Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter med graviditetsbetingede bækkensmerter

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i diagnosticering og vejledning af kvinder med graviditetsbetingede bækkensmerter.

At sikre kvalitetsmæssig ensretning i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

 

Definition af begreber

Bækkensmerter: smerter i og omkring pelvis

P4-test: Post Pelvis Pain Provocation

SIAS: Spina Iliaca Anterior Superior

SIPS: Spina Iliaca Posterior Superior

 

Beskrivelse

En samlet gennemgang af det fysioterapeutiske behandlingsforløb under henvisningsdiagnosen bækkensmerter under graviditeten.

 

Patientgruppe

Gravide kvinder indlagt på grund af bækkensmerter under graviditeten.

 

Overordnet fremgangsmåde

Kvinder med lette til moderate bækkengener, der kan afhjælpes med fraværsmelding, bevægeinstruks og eventuelle hjælpemidler, henvises af privat praktiserende læge til privat praktiserende fysioterapeut.

Gravide med indlæggelseskrævende bækkengener og gener af en sådan karakter at igangsætning bør overvejes, henvises på vanlig vis af privat praktiserende læge til obstetrisk afdeling.

Gravide, hvor smertegenesen ikke er oplagt henvises også til obstetrisk afdeling.

Før patientkontakt

Den obstetriske læge afklarer herefter, hvilke undersøgelser patienten skal have foretaget og herefter henvises til fysioterapi ved at notere i journalen og sende en elektronisk henvisning.

Fysioterapeuten undersøger patienten senest dagen efter modtagelsen af henvisningen.

 

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige
samarbejdspartnere

Patientens journal læses særligt angående patientens almene tilstand, som kan have indflydelse på den fremtidige behandling.

Specielle forholdsregler

Vil fremgå af lægens journalnotat.

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At undersøge hvordan kvinden er hæmmet af sine bækkengener, hvor generne stammer fra og hvordan de provokeres.

Indhold

 • • Anamnese: antal graviditeter og fødsler, graviditetsuge, smertedebut, smertelokalisation, smerteprovokerende og smertelindrende aktiviteter, arbejde og fritidsaktiviteter.

 • • Holdnings-, gang- og bevægeanalyse.

 • • Test:

 • • P4-test: Patienten rygliggende. Undersøgeren løfter det ene ben til 90 graders flexion over hofte- og knæled, og presser med et let tryk lodret ned på knæet. Modsatte side af bækkenet stabiliseres med undersøgerens anden hånd. Testen er positiv, hvis kvinden angiver, at der udløses kendt smerte bagtil i bækkenet.

 • • Kompression/ separation: Patienten rygliggende. Undersøgeren presser med krydsede hænder imod medialsiden af de 2 SIAS og presser derefter med begge hænder crista iliaca mod hinanden. Testene er positive, hvis kvinden angiver, at der udløses kendt smerte omkring SIPS (kvinden peger på stedet).

 • • Sacral-thrust: Patienten fremliggende: Undersøgeren står ved siden af lejet med den ene hånd dækkende over os sacrum. Håndroden dækker over basis sacri og fingrene peger caudalt. Armen holdes strakt og der appliceres et let tryk med hånden. Testen er positiv, når der udløses kendt smerte omkring SIPS (kvinden peger på stedet).

Konklusion

Alle undersøgelsesfundene giver et billede af, om smerterne stammer fra bækkenet, lænden eller andet. Hvis bækken-testene alle er positive, er der rimelig sandsynlighed for at smerterne stammer fra SI-leddene og ligamenterne.

Sammenholdt med anamnesen konkluderes omfanget af stabilitetsproblemet i bækkenet.

Fysioterapeutisk behandling

Formål

Give kvinden forståelse for graviditeten og bækkensmerternes indflydelse på dagligdagens aktiviteter. Introducere kvinden til handlemuligheder på trods af bækkensmerterne.

Behandlingen indeholder

 • • Udlevering og gennemgang af pjecen ”Graviditet og bækkensmerter”

 • • Instruktion i hensigtsmæssige bevægemønstre.

 • • Instruktion i stabiliserende øvelser for musklerne omkring bækkenet.

 • • Instruktion i individuelt tilpassede øvelser efter behov.

 • • Udlevering af hjælpemidler efter behov f.eks. sacrobælte, glidestykke, drejesæde, siddepuder, stokke mm.

 • • Oplysning om andre trænings- /behandlingsmuligheder i privat regi (specielt varmtvandsbassin og akupunktur).

 • • Vejledning om mulighed for at henvende sig her igen ved behov for yderligere vejledning eller hjælpemidler

Ved særligt behov for hjælpemidler rettes henvendelse til ergoterapien

 

Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Fysioterapeuten udarbejder status i journalen.

 

SKS-registrering

Interventionerne dokumenteres hovedsageligt med følgende SKS-koder:

ZZ5049: Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

BTNB: Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og

BVA: Kommunikation