Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for test med nødgeneratorer på Sygehus Vendsyssel Frederikshavn

 

Beskrivelse

Procedure for opstart af generatorer

  1. 1. Generatorerne startes ved at der simuleres et strømsvigt fra bygningernes hovedtavler, i følgende bygninger: 08 og 13.

  1. 2. Personalet i tavlerummene kontrollere, at omkoblingen sker normalt.

  2. 3. Personalet i generatorrummene kontrollere generatorerne og føre maskinjournal.

  3. 4. Personalet i CTS-rummet kontrollere indgående alarmer og behandler disse.

  4. 5. Olietank pejles og logbog føres for oliestand.

Procedure for test UPS-anlæg i byg. 02 og 13

UPS-anlæggene testes i forbindelse med det årlige serviceeftersyn.

  1. 6. UPS-anlæggene funktions afprøves i forbindelse med testkørsel med nødgeneratorer.

 

Formål

At sikre at nødstrømsanlæggene altid er driftsklare.