Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG håndled os scaphoideum, kontrol af fraktur

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

4 projektioner af os scaphoideum med forskellig vinkling af hånden.

Positionering

 

1. PA-billede: Håndflader mod detektorpladen med let bøjede fingre.

2. PA-billede: håndfladen mod detektorpladen og fingrene drejet maximalt mod armens ulnare side. Røret kippes 20 grader caudo-cranielt.

 

3. AP-billede med den ulnare side løftet lidt. Hvis patienten ikke kan medvirke, tages skrå PA-optagelse af os scaphoideum. Radialsiden af håndleddet løftes 45 grader.

 

4. Lat.billede: Laterale side mod detektorpladen. Tommerfinger peger mod loftet, fingre strakte.

 

Centrering

 

Centrer på os scaphoideum.

 

Billedkriterier

 

De 4 projektioner fremstiller sammenlagt os scaphoideums afgrænsning til omliggende knogler med fri ledspalte.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

PA-billede

Kip

Kip

Billede 1

Billede 4

hanne-pri-kip.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-billede

AP-billede

Lat.-billede

Billede 4

Hanne-pri.jpg

Billede 10