Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tromboseprofylakse ved klassisk thoraxkirurgi

 

Forekomsten af tromboemboliske komplikationer i forbindelse med almen kirurgiske indgreb uden tromboembolisk profylakse opgives til 25-30 % med en forekomst af letale lungeembolier på 0,5-1,5 %.

 

Flere undersøgelser har vist, at denne risiko kan reduceres væsentligt ved tromboseprofylakse til udvalgte risikogrupper. Generelt antages det at det samme gælder klassisk thoraxkirurgiske indgreb.

 

Der anvendes hovedsageligt heparin og graduerede støttestrømper (TED).

 

Præparat og dosering

Heparin gives som Fragmin (Dalteparin) 5000 anti-XA enheder subkutant aftenen før operationen. Derefter 5000 enheder x 1 s.c. indtil udskrivelsen.

Kontraindikationer iht. medicinfortegnelsen.

 

Fragmin gives kl. 17.00 aftenen før operationen (senest kl. 20.00)

- for at minimere risikoen for blødningskomplikationer i forbindelse med anlæggelse af epiduralkateter næste morgen. Postoperativt fortsættes af samme årsag med injektion om aftenen, således at epiduralkateteret kan seponeres om formiddagen, mindst 12 timer efter den sidst givne injektion.

 

TED-støttestrømper

Anlægges umiddelbart før operation og bæres under hele indlæggelsen både dag og nat. Strømperne kan tages af under badning. Kun de skridtlange TED-strømper er dokumenteret effektive.

Kontraindikation: Dårligt perifert kredsløb.

 

I skønnet over patientens risiko for venopulmonal tromboemboli (VPTE) indgår:

1. Patientens individuelle risiko, som er afhængig af:

  • • Overvægt

  • • Alder

  • • Tidligere tilfælde af VPTE

  • • Svære varicer

  • • Arvelig disposition

  • • Indtagelse af P-piller

  • • Malign sygdom

 

2. Operationstraumet:

  • • Stigende risiko ved operationstid > 1 time. (Hjerteoperationer medregnes ikke)

  • • Re-operation inden for 14 dage.

  • • Indgreb som indebærer langvarigt postoperativt sygeleje.

  • • Nylig eller igangværende infektion

  • • Multitraume

 

Ud fra ovenstående gives følgende patientgrupper tromboseprofylakse som standard:

 

Torakotomier inklusive esofagusresektion:

  • • Fragmin og TED-strømper bilateralt

 

Torakoskopier:

  • • Fragmin og TED-strømper bilateralt, hvis patienten er > 40 år.

  • • Fragmin uden TED hvis patienten < 40 år.

 

Øvrige skopier:

  • • Ingen profylakse.

 

Vurdering af risiko og ordination af tromboseprofylakse påhviler den læge der stiller operationsindikationen.