Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinadministration i Børneafdelingens døgn – og dagafsnit

Formål

At medicinadministration i børneafdelingen foregår efter gældende regionale og lokale retningslinjer og instrukser.

 

Definition af begreber

Medicin: Al medicin som patienten indtager under indlæggelsen, dvs. både receptpligtig, alternativ og håndkøbsmedicin.

 

Ordination af medicin: Al medicin, som gives til patienten under indlæggelse/ forløb på sygehuset, skal ordineres. Det gælder også, når patienten selv administrerer medicinen. Der skal aktivt tages stilling til, hvorvidt kosttilskud, stærke vitamin- og mineralpræparater, naturlægemidler mv. skal ordineres. Hvis det sundhedsfaglige personale skal ophælde og give dette, skal præparaterne ordineres.

 

Korrekt identifikation: At den sundhedsfaglige person, enten af patienten selv eller dennes forældre, har fået oplyst patientens for- og efternavn samt CPR nummer.

Beskrivelse

Ansvar i forhold til medicinordination:

Forud for medicindispensering skal den sundhedsfaglige person sikre sig at det er:

  • • Den rigtige patient i det elektroniske medicinmodul/infusionsark/behandlingsskema

  • • Det rigtige lægemiddel

  • • Den rigtige styrke

  • • Den rigtige dosis

  • • Den rigtige dispenseringsform

  • • Den rigtige dispenseringsmåde

  • • Det rigtige tidspunkt/interval

  • • Det rigtige dispenseringstidsrum

 

Se i øvrigt de regionale og lokale instrukser/retningslinjer. Anført som referencer i denne instruks.

 
Lægemiddeldispensering

Ved individuel dosisberegning, herunder blandinger til intravenøs indgift, som indebærer fortynding og udregning af koncentration, skal der foretages kontrol af dosisberegning via en anden sundhedspersons selvstændige udregning af dosis.

I Børneafdelingen foretages kontrol af dosisberegning ved at den sundhedsfaglige person kontrollerer den ordinerende læges udregning af styrke og dosis ud fra ordination i det elektroniske medicinmodul, infusionsark eller kurskema. Denne kontrol foretages før den enkelte sundhedsperson udfører ordinationen første gang, han/hun administrerer præparatet til det enkelte barn.

 

Som en skærpet sikkerheds foranstaltning er der iflg. Regionale instrukser krav om at sundhedspersonalet foretager en ekstra kontrol ved dispensering af komplekse lægemidler.

I Børneafdelingen vurderes nedenstående præparater som komplekse. Kontrollanten dokumenterer i det elektroniske medicinmodul, på infusionsskema eller behandlingsskema med Initialer.

 

Lægemiddel der skal foretages dobbeltkontrol inden dispensering

Sundhedspersonale der kan afvige fra reglen

Administrationsvej

Cytostatica

 

Intravenøst, intrathekalt, subcutant, intramuskulært

Nyt eller ukendt medicin

 

Alle administrationsformer

Morfica

Sygeplejersker I onkologisk børneafsnit der er oplært I at administrere morfica til børn, kan nøjes med at dobbeltkontrollere første gang den pågældende administrerer den ordinerede dosis til det enkelte barn

Intravenøst, per oralt

Morfica

 

intraspinalt, intravenøst på smertepumpe

Digoxin

 

Intravenøst, per oralt

Drop med insulintilsætning

 

Intravenøst

Referencer

Medicinering – Lægemiddelordination

Medicinering – Lægemiddeladministration

Medicinering – Lægemiddeldispenserin

Igangsættelse af medicinsk behandling i Børnemodtagelsen, afsnit 301 og 302.

Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland