Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant sygeplejekonsultation til patienter, som har fået foretaget urinafledende operation

Beskrivelse

Ansvar

En læge i blæreprostatateamet kan ordinere sygeplejekonsultation.

Sygeplejekonsultationen foretages af sygeplejerske med kompetence og erfaring i sygepleje til patienter, der får lavet urinafledende operationer.

En overlæge i blæreprostatateamet tjekker undersøgelser efter hver sygeplejekonsultation, kommenterer og skriver evt. ordinationer i journalen. Ønskes der undersøgelser ud over blodprøver inden næste sygeplejekontrol, laves henvisning.

Revision af instruksen foretages af ressourceperson i ambulatoriet, og instruksen godkendes af den overlæge, der er ansvarlige for blærecancer.

 

Planlægning

En læge i blæreprostatateamet ordinerer 1. sygeplejekonsultation ved lægekonsultationen.

Der bookes tid i stomiambulatoriet, 30 minutter.

Der bookes 45 - 60 min. hvis skal der tales hud-, bandage-, tømnings- eller vandladningsproblemer.

Der bestilles blodprøver: BB (Brickerblæretal) som patienten skal have foretaget ca. 1 uge før næste konsultation.

 

Konsultationen

Forberedelse

Læge- og sygeplejenotat, undersøgelsesresultat og blodprøvesvar tjekkes.

 

Information

Patienten informeres om undersøgelsesresultater. Hvis der er nye fund, væsentlige eller uventede ændringer, informeres patienten om, at resultatet efterfølgende ses af teamoverlæge, som vurderer, om der skal ske yderligere. Besked eller indkaldelse til lægesamtale via brev/Eboks eller pr tlf.

 

Symptomafklaring

Der spørges til gener siden sidste besøg. Følgende symptomer kræver udredning:

  • • Hæmaturi

  • • Smerter

  • • Recidiverende urinvejsinfektioner

  • • Udflåd (ændret mængde/udseende)

  • • Hernie, hvis det giver patienten gener.

 

I tilfælde af hæmaturi vurderes, om det stammer fra stomislimhinde (oftest mekanisk betinget og ufarligt), eller det stammer fra urinvejene (obs. urinvejsinfektion, urinvejssten, nye tumorers/recidiv i urinvejene.

 

Smerter i maven kan være luft eller træg tarmfunktion, forårsaget af ændring af nerveforsyning til rectum, sammenvoksninger eller anderledes placering af tarmene i abdomen. Obs. hernie ved stomi eller cikatrice. Ved smerter i knoglesystemet skal man være opmærksom på evt. metastaser.

 

Ved urinvejsinfektion afklares hyppighed og behandling (ved urostomi om prøven var fra pose eller som det anbefales kateter-urin eller urin direkte fra ren stomipose) og eventuelle gener fra nyreregion. Obs. om der gives profylaktisk antibiotikabehandling.

 

Udflåd fra vagina hos kvinder kan være fra defekt i slimhinden.

Mænd, der har fået foretaget cystectomi og urostomi (Brickerblære) eller tør stomi (Indiana Pouch) med bevarelse af urethra, hvorfra der har været blødning eller udflåd, skal have sendt skyllevand fra urethra til cytologisk undersøgelse. Der konfereres med teamoverlæge.

 

Almensymptomer i form af utilsigtet vægttab, opkastning, diarre eller symptomer på subilius skal udredes.

 

Hvis der er akutte problemer eller umiddelbare opklaringsspørgsmål kontaktes teamoverlæge.

I tilfælde af symptomer, der kræver lægelig vurdering, haste-skrives journalnotatet og lægges til teamoverlæge.

 

Spørgsmål i relation til den urinafledende operation:

Ved urostomi spørges om funktion af stomi og bandage og eventuelle hudgener.

Hvis der er hud - eller bandageproblemer, som skal afhjælpes tilses stomien, og der gives evt. ny tid til opfølgning.

 

Ved kontinent urostomi spørges til tømning af reservoir, evt. skylning for tarmslim, kontinens, gener fra hud og funktion af plaster.

