Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kirurgisk abort før uge 12 - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Kirurgisk abort før uge 12 - se relation ” Abort-kirurgisk provokeret abort i 1. trimester”

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer kirurgisk abort

Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

I Gynækologisk Ambulatorium

 • MRSA-, CPO- og KRAM –screening.

 • Tjekke at pt har blodtype i Prosang. Hvis ikke, bestilles denne mhp evt anti-d

 • Tjekke at pt er podet for chlamydia hvis < 30 år. Positivt svar: pt opstarter behandling.

 • Pt træffer valg af aborttype ud fra lægelig anbefaling og rådgivning omkring mulighed for provokeret abort.

 • Informere om tilbud om abortsamtaler ”Tilbud om abortsamtale” – er pt interesseret heri, koordineres tidspunkt med spl fra dagkir samt tid bookes i Bookplan af sekretær.

 • Medgives information ”Kirurgisk provokeret abort” eller ”Sådan forbereder du dig til en kirurgisk abort med Cytotec”, som gennemgåes mundtligt med patienten.

 • Efter ordination (ved ingen tidligere vaginal fødsel) medgives 2 stk tbl Cytotec i medicinkuvert. Denne udlevering dokumenteres i Columna medicin. Grundig vejledning i hvordan og hvornår disse skal anvendes af patient. Påskrive dato og tidspunkt på patientvejledning for evt administration af Cytotec, smertestillende samt for fremmøde i Gynækologisk Dagafsnit.

 • Gøre særligt opmærksom på vigtigheden af, at pt indkøber og anvender smertestillende håndkøbsmedicin i forbindelse med aborten.

 • Der adspørges om fremtidigt antikonceptionsønske. En evt spiral kan oplægges under indgreb hvis ønsket. I så fald skal pt selv medbringe denne.

 

Undtagelse/overbooking

 • OBS: hvis pt overbookes, gøres dette ved aftale med sekretær på 3. sal. Pt skal i så fald møde kl 10.00 onsdag eller fredag, og IKKE tage Cytotec og smertestillende hjemmefra. Dette streges over og tydeliggøres i udleveret patientinformation. Pt informeres om, at der kan blive en del ventetid, og at hun skal sætte hele dagen af til behandlingen. Man konfererer med op-spl omkring tidspunkt for givning af medicin.

 

Dagen før indlæggelse

Fra præbookingskema overføres i CCS

 • Sygeplejeanamnese

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Tjekke om ”Anmodning om svangerskabsafbrydelse” er underskrevet og ligger i journal

 • OBS om der er ordineret Cytotec

 • Tjekke om der er foretaget anæstesitilsyn

 • Tjekke blodtype med henblik på Rhesus profylakse. Obs evt. ordinere Anti –D – se relation ” Rhesusprofylakse”

 • Alle < 30 år podes for chlamydia. Hvis positiv, lægges journal til læge mhp. behandling

 • Vigtige noter på Cetrea

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • Bookingsystem åbnes - melde at patienten er mødt

 • Identificere patient med navn og CPR, påsætte id armbånd

 • Gøre patienten klar til operation - se relation OBS at pt må beholde eget tøj på under operation.

 • OBS at pt har taget smertestillende præmedicin hjemmefra.

 • Ved Cytotec-ordination: spørge ind til om pt har lagt stikpillerne op kl 6.00. Kvitteres at pt selv har administreret i Columna medicin.

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 • Hvis patienten skal have spiral, medsendes den til OP.

 • Pt’s personlige ejendele låses inde i skab. Værdigenstande kan evt medbringes i dertil egnet kasse med label på.

 • Pt sendes gående og medbringende tjekliste ned til venterum på 3. sal – senest kl 8.00 sendes 2 ptt ned, fredag, ringer op om hvornår den sidste må gå ned.

 • Bestille ren seng i Columna fra dagkir til op-gang uden navneskilt på, til efter indgreb.

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og almen befindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Observation og vurdering af vaginalblødning foretages umiddelbart ved ankomst til afdelingen

 • Venflon proppes

 • Tilbyde mad og drikke

 • Ved behov for p.n. smertestillende: VAS – score før + ½ time efter indgift

 • Vaginal blødning observeres inden udskrivelsen

 • Vandladning inden udskrivelsen

 • Obs om der skal gives anti-D - se relation ” Rhesusprofylakse”

 • Venflon seponeres umiddelbart inden udskrivelsen

 

Udskrivningssamtale – udskrivningsark Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort”

Patienten udskrives ved sygeplejerske

Patienten informeres om:

 • Blødning den første uge svarende til menstruation, herefter aftagende med evt. pletblødning frem til næste menstruation

 • Grundet infektionsrisiko: Undgå brug af tamponer inden næste menstruation Undgå svømmehal, hav bad eller karbad. Undgå samleje så længe der er blødning (brug af kondom hvis samleje ønskes)

 • Der tilrådes sygemelding i en 1 – 2 dage efter indgrebet

 • Ved smerter anbefales Pinex 2 stk x 4 evt. suppleret med Ipren 400 mg max x 4 i døgnet

Søge læge hvis:

 • Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, feber over 38 grader i mere end et døgn, stærke smerter i underlivet eller Ildelugtende udflåd.

 • Kvinden informeres igen om tilbud om abortsamtale med egen læge eller her – se referencer - er pt interesseret heri, koordineres tidspunkt med spl fra dagkir samt tid bookes i Bookplan af sekretær.

 • Tale om valg af antikonceptions ønske – se referencer

 • Patienten udskrives i Bookplan

 

Formål

Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse

 

Referencer

Regionalt tilbud om abortsamtale:

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient/saerlige-omraader/abort/abortsamtaler

 

Prævention, forskellige præventionsmetoder:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/praevention/praevention-forskellige-praeventionsmetoder/

 

Patientvejledninger:

 • • ”Kirurgisk provokeret abort”: Pdf–centernr: KBUA01-114

 • • ”Sådan forbereder du dig til en kirurgisk abort med Cytotec”: Pdf-centernr: KBUA01-163

 • • ”Tilbud om abortsamtale”: Pdf-centernr: FFRN01-108

 

Udskrivningssamtale:

 • • ”Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort”: Pdf–centernr: 80010860TA08