Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kirurgisk abort før uge 12 - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Kirurgisk abort før uge 12 - se relation ”Forundersøgelse før provokeret abort i 1. trimester ved sygeplejeske – sygeplejestandard (G)” samt ” Abort-kirurgisk provokeret abort i 1. trimester”

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer kirurgisk abort

Instruksen indeholder også sygeplejerskens selvstændige og tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

 • Fra selvdeklaration overføres i EPJ:

 • Sygeplejeanamnese

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • OBS om der er ordineret Cytotec (Cytotec må anvendes af ammende kvinder).

 • Tjekke om der er foretaget anæstesitilsyn

 • Tjekke blodtype med henblik på Rhesus profylakse. Obs evt. ordination af Anti –D – se relation ” Rhesusprofylakse”

 • Alle < 30 år podes for chlamydia – tjek for svar. Hvis positiv, lægges journal til læge mhp. behandling

 • Vigtige noter på Cetrea

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • Bookingmodulet åbnes - melde at patienten er mødt og senere klar til OP

 • Identificere patient med navn og CPR, påsætte armbånd

 • Gøre patienten klar til operation - se relation OBS at pt må beholde eget tøj på under operation.

 • OBS at pt har taget smertestillende præmedicin hjemmefra.

 • Spørge ind til om pt har lagt Cytotec stikpillerne op kl 6.00. Kvitteres at pt selv har administreret i Columna medicin. (Ved indgreb udenfor standard tider får pt Cytotec udleveret af personalet når dette efter aftale med OP skal gives).

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 • Hvis patienten skal have spiral, medsendes den til OP.

 • Pt’s personlige ejendele låses inde i skab.

 • Pt sendes gående ned til venterum på 3. sal – senest kl 8.00 sendes 2 ptt ned, fredag, ringer op om hvornår den sidste må gå ned.

 • Bestille ren seng i Columna fra dagkir til op-gang uden navneskilt på, til efter indgreb.

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og velbefindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Observation og vurdering af vaginalblødning foretages umiddelbart ved ankomst til afdelingen

 • Venflon proppes

 • Tilbyde mad og drikke, pt mobiliseres

 • Ved behov for p.n. smertestillende: NRS – score før. Effekt vurderes.

 • Vaginal blødning observeres inden udskrivelsen

 • Vandladning inden udskrivelsen

 • Obs om der skal gives anti-D - se relation ” Rhesusprofylakse”

 • Venflon seponeres inden udskrivelsen

 

Udskrivningssamtale – udskrivningsark ” Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort”

Patienten udskrives ved sygeplejerske

Patienten informeres om:

 • Blødning den første uge svarende til menstruation, herefter aftagende med evt. pletblødning frem til næste menstruation

 • Grundet infektionsrisiko: Undgå brug af tamponer inden næste menstruation Undgå svømmehal, hav bad eller karbad. Undgå samleje så længe der er blødning (brug af kondom hvis samleje ønskes)

 • Der tilrådes sygemelding i en 1 – 2 dage efter indgrebet

 • Ved smerter anbefales Pinex 2 stk x 4 evt. suppleret med Ipren 400 mg max x 4 i døgnet

Søge læge hvis:

 • Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, feber over 38 grader i mere end et døgn, stærke smerter i underlivet eller Ildelugtende udflåd.

 • Kvinden informeres igen om tilbud om abortsamtale – se referencer

 • Hvis pt ønsker abortsamtale, bookes denne af sekretær.

 • Tale om valg af antikonceptions ønske – se referencer

 • Patienten udskrives i Bookingmodul

 

Formål

Ensrettet og kvalitetssikret pleje. Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse.

 

Referencer

Regionalt tilbud om abortsamtale:

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient/saerlige-omraader/abort/abortsamtaler

 

Prævention, forskellige præventionsmetoder:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/praevention/praevention-forskellige-praeventionsmetoder/

 

Patientvejledninger:

 • • ”Sådan forbereder du dig til en kirurgisk abort med Cytotec”: Pdf-centernr: KBUA01-114

 • • ”Tilbud om abortsamtale”: Pdf-centernr: FFRN01-108

 

Udskrivningssamtale:

 • • ”Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort”: Pdf–centernr: 80010860TA08