 

Ved blæresubstitution spørges til vandladningen (stråle, blæretømning, kontinens og hyppighed) og om funktion af eventuelle hjælpemidler.


Livskvalitet

Der spørges ind til, hvordan dagligdagen fungerer. Ved behov kan råd og informationer fra postoperativ oplæring genopfriskes, der kan udleveres relevante pjecer. Patienten kan få fremvist forskellige prøver på nye hjælpemidler herunder undertøj eller badetøj fra forskellige firmaer.

 

Samliv

Lytte og evt. rådgive i forhold til de problemer, patienten/partner beskriver. Der kan evt. udleveres relevante pjecer. Ved behov henvises til Sexologisk Klinik.

 

Objektiv undersøgelse

Evt. stomi observeres, og abdomen ses efter for tegn på hernier. Ved Studor Pouch/Melchiorblære kan en restscanning og evt. et flow komme på tale, hvis patienten har vandladningsgener

Planlægning

Der bookes ny tid i stomiambulatoriet 1 år efter konsultationen. Der bestilles blodprøver: BB (Brickerblæretal).

Patienten tilbydes kontrol i 5 år efter cystektomi, herefter årlig blodprøve via egen læge.

Blodprøve skal tages ca.1 uge før konsultationen.

 

Efter konsultationen

Sygeplejersken dokumenterer i Clinical Suite i henhold til afdelingens instruks.

Journalnotatet lægges til teamoverlæge efter skrivning til tjek af evt. undersøgelsesresultater og bestilling af supplerende undersøgelse før næste besøg.

 

Hvis der ved konsultationen har været symptomer eller spørgsmål, som patient eller sygeplejerske ønsker vurderet/besvaret af læge, sender teamoverlægen brev til patienten med dette.

 

Ved eks. besværet vandladning, kateteriseringsproblemer eller hernieproblemer som sygeplejersken ønsker lægevurderet, kan der bookes tid hos teamoverlæge.

Definition af begreber

Ved urinafledende operationer er der lavet urinafledning i form af urostomi (Brickerblære), hvor der vil ofte også er lavet cystectomi, eller kontinent urostomi (Indiana Pouch, Kochs reservoir) eller blæresubstitution (Studorblære, Melchiorblære), hvor der er lavet cystektomi.

Ambulant sygeplejekontrol vil blive tilbudt til patienter, som har fået foretaget urinafledende operation. Patienten skal have gennemgået læge/sygeplejerskekonsultationer i 2 år efter operationen i henhold til urologisk afdelings kliniske retningslinier om urinafledende operationer, inden han overgår til sygeplejekonsultation.

”Situationen” for den enkelte patient skal være ukompliceret, før han overgår til sygeplejekonsultation. Der henvises til ”Kliniske retningslinier”

Patienten afsluttes sædvanligvis 5 år efter cystektomi.

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der får lavet urinafledende operationer

Formål

At patienten får kontrolleret sine urinveje efter urinafledende operation med henblik på funktion af urinafledningen og evt. risiko for udvikling af recidiv.

At patienten gives tilbud om opfølgning og besvarelse af spørgsmål i forhold til den urinafledende operation, der er foretaget.

Referencer

 

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i Danmark, Dansk BlæreCancer Gruppe DaBlaCa, 1/10-2018, Strategi 2018, Region Nordjylland

Strategi 2018, Region Nordjylland

Pakkeforløb - kræft i blære og nyrer – PRI – Region Nordjylland, Forløbskoordinator Anette Højer Mikkelsen sygeplejerske, Forløbsleder Knud Fabrin overlæge, 22. februar 2017

Pakkeforløb for kræft i urinvejene, Sundhedsstyrelsen, versionsdato 1/9 2016

PRI: Sygepleje ved lægesamtale om urinafledende operation

PRI: Forberedelsessamtale og oplæringsbesøg i Stomiambulatoriet

PDF: Sådan træner du din bækkenbund efter prostataoperation

Ambulant 3-5 ugers sygeplejekonsultation til patienter, som lige har fået foretaget urinafledende operation