Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Ultralyd brugervejledning

 

Opstart af ultralydsapparatet:

 • • Tænd på kontakten på væggen.

 

 • • Tryk på power-knappen øverst til ve. på app. tastatur.

Ul-apparatet starter op og efter få minutter kommer skærmbilledet frem med et tomt scanningsbillede.

 

 • • Tryk på ikonet med mennesker til ve. øverst på ul-apparatet og dagens pt.er kommer frem.

Det er vigtigt, at EasyViz er åbnet op på dagens pt.ér, for at de kan findes på ul-app.!

 

 • • Når du skal vælge på skærmen fungerer trackball´en som ”mus” og der vælges ved at trykke på SET-knappen lige over track-ball´en.

 

 • • Klik herefter på REFRESH nederst i hø. hjørne på skærmen.

Kommer der akutte pt.er på programmet, skal der løbende klikkes på REFRESH for at opdatere pt.oversigten. Pt. kommer ikke automatisk på skærmen.

 

Registrering af pt.´er og opstart af undersøgelse:

 • • Vælg pt fra listen med trackball og tryk SET. Navnet bliver markeret blå.

 

 • • Tjek i boksen PATIENT INFORMATION, at det er den rigtige pt. der er valgt.

 

 • • Vælg STUDY INFORMATION, under EXAM.TYPE og vælg hvilken undersøgelse.

 

 • • Klik derfter på CONFIRM START.

På skærmen kommer pt´s navn frem.

 

 • • Ul-apparatet er nu klar til undersøgelse.

 

Afslutning af pt. og afsendelse af billeder til PACS:

 • • Efter endt us. tryk på knappen PATIENT BROWSER nederst ve. hjørne.

En liste over de afsluttede pt.´er kommer frem på skærmen og den netop afsluttede pt. er markeret med blåt.

 

 • • Klik på COPY i hø. side af skærmbilledet mens den seneste pt er markeret. Billederne sendes til PACS.

 

 • • Ved at klikke på JOBSTATUS nederst i hø. hjørne vises listen over sendte billeder.

 

 • • Tryk på ikonet med mennesker. Listen kommer frem og der er klar til næste pt.

Hvis billederne ikke er blevet sendt til PACS
 • • Vælg patient fra listen med afsluttede patienter via PATIENT BROWSER.

 

 • • Marker patienten og vælg COPY under PACS via trackball og SET-knappen.

 

 • • Kig i JOBSTATUS. Står der COMPLETED udfor pt´s navn, er billederne sendt i PACS.

 

Nedlukning af ultralydsapparatet

 • • Tryk på power-knappen øverst i ve. hjørne på ul-apparatet.

 

 • • Et nedlukningsbillede kommer frem på skærmen, klik på SHUT DOWN og vent.

Der går ca. 1 min med at ul-apparatet lukker ned og først når skærmen er mørk, og man kan høre at app. slukker, kan der slukkes på kontakten på væggen.

 

Slette gamle undersøgelser

 • • Tryk på PATIENT BROWSER .

 

 • • Klik på feltet med kalender øverst på skærmen.

Find, via piletasterne øverst på skærmen, de ældst daterede undersøgelser.

 

 • • Marker de undersøgelser der skal slette.

 

 • • Gå derefter over i hø. side af skærmen og vælg DELETE via trackball og SET-knappen.

 

 • • Et skærmbillede kommer frem: DO YOU REALLY WANT TO DELETE THE SELECTED OBJECTS? Og vælg YES.

 

 • • Der går et øjeblik og undersøgelserne for den valgte dag er slettet.

 

 • • Brug derefter piletasterne øverst i skærmbilledet, til at vælge næste dag, hvis du ønsker at slette flere undersøgelser.

 

Ved ul-undersøgelse undenfor rtg.afd.

 • • Klik på REFRESH for at opdatere patientlisten.

 

 • • Ul-apparatet lukkes ned, som på vanlig vis (se ”Nedlukning af ultralydsapparatet”) og køres på den afd., hvor undersøgelsen skal laves.

 

 • • Ul-apparatet sættes til strøm og startes op, som på vanlig vis (se ”Opstart af ultralydsapparatet”).

 

 • • Pt. findes frem på skærmen og undersøgelsen startes (se ”Registrering af pt.´er og opstart af undersøgelse”).

 

 • • Efter endt us. afsluttes som på vanlig vis (se ”Afslutning af pt. og afsendelse af billeder til PACS”).

 

 • • Tilbage på rtg.afd. startes scanneren op.

 

 • • Tryk på PATIENT BROWSER og vælg patienten.

 

 • • Tryk på JOBSTATUS, for at se om billederne er sendt. Er de ikke det, da marker patienten og klik på COPY under PACS og billederne sendes.