Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cultura varmeskab

 

Formål

At sikre, korrekt betjening og vedligehold af Cultura varmeskab sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitets Hospitals mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed:

Cultura varmeskab anvendes til forvarmning af maklerkamre til tælling af spermatozoer.

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis. 

 

Fremgangsmåde

Strømafbryderen er en grøn knap der sidder til venstre på forsiden af varmeskabet.

Varmeskabet skal altid være tændt og temperaturen indstillet til 37°C. Varmeskabets temperatur kan ændres fra 24 °C til 45°C, ved at dreje på temperaturregulatorknappen, som sidder til venstre på forsiden af varmeskabet, med en skruetrækker. Ved at dreje til venstre mindskes temperaturen. Ved at dreje til højre øges temperaturen. 1 mm drejning svarer til ca. 1 °C.

Varmeskabet er udstyret med en overophedningssikring.

Husk altid at lukke lågen helt. Åben aldrig lågen mere end 90°. Undgå at direkte sollys skinner på lågen. Stil ikke plast-utensilier i bunden af varmeskabet, men anvend altid hylden, der findes i varmeskabet.

 

Dagligt vedligehold og kontrol:

Efter dagligt arbejde tørres lågen udvendigt med 7x detergent opløsning efterfulgt af sterilt vand.

 

Sekventielt vedligehold:

Ved nedlukning og opstart i forbindelse med ferier følges forskriften ”Nedlukning og opstart af laboratoriet”

 

Logbog

Alle problemer og/eller reparationer noteres i logbogen.