Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parkinson - Duodopa behandling

Beskrivelse

Efter vurdering af OL for MD tilbydes udvalgte pt undervisning i duodopa behandlingen via PD sygeplejerske. Efterfølgende planlægges indlæggelsen (efter udtrappning af dopaminagonist behandling) med testperiode med duodopa pumpe behandling via nasogastrisk sonde, ved positiv effekt PEG anlæggelse via gastrokirurgisk afdeling og efterbehandling.

 

Ved planlægning af indlæggelsen ansøges om kronikertilskud eller enkelttilskud til Duodopa pumpebehandling. Gastrokirurgisk overlæge informeres om stillingtagen til evt. blodfortyndende behandling.

 

Over en cirka 14 dags periode:

1.dag (indlæggelse)

 • • Rutine blodprøver med diff., INR, type og Coombs test, B6 vitamin, B12 vitamin, homocystein + EKG bestilles til middagsrunden.

 • • NGS anlægges

 • • Motilium 20 mg. x 3.

 • • Bedømme Levodopa æquivalens dosis af den aktuelle behandlingsregime.

 • • Bestille røntgen abdomen mht. sondestilling dag 2.

 • • BT liggende og stående.

 • • Indlæggelsessamtale ved spl.

 • • Indlæggelsesjournal ved FV

 • • Medicinfaste Levodopapræparater fra midnat eller efter vurdering af OL

 • • Der tages altid kontakt til hjemmesygeplejen ifht. hjælp med pumpen samt pleje af PEG indstik sted efter PEG anlæggelse. Omfanget af hjælp vurderes og aftales med pt og pårørende.

2. dag

 • • Røntgen udføres og vurderes.

 • • Når sonden ligger korrekt opstartes pumpebehandling i dagtid, eller fortsættes med Motilium 20 mg. x 3 og der bestilles evt. ny røntgen til næste dag.

 • • Der gives orale Levodopapræparater til natten PN eller fast.

3.-9. dag

 • • Oplæring af patient ift. begreberne: morgendosis, kontinuerlig dosis og ekstra dosis.

 • • Pt. udskrivs med telefonisk kontakt til afdelingen efter behov.

 • • Optitrering af Duodopabehandling. (inklusiv weekend, minimum tre nætter i eget hjem/orlov, hvor der holdes telefonkontakt)

9.-14. dag

 • • Pt. indlægges dagen før PEG-J anlæggelse (gerne kl. 11.00)

 • • Der tages præ OP blodprøver til middagsrunden. (Type (hvis den ikke er taget), bac-test, de 4 første + trombocytter og nefro væsketal.

 • • PEG præ skema udfyldes.

 • • Bestille anæstesi tilsyn (præ OP undersøgelse).

 • • Hjemmesygeplejen rekvireres ifht. pleje af PEG indstiksted efter udskrivelse dagen efter OP

10.-15. dag

 • • PEG-J anlæggelse hvis behandling er effektiv og patienten accepterer indgrebet og risici

Dagen efter PEG anlæggelse

Patienten udskrives hvis der ikke er komplikationer efter PEG anlæggelse

 

Pumpen udleveres ved indlæggelsen af medicinalfirma, der efterfølgende tilbyder teknisk service. Batterier skiftes ugentlig (2 stk. AA).

Medgives recept på Motilium mod sondespidsdisplacering plus Folimet 1 mg. Betolvex 1 mg. og Apovit D-vitamin (håndkøb).

Formål

At patienten får et ensartet undersøgelses- og behandlingsprogram.

Definition af begreber

Pt: patient

OL: Overlæge

FV: Forvagt

MD: Movement disorder

PD: Parkinsons disease

Pga: På grund af

Mht: Med hensyn til

Evt:. Eventuelt

Cave: Udtryk om lægemidler som en patient ikke bør få, typisk pga. allergi.

PEG: Perkutan endoskopisk gastrostomi

PEG-J: PEG-med jejunal placering af sondespids.

NGS: Nasogastrisk sonde

SPL: Sygeplejerske

 

Referencer

Pedersen, Steffen Wørlich, Jesper Clausen, Mie M. Gregerslund, ”Practical guidance on how to handle Levodopa/Carbidopa intestinalgel-therapy of advanced PD i a movement disorder clinic”. 2012.

“The open neurology journal”, 2012, 6,37-50.