Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroskopi med anlæggelse af ernæringssonde

 

Formål

At anbringe ernæringssonde i tyndtarmen på patienter, der har langt postoperativt forløb, patienter der ikke kan optage føde igennem ventriklen eller ved patienter med obstruktion i spiserør eller pylorus.

 

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

 • • At gastroskop og udstyr er til stede og brugbart

 • • At indikationen foreligger

 • • At patienten er klar og gjort klar på afdeling

 • • At operatør er klar

 • • Eventuelt: At røntgen er tilgængelig (hvis proceduren foregår på operationsstue)

 

Fremstilling

Se klinisk vejledning ” Fremstilling til gastroskopi”.

OBS: at gastroskop skal være tyndt, da det skal bruges i et snæver lumen.

 

Derudover
 • • Ernæringssonde almindelig eller treluminal (spørg operatør)

 • • Fattetang

 • • Guidewire

 • • Knivsblad

 • • Soja-olie (varmebehandlet)

 • • Rød kanyle

 • • Sprøjte eventuel med Luer Look

 

Eventuelt på stuen

Røntgen C-bue.

 

Procedure

Skopet klargøres. Se vejledning til ”Fremstilling til gastroskopi”.

Patienten modtages. Se vejledning om ”Patientforløb ved endoskopi”.

Undersøgelsen foregår på en operationsstue med anæstesiassistance eller i intensiv-regi.

 

Operatøren kan nu vælge to følgende teknikker:

 

1)

Sonden fyldes med olie og smøres med gel eller lignende.

Herefter anlægges sonden nasalt som en ventrikelsonde, hvorefter gastroskopet nedføres oralt, og sonden visualiseres i ventriklen.

Spidsen af sonden fanges med fattetang, og skop med sonde føres ned til Treitz-ligament/oralt i jenunum.

Idet sondespidsen fastholdes i denne position, trækkes skopet tilbage 15 -20 cm, hvorefter fattetangen flyttes et tilsvarende stykke på sonden. Denne procedurer gentages, indtil skopet er ude af patienten.

 

 

2)

Operatøren nedfører gastroskopet i patienten ned til Treitz-ligament/oralt i jenunum.

Røntgen klargøres således, at der opnås overblik over området. (Hvis operatør ønsker at bruge røntgen).

Guidewire placeres i jenunum via gastroskopets biopsikanal.

Herefter kan skopet trækkes op af patienten, imens man sikrer sig, at guidewirens position fastholdes, ved hjælp af røntgen.

Sonden fyldes med olie, og den yderste del af sondespidsen fjernes med knivsblad eller lignende, således at sondens indre lumen kan ses i sondespidsen.

Sonden smøres med gel eller lignende og anlægges nasalt og trækkes ud af mundhulen.

Guidewire fra jejunum føres igennem sondespids og sonde, indtil guidewire ligger i et lige forløb ned i jejunum - kontroller med røntgen.

Sonden føres herefter over guidewiren og ned i jejunum.

Guidewiren fjernes under gennemlysning.

Til slut afprøves ernæringssonden ved gennemsprøjtning med vand.

Herefter kan sonden fikseres.

 

Efter endt behandling, soigneres patienten og punkter sidst i vejledning om ”patientforløb ved endoskopi” kan følges.

 

Patient kan klargøres til opvågning Se særskilt vejledning om ”klargøring af patient til opvågningsafsnit”.

 

Rengøring

Rengør røntgenapparatur og røntgenforklæder.

Endoskop og guidewire.

Se særskilt vejledning om rengøring af endoskoper og tilbehør.

Er beskrevet i ”Råd og anvisninger mm rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 4. udgave 2001” fra Statens Serums Institut.

Og ”Infektionshygiejniske retningslinier 8.11