Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue 3,1 -7

 

 

Modalitet

GE LOGIQ (stue 3,1 og 3,2) GE LOGIQ S8(stue 3,3 (mobil)) GE LOGIQ 500 (stue 3,7)

 

Mål

Radiograf/Sosa/sygeplejerske skal efter oplæring selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen ultralydsundersøgelser. Radiograf/Sosa/sygeplejerske skal kunne arbejde udfra afdelingens gældende retningslinjer med det fælles mål, at sikre patienten den bedst mulige oplevelse og samtidig den bedst mulige diagnostiske udredning.

Radiograf/Sosa/sygeplejerske skal kunne vurdere, planlægge, udføre/assistere og evaluere den radiograffaglige del af det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til den enkelte patients klinisk problemstilling. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Radiografen har efter oplæring forståelse for og erfaring med, at samarbejde med kolleger fra egen faggruppe og afdeling, men også med andre faggrupper i og udenfor Radiologisk afdeling. Ligeledes er Radiograf/Sosa/sygeplejerske oplært i at handle i kritiske situationer, som. Fx hjertestop eller anafylaktisk chok.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske. sygehjælper eller SOSA

  2. 2. Samlet oplæringstid er ca.1 uge, men bliver tilrettelagt i forhold til hvilke behov og erfaring den enkelte har til udstyr, ris/pacs og afdelingen generelt. Oplæring på stuen foregår sammen med superbruger eller andet erfarent personale, som gennemgår stuens indretning, de applikerede undersøgelser og alle procedurer omkring ultralyd.

  3. 3. Øvelse i patienthåndtering på ultralydsstuen: modtagelse, lejring, information før, under og efter undersøgelsen.

  4. 4. Have kendskab til sterile teknikker og håndtering af utensilier.

  5. 5. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  6. 6. Instruktion i anafylaksi- og hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

  7. 7. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Uddannelsesplaner og fortegnelser over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares på lederens kontor/i e dok.

Ultralyd

 

Kendskab til Mobilt Ultralyds apparat (nedlukning, opstart, genstart)

Kendskab til Ultralydsapparat (nedlukning, opstart, genstart, låsning af tastaturet)

Kendskab til frembringelse af dagens liste på Ultralyds apparater

Klargøring af patient til undersøgelse

Kunne lejre patienten til div. undersøgelser

Kendskab til div. forekommende undersøgelser.

Kendskab til forberedelse af patienter til undersøgelse, faste, blodprøver, AK-behandling osv.

Kendskab til steril teknik/opdækning

Kendskab til opdækning til punktur

Kendskab til opdækning til drænanlæggelser

Kendskab til opdækning til aspiration

Kendskab til opdækning til nefrostomi

Kendskab til Seldinger teknik

Skal kunne informere patienter om undersøgelsens forløb

 

Skal kunne assistere til div. undersøgelser

Kendskab til procedure omkring Ultralyds vejledt biopsier.

Herunder BAC-test, INR, APTT og trombocyt tal

Kendskab til opdækning til finnåls biopsier

Kendskab til opdækning til grovnåls biopsier

Kendskab til håndtering af prøver

 

Udarbejdet af Anette S og Johannes d 28-01-2010.

Revideret af UL-personale og Dorthe Harritz Nielsen d. 1/3-2019

 

 

Generelt på afdelingen

 

Kendskab til RIS/PACS

Kendskab til Strålehygiejne

Kendskab til DECT telefoni samt kode fra DECT telefon

Kendskab til koder

Hygiejniske principper

Kendskab til principper omkring isolation

Akut telefon liste

Kendskab til PRI-System

Kendskab til Ovarie/Gonade beskyttelse

Kendskab til LABKA II Webklient PROD

Vide hvor man skal henvende sig hvis der skal ændres patientdata i PACS

Kendskab til bestilling af haste blodprøver

Benyttelse af blodtryksapparat

Ilt og sug tjekkes hver morgen

Opfyldning på stuen og kendskab til depoter

Kendskab til tlf.nr. til rengøring

Kendskab til hjertestop-alarmering

Kendskab til placering af akutkasse

Kendskab til placering af hjertestarter

Kendskab til forflytningsmadrassen

Kendskab til flag i RIS

Oplæring i visitering af akutte konventionelle henvisninger og udvalgte CT henvisninger jf. Visitation - Visitationsregler for radiografer og sekretærer på Radiologisk afdeling afsnit Nord og Syd

CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser jf. CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser

 

 

Udarbejdet af Johannes og Anette Jan. 2010

Revideret af UL-personale og Dorthe Harritz Nielsen d. 1/3-2019