Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Navlesnors-pH

Indholdsfortegnelse

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Formål

Instruks vedrørende prøvetagning og tolkning af navlesnors-pH.

Formålet med at måle navlesnors pH er at opdage om der har været hypoxi i fødslen. Det er ikke altid at barnet er påvirket af hypoxi umiddelbart efter fødslen. Der kan således godt være normal Apgar score. Det er vigtigt at vide om barnet har haft hypoxi så der kan gives early feeding osv.

Hvis barnet på et senere tidspunkt bliver sygt er det også vigtigt at vide om årsagen er iltmangel i fødslen. Pædiaterne anvender navlesnors pH i vurderingen af barnet hvis det bliver indlagt på pædiatrisk afdeling.

Andelen der får målt navlesnors pH er en kvalitetsindikator i Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler og indgår således i vurderingen af kvaliteten på afdelingen.

Definition af begreber

 

Respiratorisk acidose: Skyldes CO2 ophobning i blodet og ses i lettere grad i mange fødsler.

Afklemmes navlesnoren, fører det til en ophobning af CO2. Ophobning af CO2 medfører ophobning af brintioner i blodet og dermed et hurtigt fald i pH, mens base excess holder sig normalt.

Respiratorisk acidose opstår hurtigt og forsvinder hurtigt.

Metabolisk acidose: Er resultat af anerobt stofskifte og skyldes ophobning af laktat, der resulterer i lavt pH og lav SBE. Det tager længere tid at udvikle en metabolisk acidose end respiratorisk acidose, og den varer længere.

PH: Bestemmes af både en respiratorisk og en metabolisk komponent.

BE: Base excess. Er en beregnet værdi, der udtrykker mængden af syre, der skal tilsættes hver liter fuldt oxygeneret blod for at få pH 7,40 ved temperatur 37 og pCO2 5,3 pKa.

SBE: Standard base excess er BE beregnet for anæmisk blod, da dette giver bedre mål for BE i hele ekstracellulærfasen

Acidose: Acidose definers som navlearterie-pH under 7,10 og svær acidose som navlesnorsarterie-pH under 7,00.

Asfyksi: Ifølge ICD10 baseres asfyksi alene på Apgar score ved 1 minut og er således IKKE ensbetydende med, at barnet har været udsat for iltmangel under fødslen. Lav Apgar score kan være betinget af intrapartum hypoksi, men kan også skyldes andre sygelige tilstande hos barnet.

 

Beskrivelse

Baggrund.

Ved acidose er der øget risiko for komplikationer I neonatalperioden (kramper, hypoglycæmi og respirations problemer). Derudover er der øget risiko for komplikationer for barnet på længere sigt. Andelen der får komplikationer kendes ikke, men de fleste klarer sig uden problemer, specielt hvis der er normal Apgar score ved fødslen. Incidensen af cerebral parese I DK er ca 30/år. Heraf menes ca 10 af skyldes komplikationer til asfyksi.

Værdierne i arterieblodet afspejler tilstanden hos barnet, mens værdierne i veneblodet afspejler forholdene i placenta.

 

 

 

 

Acidose

 • • Acidose: pH i a. umbilicalis <7,10

 • • Svær acidose: pH i a. umbilicalis <7,00

 • • Respiratorisk acidose pH i a. umbilicalis <7,10, PCO2 > 10,0 KPa og SBE ≥-10 mmol/l

 • • Moderat metabolisk acidose: pH i a. umbilicalis <7,10 og SBE i a. umbilicalis < -10 mmol/l, men ≥ -16 mmol/l

 • • Svær metabolisk acidose: PH i a.umbilicalis under 7,0 og SBE < -16mmol/l

Metode

Der tages prøver fra navle -vene og navle-arterie på alle nyfødte.

Der er flere metoder til prøvetagningen.

 • • Prøven skal tages eller navlesnoren skal afklemmes indenfor 1 min.

 • • Prøven kan tages uden at navlesnoren er afklemt. Dette kan vælges hvis ønskes sen afnavling.

Hvis prøven ikke lykkes gentages prøven hurtigst muligt.

 • • Navlesnoren kan afklemmes (dobbelt afnavling) og så kan prøven tages indenfor den første halve time. Peanerne fjernes først når der findes 2 valide målinger.

 

Der tages prøve fra både arterie og vene for at sikre, at der er en arteriel prøve og for at vurdere, hvor langvarig belastningen har været.
PH skal være mindst 0,02 enheder lavere i arterien end i venen.
 

Kvalitetssikring

 • • Fødestederne skal indberette resultatet af navlesnorsblodprøver (art. og vene) til SST. Værdierne indberettes også hvis forskellen mellem arterie og vene ikke er 0,02.

 • • Andelen af nyfødte med pH under 7,0 og Apgar under 7 efter 5 minutter opgøres og offentliggøres en gang årligt i Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler. Derudover er det muligt at se andelen på e-sundhed.

 • • Andelen af nyfødte der får målt navlesnors pH er en kvalitetsindikator i Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler.

 

Referencer

DSOG guideline 2019 https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5c84e7be8165f5cb5fb3e309/1552213956671/Fosteroverv%C3%A5gningunderf%C3%B8dsel.pdf

 

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler: http://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/foedsler/

Det danske fødselsregister E-sundhed: http://www.esundhed.dk/sundhedsregistre/MFR/Sider/F%C3%B8dselsregisteret.aspx