Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anamnese i Klinik Børn og Unge

 

 

Beskrivelse

 

Patientens navn, cpr.nr.:

 

 

Samtykkeerklæring:
(Opmærksomhed på forældremyndighed og tilladelser)

 

Ja: □

Nej: □

 

Dato:

Henvisningsårsag

 • • Henvisningsårsag og instans

 • • Barn og forældres kendskab til henvisningen

 • • Hvad forældre og barn forventer

 

Allergi og intolerans

Se skema til Registrering af allergi

 

 

 

Medicinstatus

 • • Nuværende (præparat dosis, årsag)

 • • Tidligere medicin samt indikation og årsag til seponering

 • • Vitaminer og naturlægemidler

 

 

 

Dispositioner

 • • Psykiatrisk (psykiske lidelser, suicidaladfærd, misbrug, udviklingsforstyrrelser)

 • • Somatisk

 

 

Ekspositioner

 • • Hovedtraumer

 • • Forgiftninger

 • • Traume og belastninger

 

 

 

Tidligere og aktuelle tiltag

 

Psykiatriske kontakter, psykolog, PPR, socialforvaltning, læger/sygehuse

Hvornår

Effekten heraf

Allerede planlagte tiltag

 

 

 

 

Tidligere og nuværende somatisk

Hvornår, fulgt hos hvem, for hvilken lidelse

 • • Tidligere selvmordsforsøg

 

 

 

Graviditet og fødsel

 • • Problemer i graviditeten, sygdomme, misbrug hos mor

 • • Gestationsalder, problemer ved fødslen og Apgar

 • • Gulsot

 

 

 

Spæd- og småbarnealderen (0-6 år)

 • • Amning

 • • Kontakt til barnet, smil, pludren

 • • Legeevne

 • • Milepæle (motorisk, sprogligt, renlighed)

 • • Forløb i vuggestue og børnehave

 • • Reaktion på grænsesætning og opdragelse

 • • Særlige forhold

 • • Aktivitetsniveau

 

 

 

Skolealder (>6 år)

 • • Hvilke skoler

 • • Fagligt niveau, særlige vanskeligheder

 • • Mobning

 • • Fritidsinteresser

 • • Sociale kompetencer (kommunikation, kontaktevne, venskaber, konflikter, situationsfornemmelse)

 • • Funktionsniveau og samspil i hjemmet

 

 

 

 

Sociale forhold

 • • Familiens sammensætning

 • • Forældrenes arbejdsforhold

 • • Problemer hos søskende, forældre

 • • Misbrug, vold eller svigt i familien

 • • Familiære dispositioner for selvmord

 • • Familiens religiøse tilhørsforhold, etnicitet

 

 

Forebyggelse (KRAM)

 • • Kost

 • • Rygning

 • • Alkohol

 • • Motion

 

 

Præmorbidt

 • Temperement

 • Affektforvaltning

 • Søvnmønster

 • Traumer

 

 

Aktuelle problemstilling

 

 • • Symptomdebut og varighed

 • • Aktuelle symptomer herunder symptomer på depression, psykose, angst, OCD, ADHD, mental retardering mv.

 

 

 

Klinisk indtryk

 

 

Selvmord- og voldsrisikovurdering

 

 

GAPD

 

 

Sammenfatning

 

 

Definition af begreber

Anamnese: Patienten og/eller pårørende redegørelse for patientens sygehistorie, herunder de iagttagelser patienten og/eller de pårørende har gjort af reaktioner.

Formål

Den grundige og systematiske anamneseoptagelse er en del af grundlaget for beslutning om det videre undersøgelsesprogram. Anamneseoptagelsen foregår typisk med såvel barnet/den unge som med forældrene, sammen eller hver for sig bl.a. afhængig af barnets alder og problemstilling.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Børne- og ungdomspsykiatrisk virksomhed – den fremtidige tilrettelæggelse

Selvmordsrisiko: vurdering, intervention og forebyggelse i Psykiatrien

Behandlingsplan i Psykiatrien

Kontaktperson i Dag- og Sengeafsnit BU1 i Klinik Børn og Unge