Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af problemer med dialyseshunts

 

Beskrivelse

 

Muligheder for komplikationer med dialyseshunts er mange.

Typisk rekvireres akut karkirurgisk tilsyn ved:

 

  1. 1.  Occlusion af shunten

  2. 2.  Dårlig funktion, mistanke om stenose af shunten

  3. 3.  Infektion

  4. 4.  Pseudoaneurysme på shunten

  5. 5.  Stealsyndrom typisk i hånden

 

Ad 1:

Ved okklusion af en genuin shunt vurderes muligheden for trombolyse. Det kan være aktuelt ved større tromboser i venedelen, der anamnestisk har stået på i max 1 uge.

Hvis der ikke er kontraindikationer mod trombolyse, bestilles angiografi med anlæggelse af trombolysekateter på Interventionsradiologisk afsnit på Røntgen afd.

Ved trombolysebehandling skal patienten indlægges på Karkirurgisk Afdeling V.

Kirurgisk oprensning er ofte en dårlig løsning.

 

Hvis okklusionen er tæt på anastomosen vurderes muligheden for at flytte anastomosen proksimalt. Det kræver en åben vene proksimalt for okklusionen. Operationen kan foregå subakut, der er sjældent behov for akut operation, og dialyse kan foregå få timer efter.

 

Ved okklusion af en kunststofgraft kan man forsøge oprensning i lokal anæstesi.

Anastomoserne skal frilægges, så man har mulighed for at korrigere evt stenoser. Disse sidder typisk i veneanastomosen.

Operationen kan foregå subakut, og dialyse kan foregå få timer efter.

 

Ad 2:

Ved dårlig funktion, som kan vise sig som nedsat flow, ansug, recirkulation eller pludselig besvær med at kanylere shunten, er årsagen ofte en stenose i shunten. Der bestilles en ultralydsskanning

  • • Hvis den sandsynliggør en stenose, bestilles en shuntografi med henblik på evt. PTA hos Interventionsradiologisk afsnit på Røntgenafdelingen.

  • • Hvis problemet er forhøjet venetryk, må man mistænke stenose centralt i venesystemet. Der bestilles ultralydsskanning med henblik på afklaring af dette.

  • • Er der tegn på stenose bestilles shuntografi med henblik på evt. PTA hos Interventionsradiologisk afsnit på Røntgenafdelingen.

 

Ad 3:

Klinisk vurdering af pt. Ofte vil man i første omgang afvente forløbet under antibiotikabehandling. Der kan blive tale om kirurgisk udtømning af abscess eller fjernelse af evt. protesemateriale. I nogle tilfælde er der indikation for akut operation. Det beror på en klinisk vurdering.

 

Ad 4:

På grund af de gentagne kanyleringer af shunten kan der opstå udvidelser på den, i en del tilfælde som pseudoaneurysme. Operation kommer på tale ved evt. rupturrisiko eller mistanke om stenose i pseudoaneurysmet.

Ofte kan operationen foregå i LA. Det beror på en klinisk vurdering.

 

Ad 5:

Ved stealsyndrom forårsager tilstedeværelse af shunten iskæmisymptomer i shuntarmens hånd. Det ses typisk hos ældre diabetikere. Diagnosen kan ofte stilles ved at afklemme shunten, hvorved symptomerne i hånden svinder. I lette tilfælde kan patienten bedres ved at træne hånden ved at klemme på eksempelvis en blød bold.

I sværere tilfælde kan man forsøge med flere forskellige operationer (f.x. Drill´s operation, proksimalisering af anastomosen), men der er tilfælde, der er så svære, at den eneste behandling er at lukke shunten igen.