • Ved smerter anbefales Pinex 2 stk x 4 evt. suppleret med Ipren 400 mg max x 4 i døgnet

Søge læge hvis:

 • Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, feber over 38 grader i mere end et døgn, stærke smerter i underlivet eller Ildelugtende udflåd.

 • Kvinden informeres igen om tilbud om abortsamtale med egen læge eller her – se referencer - er pt interesseret heri, koordineres tidspunkt med spl fra dagkir samt tid bookes i Bookplan af sekretær.

 • Tale om valg af antikonceptions ønske – se referencer

 • Patienten udskrives i Bookplan

 

Formål

Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse

 

Referencer

Regionalt tilbud om abortsamtale:

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient/saerlige-omraader/abort/abortsamtaler

 

Prævention, forskellige præventionsmetoder:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/praevention/praevention-forskellige-praeventionsmetoder/

 

Patientvejledninger:

 • • ”Kirurgisk provokeret abort”: Pdf–centernr: KBUA01-114

 • • ”Sådan forbereder du dig til en kirurgisk abort med Cytotec”: Pdf-centernr: KBUA01-163

 • • ”Tilbud om abortsamtale”: Pdf-centernr: FFRN01-108

 

Udskrivningssamtale:

 • • ”Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort”: Pdf–centernr: 80010860TA08