Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Ultralyd brugervejledning

 

Opstart af ultralydsapparatet:

Tænd på kontakten på væggen.

Tryk på power-knappen øverst til ve. på app. tastatur.
Ul-apparatet starter op og efter få minutter kommer skærmbilledet frem med et tomt scanningsbillede.

Tryk på ikonet med mennesker til ve. øverst på ul-apparatet og dagens pt.er kommer frem.
Det er vigtigt, at EasyViz er åbnet op på dagens pt.’er, for at de kan findes på ul-app.!

Når du skal vælge på skærmen fungerer trackball´en som ”mus” og der vælges ved at trykke på SET-knappen lige over track-ball´en.

Klik herefter på REFRESH nederst i hø. hjørne på skærmen.
Kommer der akutte pt.er på programmet, skal der løbende klikkes på REFRESH for at opdatere pt.oversigten. Pt. kommer ikke automatisk på skærmen.

 

Registrering af pt.´er og opstart af undersøgelse:

Vælg pt fra listen med trackball og tryk SET. Navnet bliver markeret blå.

Tjek i boksen PATIENT INFORMATION, at det er den rigtige pt. der er valgt.

Vælg STUDY INFORMATION, under EXAM.TYPE og vælg hvilken undersøgelse.

Klik derefter på CONFIRM START.
På skærmen kommer pt´s navn frem.

Ul-apparatet er nu klar til undersøgelse.

 

Afslutning af pt. og afsendelse af billeder til PACS:

Efter endt us. tryk på knappen PATIENT BROWSER nederst ve. hjørne.
En liste over de afsluttede pt.´er kommer frem på skærmen og den netop afsluttede pt. er markeret med blåt.

Klik på COPY i hø. side af skærmbilledet mens den seneste pt er markeret. Billederne sendes til PACS.

Ved at klikke på JOBSTATUS nederst i hø. hjørne vises listen over sendte billeder.

Tryk på ikonet med mennesker. Listen kommer frem og der er klar til næste pt.

Hvis billederne ikke er blevet sendt til PACS

Vælg patient fra listen med afsluttede patienter via PATIENT BROWSER.

Marker patienten og vælg COPY under PACS via trackball og SET-knappen.

Kig i JOBSTATUS. Står der COMPLETED udfor pt´s navn, er billederne sendt i PACS.

 

Nedlukning af ultralydsapparatet

Tryk på power-knappen øverst i ve. hjørne på ul-apparatet.

Et nedlukningsbillede kommer frem på skærmen, klik på SHUT DOWN og vent.
Der går ca. 1 min med at ul-apparatet lukker ned og først når skærmen er mørk, og man kan høre at app. slukker, kan der slukkes på
kontakten på væggen.

 

Slette gamle undersøgelser

Tryk på PATIENT BROWSER.

Klik på feltet med kalender øverst på skærmen.
Find, via piletasterne øverst på skærmen, de ældst daterede undersøgelser.

Marker de undersøgelser der skal slette.

Gå derefter over i hø. side af skærmen og vælg DELETE via trackball og SET-knappen.

Et skærmbillede kommer frem: DO YOU REALLY WANT TO DELETE THE SELECTED OBJECTS? Og vælg YES.

Der går et øjeblik og undersøgelserne for den valgte dag er slettet.

Brug derefter piletasterne øverst i skærmbilledet, til at vælge næste dag, hvis du ønsker at slette flere undersøgelser.

 

Ved ul-undersøgelse undenfor rtg.afd.

Klik på REFRESH for at opdatere patientlisten.

Ul-apparatet lukkes ned, som på vanlig vis (se ”Nedlukning af ultralydsapparatet”) og køres på den afd., hvor undersøgelsen skal laves.

Ul-apparatet sættes til strøm og startes op, som på vanlig vis (se ”Opstart af ultralydsapparatet”).

Pt. findes frem på skærmen og undersøgelsen startes (se ”Registrering af pt.´er og opstart af undersøgelse”).

Efter endt us. afsluttes som på vanlig vis (se ”Afslutning af pt. og afsendelse af billeder til PACS”).

Tilbage på rtg.afd. startes scanneren op.

Tryk på PATIENT BROWSER og vælg patienten.

Tryk på JOBSTATUS, for at se om billederne er sendt. Er de ikke det, da marker patienten og klik på COPY under PACS og billederne sendes.