Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue 6

 

 

Modalitet

Siemens Artis Zee

 

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

  2. 2. Oplæring på stuen sammen med superbruger eller andet erfarent personale, som gennemgår de applikerede undersøgelser og stuens indretning.

  3. 3. Have kendskab til sterile teknikker og håndtering af utensilier.

  4. 4. Instruktion i kontraststoffer, kende til bivirkninger og kontraindikationer for disse.

  5. 5. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  6. 6. Instruktion i PRI, anafylaksi- og hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen.

  7. 7. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Udannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i kompetence databasen (skal dette slettes)

 

 

Stue 6

 

Hver morgen –opstart af systemet,

Hver eftermiddag – sluk apparatur og sæt fodpedal til opladning

Frembringelse af dagens liste fra RIS

Klargøring og gennemlysning/eksponering af patienter

Ændring af patientdata inden gennemlysning/eksponering

Redigering af billeder og afslutning

Manuel eftersendelse af billeder

Kendskab til apparatur og betjening af dette

Kendskab til procedure og forberedelse af forekommende undersøgelser

Kendskab til læge/radiograf procedure mappe

Kendskab til lejring af patienter

Kendskab til kontrastblandinger og hvor dette kan findes

Kendskab kontraindikationer ved kontrastindgift og hvem man koder ved kontrastreaktioner

Bestilling af patienter fra højhuset og medicinerhuset samt portør til afhentning af patienter

Kendskab til assistance til drænanlæggelse

Kendskab til instruks ved tyndtarmspassage på samme acc. nr.

Kendskab til sterilteknik og steril opdækning af bord

 

 

Kendskab til Tyndtarms undersøgelse (akut/alm)

Kendskab til Pyelografi/Cystografi

Kendskab til CKV kontrol

Kendskab til Nefrostomi anlæggelse, ink opdækning, samt assistance

Kendskab til Defækografi

Kendskab til Ventrikkel m. Amdrup Bøf, samt hvor bøffen findes

Kendskab til Hernie undersøgelse, herunder valsalva manøvre og trandelenburg position

Kendskab til OOA/Fri Luft optagelse

Kendskab til Oesophagus (alm/akut)

Kendskab til Colon Transit tid

Kendskab til Colon Welin, er under udfasning

Kendskab til Colon indhældning (akut/alm)

 

Generelt på afdelingen

 

Kendskab til RIS/PACS

Kendskab til Strålehygiejne

Kendskab til DECT telefoni samt kode fra DECT telefon

Kendskab til koder

Hygiejniske principper

Akut telefon liste

Kendskab til PRI-System

Kendskab til Ovarie/Gonade beskyttelse

Kendskab til LABKA II Webklient PROD

Vide hvor man skal henvende sig hvis der skal ændres patientdata i PACS

Kendskab til bestilling af haste blodprøver

Benyttelse af blodtryksapparat

Ilt og sug tjekkes hver morgen

Opfyldning på stuen og kendskab til depoter

Kendskab til tlf.nr. til rengøring

Kendskab til procedure ved hjertestop

Kendskab til placering af akutkasse og hjertestopbræt- slettes

Kendskab til placering af hjertestarter

Kendskab til forflytningsmadrassen

Kendskab til ”alle kald” - slettes

Kendskab til flag i RIS