Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Miljøundersøgelse efter diagnosticering af tuberkulose

 

 

Formål

Opsporing af primær smittekilde og begrænse smittespredning i miljøet

 

Mål

Der udføres Miljøundersøgelse af patienter med lungetuberkulose, konstateret ved mikroskopi eller dyrkning, eller patienter med ekstrapulmonal tuberkulose

 

Beskrivelse

Risiko for tuberkulosesmitte er næsten udelukkende tilstede ved daglig omgang med en tuberkulosepatient, dvs. i husstand og nær familie, mens risikoen på arbejdspladsen er minimal.

Spædbørn og småbørn har størst risiko for at udvikle tuberkulose efter kontakt til patienter med syre-alkoholfaste stave i opspyt

Miljøundersøgelsens omfang afhænger af om patienten er mikroskopi-positiv eller mikroskopi-negativ

 

Metode

Indlagte patienter får udleveret en pjece, hvor der er beskrevet formål med Miljøundersøgelse. I pjecen er der vedlagt en liste, hvor patienterne anmodes om at skrive navn, telefonnummer og cpr-nummer på nærmeste familie, venner og arbejdskollegaer

Der tages kontakt med TB-sygeplejerske i lungeambulatoriet, som forestår miljøundersøgelsen under indlæggelsen

Husstandskontakter

Mikroskopi-positiv patient

Uvaccineret kontaktperson

 • • Tuberkulintest umiddelbart og efter 3 mdr.

 

Vaccineret kontaktperson/ukendt vaccinationsstatus/positiv tuberkulintest:

 • • QuantiFERON test umiddelbart og efter 3 mdr.

 

I risikomiljøer kan forlænget Miljøundersøgelse komme på tale hver 3. mdr. i et år.

 

Mikroskopi-negativ patient

Uvaccineret kontaktperson

 • • Tuberkulintest efter 3 mdr.

 

Vaccineret kontaktperson/ukendt vaccinationsstatus/positiv tuberkulintest

 • • Quantiferontest

 

Ved ekstrapulmonal tuberkulose

 • • Undersøges husstanden umiddelbart efter diagnosticering som ovenfor anført

 

Ved positiv tuberkulintest/ Quantiferontest

 • • Suppleres med røntgen af thorax

 

Ved normalt røntgen af thorax

 • • Suppleres med ekspektorat såfremt patienten har symptomer

 

 

Arbejdspladskontakt

 

Mikroskopi-positiv patient

Uvaccineret kontaktperson

 • • Tuberkulintest 3 mdr. efter seneste udsættelse for smitte

 

Vaccineret kontaktperson/ukendt vaccinationsstatus/positiv tuberkulintest

 • • Quantiferontest efter seneste udsættelse for smitte.

 

Mikroskopi-negativ patient

Normalt ingen undersøgelse

 

 

Børneinstitutioner og skoler

Børn med tuberkulose smitter meget sjældent. Børn kan smittes af voksen person i institutionen

 

Udvidet undersøgelse

 • • Ved mange tilfælde af positive kontakter i patientens nærmiljø øges antallet af undersøgelser af både nærmiljø* og mere perifert kontakt

 

 • • Ved mange positive kontakter i det perifere miljø gennemgås undersøgelsen med henblik på at udvide antallet af perifere kontakter** som skal inkluderes i undersøgelser

 

* Svarende til undersøgelse i risikomiljø

** Svarende til undersøgelse af husstandsmiljø

 

Undersøgelsesprogram

Ikke–vaccinerede børn

 • • Tuberkulintest

 

Vaccinerede børn/ukendt vaccinationsstatus

 • • Røntgen af thorax

 

Voksne tuberkulinpositive

 • • Røntgen af thorax

 

Umiddelbar undersøgelse af alle børn og voksne, gentages efter 3 mdr.

 

Mantouxtest

 • • Bruges a priori IKKE til vaccinerede patienter, her bruges i stedet Quantiferontest

 

 • • Bruges ikke til HIV positive patienter eller transplanterede patienter, her bruges i stedet Quantiferontest

 

 • • Mantoux, som er induceret men <6 mm bør konfirmeres med Quantiferontest

 

Quantiferontest

 • • Bruges til patienter der er BCG-vaccinerede.

 

I samarbejde med patienten indhentes tilladelse til at sundhedspersonalet indhenter yderligere oplysninger ved børneinstitutioner/skoler eller arbejdsplads

I risikomiljøer samarbejdes f.eks. med gadesygeplejerske, Kirkens korshær, Det Grønlandske Hus,

Kofoed Skole og sociale væresteder

 

Referencer

Lungesygdomme Munksgaard Danmark 3. udgave, 1.oplag 2002

Tuberkulose - diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering, smitteopsporing og vaccination