Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Akut CT-scanning af cerebrum i vagttid i Hobro

i tidsrummet kl. 15.00 – 07.30 på hverdage og hele døgnet i weekender samt helligdage.

 

Indikation:

Mistanke eller kliniske fund pegende på infarkt, blødning eller ”cerebrale katastrofer”.

Det skal understreges, at der skal være objektive kliniske fund tilstede (neurologiske udfald strækkende sig til bevidstløshed) og disse skal anføres på henvisningen.

Det skal ligeledes understreges, at det kun drejer sig om patienter, der under alle omstændigheder ellers ville blive transporteret til Aalborg Sygehus med henblik på akut skanning. CT er i alle tilfælde af ringere gevinst for patienten end MR, i den akutte situation.

Øvrige patienter vil blive skannet i normal dagtid.

Undersøgelsen kan kun ordineres fra bagvagtsniveau og opefter.

Procedure:

 1. 1. Vagthavende bagvagt aftaler eventuelt præliminær beskrivelse af billeder med radiologisk bagvagt, Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus.
   

 2. 2. Vagthavende bagvagt skriver en elektronisk henvisning og røntgenvagten, Radiologisk afdeling, Hobro, adviseres.
   

 3. 3. Ved dårlig patient skal stamafdeling sende personale med.
   

 4. 4. Bagvagten, Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, skriver i givet fald en præliminær beskrivelse.
   

 5. 5. Endelig beskrivelse finder sted på vanlig vis på Radiologisk afdeling, Hobro.
   

Det er den henvisende afdeling, der ved positivt fund tager sig af yderligere udredning, evt. overførsel af patienten.