Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Parkinson – Avanceret behandling med Duodopa ® eller Lecigon ®

Beskrivelse

Efter vurdering i Parkinsonteam til teamkonference tilbydes udvalgte patient med daglige fluktuationer mellem ”off-tilstand” og overbevægelser information i pumpebehandling via PD sygeplejerske. Efterfølgende planlægges indlæggelsen (efter udtrappning af dopaminagonist behandling) med testperiode med pumpe behandling via nasogastrisk sonde. Ved positiv effekt PEG-J anlæggelse via gastrokirurgisk afdeling.

 

Ved planlægning af anlæggelsen af PEG-J ansøges om enkelttilskud til pumpebehandling. Gastrokirurgisk overlæge bedes om stillingtagen til pausering af evt. blodfortyndende behandling.

 

Over en cirka 14 dags periode:

1.dag (indlæggelse)

 • • Rutine blodprøver med diff., INR, type og Coombs test, B6 vitamin, B12 vitamin, homocystein + EKG bestilles

 • • NGS anlægges

 • • Motilium 20 mg. x 3

 • • Bedømme Levodopa eller Levodopa + Comt æquivalens dosis af den aktuelle behandlingsregime

 • • Bestille røntgen abdomen mht. sondestilling dag 2

 • • Ortostatisk blodtryksmåling

 • • Indlæggelsessamtale ved sundhedsfaglig personale

 • • Indlæggelsesjournal ved FV

 • • Medicinfaste Levodopapræparater fra midnat eller efter vurdering af OL

 • • Der tages altid kontakt til hjemmesygeplejen i forhold til hjælp med pumpen samt pleje af PEG indstik sted efter PEG-J anlæggelse, omfanget af hjælp vurderes og aftales med patient og pårørende.

2. dag

 • • Røntgen udføres og vurderes

 • • Hvis sonden ligger korrekt opstartes pumpebehandling i dagtid, optimalt når ”off” tilstand er opnået

 • • Eller fortsættes med Motilium 20 mg. x 3 og der bestilles evt. ny røntgen til næste dag

 • • Der gives orale Levodopapræparater PN eller fast, igen medicinfastende fra midnat

3.-9. dag

 • • Oplæring af patient ift. begreberne: morgendosis, kontinuerlig dosis og ekstra dosis

 • • Patienten udskrives med telefonisk kontakt til PD sygeplejerske efter behov

 • • Titrering af Duodopabehandling. (inklusiv weekend, minimum tre nætter i eget hjem/orlov, hvor der holdes telefonkontakt)

9.-14. dag

 • • Patienten indlægges dagen før PEG-J anlæggelse (gerne kl. 11.00)

 • • Der tages præ OP blodprøver til middagsrunden. (Type (hvis den ikke er taget), BAC-test, de 4 første + trombocytter og nefro væsketal

 • • PEG præ-skema udfyldes

 • • Bestille anæstesi tilsyn (præ OP undersøgelse)

 • • Hjemmesygeplejen rekvireres I forhold til pleje af PEG indstiksted efter udskrivelse dagen efter OP

10.-15. dag

 • • PEG-J anlæggelse hvis behandling er effektiv og patienten accepterer indgrebet og risici

Dagen efter PEG anlæggelse

Patienten udskrives hvis der ikke er komplikationer efter PEG-J anlæggelse

 

Pumpen udleveres ved indlæggelsen af medicinalfirma, der efterfølgende tilbyder teknisk service. Batterier skiftes regelmæssig

Medgives recept på Motilium® mod sondespidsdisplacering plus TrioBe® og D-vitamin (håndkøb).

Formål

At patienten får et ensartet undersøgelses- og behandlingsprogram.

Definition af begreber

Pt: patient

OL: Overlæge

FV: Forvagt

MD: Movement disorder

PD: Parkinsons disease

Pga: På grund af

Mht: Med hensyn til

Evt:. Eventuelt

Cave: Udtryk om lægemidler som en patient ikke bør få, typisk pga. allergi.

PEG: Perkutan endoskopisk gastrostomi

PEG-J: PEG-med jejunal placering af sondespids.

NGS: Nasogastrisk sonde

SPL: Sygeplejerske

Referencer

Pedersen, Steffen Wørlich, Jesper Clausen, Mie M. Gregerslund, ”Practical guidance on how to handle Levodopa/Carbidopa intestinalgel-therapy of advanced PD i a movement disorder clinic”. 2012.

“The open neurology journal”, 2012, 6,37-50.